De invoering van de Europese richtlijn tegen namaakmedicijnen (FMD) is in ons land vlot verlopen. Wel noopten enkele kinderziektes het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten de apothekers een transitieperiode toe te staan tot eind april.
...

De invoering van de Europese richtlijn tegen namaakmedicijnen (FMD) is in ons land vlot verlopen. Wel noopten enkele kinderziektes het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten de apothekers een transitieperiode toe te staan tot eind april.Die kinderziektes hebben vooral te maken met de IT-implementatie en de aanpassingen aan de verpakkingen. Zo zijn er bijvoorbeeld nog de nodige 2D-codes die fouten bevatten of niet goed leesbaar zijn, doordat de achtergrond niet is aangepast of de inkt uitloopt. Volgens de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) zal die transitieperiode sowieso vijf jaar bedragen. Al was het maar omdat er verpakkingen in circulatie zijn met oude unieke barcodes met een vervaldatum tot maximum vijf jaar. Die mogen heel die tijd worden afgeleverd zonder realtime authenticatie. Volgens APB is vervalsing in België overigens zelden vastgesteld.Voor de apotheker is het ondertussen toelaatbaar om, zelfs als het scannen een foutmelding geeft, de producten toch af te leveren. Daarbij checkt hij of zij of de verpakking 'conform' is en of het 'anti-tampering device' intact is. Verder checkt de apotheker of het geneesmiddel niet van een nieuwe, niet-gebruikelijke, leverancier afkomstig is. Een kwestie van gezond verstand gebruiken dus.In deze uitgave leest u over de inspanningen van een geneesmiddelenleverancier om te voldoen aan de FMD. Evenals over trends als 'digitalisering' en vereenvoudiging van etiketten op geneesmiddelenverpakkingen.Verder is er veel innovatie gaande op het gebied van transportverpakkingen. De booming e-commerce sector is een belangrijke aanjager, daartoe gedwongen door de consument. Die wil geen overmatige, milieuonvriendelijke, moeilijk te openen verpakking meer, maar zeker ook geen beschadigd product.Tot slot vindt u een impressie van de recente Empack in Den Bosch. Die vormt voor ons uiteraard de opmaat naar de Empack in Mechelen op 23 en 24 oktober. Mét tijdens de eerste beursdag in de Nekkerhal het event Get Smart (in) Packaging (www. getsmartinpackaging.be).Ik zie u graag in Mechelen!