Fost Plus wil de faciliterende rol die het speelt in de recyclageketen verder doortrekken naar slim materiaal- en grondstoffenbeheer. Zo heeft het samen met het bedrijfsleven drie concrete actieplannen opgesteld voor de periode 2024 tot en met 2028: verpakkingen verminderen, waar mogelijk vervangen door ...

Fost Plus wil de faciliterende rol die het speelt in de recyclageketen verder doortrekken naar slim materiaal- en grondstoffenbeheer. Zo heeft het samen met het bedrijfsleven drie concrete actieplannen opgesteld voor de periode 2024 tot en met 2028: verpakkingen verminderen, waar mogelijk vervangen door herbruikbare alternatieven en verder inzetten op beter recycleerbare verpakkingen. Streefdoel is om het aandeel eenmalige verpakkingen op de markt met 5 procent te verminderen over de erkenningsperiode. Daarnaast wil Fost Plus het aandeel herbruikbare verpakkingen met 5 procent vergroten. Tot slot wil het onder het mom van ecodesign het ontwerp van gemakkelijk recycleerbare verpakkingen en het gebruik van gerecycleerd materiaal in verpakkingen stimuleren. Om dat te bereiken denkt Fost Plus aan bijvoorbeeld het instellen van een benchmark per sector over preventiemaatregelen en verpakkingsdiagnoses bij bedrijven. Maar ook aan het sensibiliseren van de burger over alternatieven voor eenmalige verpakkingen. En het organiseren van opschaalbare pilootprojecten die operationele oplossingen voor herbruikbare verpakkingen op het terrein testen. De erkenning verwijst ook naar de nieuwe rol van Fost Plus in het opnemen van de zwerfvuilverantwoordelijkheid voor zijn leden. In dat kader zullen contracten afgesloten worden tussen het bedrijfsleven en de lokale besturen om gezamenlijk de strijd tegen zwerfvuil op te drijven. Fost Plus meldt in de komende maanden verder te werken aan de concretisering van de plannen.