Extended Gamut Printing stelt weliswaar een aantal voorwaarden, zoals een gedegen colourmanagement kennis, één of meerdere extra druktorens en de aanschaf van specifieke software. Aan de andere kant, brengt het lagere operationele kosten met zich mee, aldus Steven Accou. "Er hoeven minder kleuren op een pers te worden gewisseld tussen de verschillende opdrachten door. Bovendien kunnen opdrachten die op hetzelfde substraat moeten worden gedrukt, gecombineerd worden binnen één druk."
...

Extended Gamut Printing stelt weliswaar een aantal voorwaarden, zoals een gedegen colourmanagement kennis, één of meerdere extra druktorens en de aanschaf van specifieke software. Aan de andere kant, brengt het lagere operationele kosten met zich mee, aldus Steven Accou. "Er hoeven minder kleuren op een pers te worden gewisseld tussen de verschillende opdrachten door. Bovendien kunnen opdrachten die op hetzelfde substraat moeten worden gedrukt, gecombineerd worden binnen één druk."Naast lagere proceskosten heeft extended gamut printing nog een aantal voordelen, aldus Accou. "Zo heeft een (verpakkings) drukker minder inktoverschotten en stockage van speciale inkten nodig. Door de lagere kosten kunnen ook - desgewenst - lagere kosten bij de eindklant in rekening worden gebracht. En natuurlijk laat het ook toe om beelden, die normaal niet te reproduceren zijn met conventionele cmyk-inkten, natuurgetrouw te drukken."De investering - los van eventuele extra druktorens - in software becijfert Accou op rond de 30.000 euro.Extended gamut printing is op zich niet nieuw, vertelt Senior Solution Architect Steven Accou van de firma GMG. Dit Duits bedrijf, gespecialiseerd in colormanagement oplossingen, biedt OpenColor aan. Dit is een software waarmee onder andere profielen voor extended gamut printing worden gerealiseerd. "OpenColor software laat het dynamisch aanmaken van multicolor profielen mogelijk, daarbij gebruik makend van een beperkt aantal metingen. Dit betekent dat bij een unieke combinatie van kleuren, OpenColor on-the-fly een profiel maakt voor die combinatie, zonder tussenkomst van de operator. Vertrekkend van deze spectraalmetingen, kan het kleurresultaat bij het overdrukken van een aantal kleuren zeer nauwkeuring worden voorspeld. Met dezelfde profielen kunnen kleurscheidingen met speciale kleuren worden gemaakt. Bijvoorbeeld de GMG ColorPlug-in, binnen Photoshop."Afhankelijk van het aantal druktorens komen er natuurlijk meer of minder spotkleuren binnen het bereik te vallen. Het is een techniek die volgens Accou al wel een jaar of tien bekend is in de verpakkingsmarkt. Andere aanbieders van software voor extended gamut printing zijn bijvoorbeeld Agfa, Esko en Colorlogic. "Omdat in veel gevallen de software bij drukkers nog onvoldoende geavanceerd was en omdat het in kringen voor hoogwaardig drukwerk een negatieve bijklank had, brak het tot nu toe nog niet echt door. Maar klanten die het eindresultaat zien, zonder bij te vertellen dat het niet met een spotkleur maar met extended gamut printing is gerealiseerd, hebben het niet eens door. Extended gamut printing staat nu dan echter op het punt van een doorstart. Dat heeft alles te maken met het gegeven dat de software om een goede kleurseparatie te maken er nu veel meer klaar voor is."Maar met alleen software ben je er natuurlijk niet om extended gamut printing te kunnen toepassen. Meer standaardkleuren betekent ook meer druktorens. "Vooral in de verpakkings- en etikettenmarkt worden traditioneel veel spotkleuren gebruikt. Dat maakt het in deze markten des te interessanter om het aantal spotkleuren te beperken. In de meeste gevallen heb je minimaal zeven druktorens nodig om de meeste spotkleuren te kunnen drukken. En als het om verpakkings- of etikettendruk gaat meestal zelfs acht, omdat er vaak ook wel een laag vernis wordt toegevoegd. In flexo is dit geen probleem, omdat men het daar gewoon is. Flexo komt dan ook het meest in 'aanmerking' voor het toepassen van extended gamut printing. In offset echter zijn veel persen begrensd tot 4 of 5 kleuren. Maar ook voor die techniek is het toepasbaar evenals voor diepdruk.Naast het aantal druktorens stelt deze techniek ook hogere eisen aan de kleurscheiding. Dit in het bijzonder bij de keuze van de rasterhoeken. "Bij CMYK plus een extra spotkleur is de eis aan die nauwkeurigheid veel minder hoog, omdat je daar meestal geen proceskleuren over spotkleuren heen drukt. Bij drie kleuren is de kans op moiré er niet omdat de rasterhoeken 15º uit elkaar kunnen gelegd worden. Bij vier kleuren is dat ook nog niet zo'n probleem (geel wordt op de rasterhoek van zwart gedrukt), maar bij zeven kleuren is het probleem levensgroot. In dat geval moet de software bepaalde rasterhoeken kiezen, zodat er geen patroonvorming ontstaat. Daarbij kunnen groen en oranje wel onder dezelfde rasterhoek worden gedrukt maar bijvoorbeeld oranje en magenta niet. Voordeel is dat in de software de laatste twee jaar hele grote stappen gezet heeft qua kleurregistratie."De trend om in zeven kleuren te drukken wordt steeds groter, doordat dat ook met digitale persen kan, zo signaleert Accou. "Dan heb je echter een probleem met je vaste inktset. Daarom is de digitale druk een katalysator om extended gamut printing te gaan toepassen in flexo, diepdruk en offset. Het levert kostenbesparing, minder insteltijden en minder inkt op voorraad als voordeel. En je kunt op die manier meer 'ganging' toepassen: verschillende drukopdrachten op hetzelfde substraat in één drukdoorgang."Naast het voorbeeld van de digitale druk verwacht Accou dat de techniek een boost gaat krijgen als de kostendruk voor verpakkingsdrukkers opgevoerd gaat worden door hun klanten.Het extended gamut printing heeft nog een extra voordeel, namelijk de beeldsaturatie bij zeer felle kleuren. "Bijvoorbeeld foto's waarin veel groen voorkomt. De techniek is daarom heel geschikt voor het drukken van fotoboeken."