In een open brief aan de Europese papierleveranciers trekt sectorfederatie Febelgra aan de alarmbel over de huidige prijsstijgingen en de onzekerheid over leveringstermijnen. De federatie roept in een open brief de Europese papierleveranciers op om werk te maken van een 'eerlijke handelspraktijk'. Febelgra rapporteert een toenemende schaarste van allerhande papiersoorten die gepaard gaat met gevoelige prijsstijgingen. "Dit brengt onze bedrijven in een wurggreep van prijsstijgingen...

In een open brief aan de Europese papierleveranciers trekt sectorfederatie Febelgra aan de alarmbel over de huidige prijsstijgingen en de onzekerheid over leveringstermijnen. De federatie roept in een open brief de Europese papierleveranciers op om werk te maken van een 'eerlijke handelspraktijk'. Febelgra rapporteert een toenemende schaarste van allerhande papiersoorten die gepaard gaat met gevoelige prijsstijgingen. "Dit brengt onze bedrijven in een wurggreep van prijsstijgingen en onzekerheid over leveringstermijnen tegenover hun klanten", stelt Febelgra vast. De sectorfederatie heeft ook vragen bij de huidige doorrekening van energietoeslagen door papierhandelaars en -producenten. "Nagenoeg alle leveranciers doen dit op dezelfde wijze met een forfaitaire aanrekening van 100 of 150 euro per ton", stelt Febelgra vast. De federatie hekelt het gebrek aan transparantie over de toeslagen. "De energietoeslagen die nu worden aangekondigd, verhogen de papierprijs per ton in bepaalde gevallen zelfs tot plus twintig procent", klinkt het. Daarnaast stelt Febelgra vast dat de leveringstermijnen niet meer gegarandeerd worden en dat bepaalde volumes zelfs helemaal niet of slechts gedeeltelijk worden geleverd. "Daarenboven blijkt dat de papierleveranciers weigeren om bij nieuwe bestellingen vaste prijsafspraken te maken. Men behoudt zich finaal éénzijdig het recht voor om een onzekere prijs te factureren op het moment van levering van de goederen. Het moet duidelijk zijn dat een dergelijke éénzijdige 'dagprijs-politiek' de printmedia bedrijven in een onmogelijke positie brengt ten opzichte van hun klanten en onwerkbaar is in deze sector", reageert Febelgra. De sectorfederatie van de Belgische grafische industrie is not amused over de praktijken van de Europese papierleveranciers. Volgens Febelgra kunnen prijsaanpassingen hoogstens betrekking hebben op toekomstige bestellingen, die voldoende tijd op voorhand worden aangekondigd. "Bovendien moet maximale zekerheid worden geboden over toekomstige prijsafspraken zodat deze niet éénzijdig worden gewijzigd op het tijdstip van levering van de goederen." De federatie besluit: "Gezien de huidige impact op de sector ziet Febelgra zich in het andere geval genoodzaakt om dit misbruik van economische afhankelijkheid aan te kaarten bij de mededingingsautoriteiten in België en Europa, zoals ook sectorfederaties in andere landen momenteel ernstig overwegen."