De kracht van positief denken wordt onderschat in onze mature economie. Uiteraard kondigt 2023 zich aan als een moeilijk en uitdagend jaar. Maar ondernemers zijn doorgaans positivo's, ze slaan de handen aan de ploeg en gaan ervoor. Enthousiasme, vertrouwen, ondernemerschap en veerkracht zijn essentieel om de vele uitdagingen in deze woelige tijden aan te gaan. De economen van de Nationale Bank van België zijn redelijk optimistisch over 2023. Ze verwachten geen recessie in ons land. "Er is eerder sprake van een vertraging van de economie dan van een grote, diepe crisis", klinkt het. Het Verbond van Belgis...

De kracht van positief denken wordt onderschat in onze mature economie. Uiteraard kondigt 2023 zich aan als een moeilijk en uitdagend jaar. Maar ondernemers zijn doorgaans positivo's, ze slaan de handen aan de ploeg en gaan ervoor. Enthousiasme, vertrouwen, ondernemerschap en veerkracht zijn essentieel om de vele uitdagingen in deze woelige tijden aan te gaan. De economen van de Nationale Bank van België zijn redelijk optimistisch over 2023. Ze verwachten geen recessie in ons land. "Er is eerder sprake van een vertraging van de economie dan van een grote, diepe crisis", klinkt het. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) luidde dan weer de alarmbel begin deze maand over de kosten-tsunami die de bedrijven dit jaar zal overspoelen. Het VBO vreest weldegelijk een recessie die haar dieptepunt pas zal kennen rond het midden van dit jaar. "Pas tegen eind 2023 kan er zich een voorzichtig conjunctureel herstel aftekenen", voorspelt de werkgeversfederatie. Volgens de VBO-economen zou de Belgische economie dit jaar een krimp kennen van min 0,5 tot min één procent. Wat het ook wordt, niet bij de pakken blijven zitten, is het devies. We kunnen ons alvast optrekken aan een royale portie goed nieuws. Zo zijn de energieprijzen (momenteel) aan het zakken en dat kan een gunstige invloed hebben op de evolutie van de papierprijzen. Grafisch Nieuws zet het jaar alvast positief in met goede voornemens (zie blz. 12) en energieke verhalen over nieuwe investeringen en inspirerende printproducten (op blz. 26 e.v.). Marketingprofessor Steven Van Belleghem blikt een decennium vooruit richting 2033 (zie blz. 22). Hij ziet Artificiële Intelligentie (AI) doorbreken en een prominente plaats innemen in ons leven en werk. Hij zou wel eens kunnen gelijk hebben want het gaat hard in deze technologietak. Het onderwijs maakt zich nu al zorgen over de kracht en de impact van ChatGPT, een populair chatsysteem dat draait op AI, maar voor de grafische sector biedt generatieve artificiële intelligentie duidelijk kansen. De trend van de toenemende automatisatie en robotisering speelt immers niet alleen op de productievloer. Ook schermberoepen kunnen (deels) geautomatiseerd worden. Dat is een goede zaak want onze sector heeft het moeilijk om talent aan te trekken, op te leiden en te behouden. Een van de mogelijke antwoorden op deze uitdagingen is het inzetten op 'employer branding' (zie blz. 32). Hoe aantrekkelijk zijn grafische bedrijven als potentiële werkgever? En welke strategieën kunnen gehanteerd worden om uw 'employer brand' op te krikken? Positieve beeldvorming is belangrijk om mensen aan boord te halen en te houden. Het begint al in het onderwijs. De instroom voor grafische opleidingen is zo laag dat bedrijven zelf de handschoen moeten opnemen en mensen opleiden. Op de rondetafel Onderwijs & industrie (zie blz. 36) was meermaals te horen dat werkplekleren de toekomst is. Bedrijven moeten hun deuren openzetten voor leerlingen én leerkrachten en het onderwijs moet de stap zetten naar de bedrijfswereld. Laten we er werk van maken.