Volgens FINAT, de Europese federatie van de labelindustrie, herstelde de vraag naar etiketten in Europa in het derde kwartaal. De heropleving kwam er na een slechte eerste jaarhelft veroorzaakt door stakingsgerelateerde papiertekorten uit Finland. Over de eerste ...

Volgens FINAT, de Europese federatie van de labelindustrie, herstelde de vraag naar etiketten in Europa in het derde kwartaal. De heropleving kwam er na een slechte eerste jaarhelft veroorzaakt door stakingsgerelateerde papiertekorten uit Finland. Over de eerste drie kwartalen van 2022 noteerde de Europese labelindustrie een bescheiden groei van 1,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met het derde kwartaal van 2021 is het Europese verbruik van etiketten op rol met 11,9 procent gestegen, na een scherpe daling op jaarbasis van 8,3 procent in het voorgaande kwartaal. Voor filmrol labeltoepassingen steeg de vraag in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2021 met 8,4 procent. Jaar-op-jaar was er een bescheiden groei van 2,2 procent in het tweede kwartaal. "Beide trends duiden op een sterke opleving na de ineenstorting die werd veroorzaakt door langdurige stakingen in de papierfabriek in Finland sinds het begin van het jaar", duidt FINAT. De stakingen leidden volgens de federatie tot ernstige papiertekorten en doorlooptijden die opliepen tot vijf à zes maanden voor bepaalde papiersoorten. "Nu de achterstanden zijn weggewerkt, blijft de belangrijkste vraag hoe de algemene economische onzekerheid de vraag naar etiketten in de toekomst zal beïnvloeden", stelt FINAT.