Recyclagerecord

In 2017 werd 72,3 % van het totale papierverbruik in Europa gerecycled, een record volgens de CEPI (Europese Confederatie van de Papierindustrie) (1). In 2015 en 2016 bedroeg het recyclagecijfer resp. nog 71 en 72%. Tegen 2020 wil de CEPI dat cijfer zien stijgen tot 74%. Het Europese cijfer voor de papierrecyclage ligt veel hoger dan het wereldwijde gemiddelde, nl. 57,9% volgens het rapport dat EPN (2) (Environmental Paper Network - een ngo) in 2018 publiceerde. In sommige landen, zoals Japan en Australië, ligt het recyclagecijfer zelfs boven de 80%. In België bedroeg de recyclage van papier en karton, volgens de cijfers van Indufed (3), 65 % in 2017, tegen 54 % in 2016. Een hoog recyclageniveau voor papier in stand houden, is in Europa echter een moeilijke opdracht omdat het papiervolume daalt, meer bepaald bij de schrijvende pers terwijl krantenpapier net het meest gerecyclede papier is. Bovendien maken de papiermakers zich zorgen over de kwaliteit van de grondstoffen sinds China beslist heeft om minder afval, waaronder loten slecht papier, in te voeren.
...