1) Chinese partner wordt ..... Heidelberg
...

1) Chinese partner wordt ..... Heidelberga) concurrentb) eigenaarc) aandeelhouder2) Fujifi lm in VS vrijgesteld van heffing op .....a) aluminiumb) plaatchemiec) inkjet-inkten3) ..... failliet Helio Charleroi onzekera) Toekomstb) Klantenc) Doorstart4) ..... hoog op agenda verpakkings conferentie Brussela) Digitaliseringb) Milieu-themac) Ketenintegratie5) ..... slinkt voor Arjowigginsfabriekena) Margeb) Hoopc) Markt6) ..... digitale krant en tijdschrift naar nula) Animo voorb) Btw opc) Oplage van7) Xeikon ..... standoppervlakte op drupa 2020a) halveertb) heroverweegtc) verdubbelt8) Drupa-rapport: 'Industrie staat er ..... voor'a) slechtb) klaarc) goed9) ..... 'woedend' op Circle Media Groupa) Aandeelhoudersb) Vakbondenc) Uitgeverijen10) Stora Enso vreest bron van ..... te zijna) legionella-uitbraakb) papiertekortenc) prijsstijgingen11) Recyclage van papieren ..... in Langerbruggea) bekersb) rietjesc) borden12) Amerikaanse overheid ..... fusie drukgigantena) pocht metb) blokkeertc) stimuleert13) Eerste beta-installatie van ...... Landa-persa) Komorib) Koenig & Bauerc) Bobst14) Febelgra heeft nieuwe .....a) slogan voor brancheb) toekomstplannenc) algemeen directeur15) Corelio Printing verkochta) Aandelenb) Pandc) Activa16) HP wijst overnamebod af, ..... dringt aana) Xeroxb) Kodakc) Ricoh17) Agfa verkoopt onderdeel ..... voor bijna 1 miljarda) Grootformaatb) HealthCare ITc) Inkt & Chemie18) Oud papier-branche waarschuwt voor .....a) recyclage-capaciteitb) negatieve prijzenc) invoering ja-ja-stickers19) Vaker ..... op ongeadresseerd reclamedrukwerka) taksb) kritiekc) korting