UPM Raflatac heeft een etikettenmateriaal gelanceerd dat afkomstig is van plastic afval uit de oceaan. Dit zogeheten 'oceaan gebonden plastic' wordt terugwonnen uit kustgebieden tot en met waterwegen 50 km landinwaarts om te voorkomen dat het in de oceaan terechtkomt.
...

UPM Raflatac heeft een etikettenmateriaal gelanceerd dat afkomstig is van plastic afval uit de oceaan. Dit zogeheten 'oceaan gebonden plastic' wordt terugwonnen uit kustgebieden tot en met waterwegen 50 km landinwaarts om te voorkomen dat het in de oceaan terechtkomt. Het Ocean Action-labelmateriaal is verkrijgbaar als PP-films met witte en transparante topcoating op een basismateriaal van PET of Pergamijn (glad transparant papier met en watergebaseerde kleefstoffen. Deze labelmaterialen zijn met name bedoeld voor fast-moving consumer goods (FMCG), zoals huishoudelijke artikelen, persoonlijke verzorging, verpakte voedingsmiddelen en dranken. Om van Ocean Action label een commercieel succesvol product te maken, heeft UPM Raflatac nauw samengewerkt met meerdere partners in de waardeketen. In de eerste fase verzamelt en sorteert HHI, een in Maleisië gevestigd plasticrecyclagebedrijf, het plastic afval uit de oceaan met zijn partners. HHI heeft Ocean Bound Plastics-certificering onder het Zero Plastic Oceans-programma dat zorgt voor een verantwoorde inkoop, correcte inzameling en beheer van het oceaangebonden plastic afval. Na het verzamelen en sorteren van het oceaangebonden plastic afval, gebruikt HHI chemische recycling om het afval om te zetten in pyrolyse-olie. De pyrolyse-olie wordt vervolgens door Sabic gebruikt om hoogwaardige PP-kunststofgranulaten te maken. Van dit granulaat maakt Taghleef etikettenfilm waarmee het uiteindelijke labelmateriaal door UPM Raflatac wordt geproduceerd.