Het mag duidelijk zijn dat de zestienjarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en Anuna De Wever, het Vlaamse gezicht van de beweging, het klimaatbeleid hoog op de politieke agenda hebben geplaatst. Het was op 21 februari alsof Greta Thunberg niet alleen het Europees Parlement bezocht, maar ook *Intergraf 's 'Packaging Conference' in Brussel aandeed. De gespannen verhouding tussen duurzaamheid en plastic in de verpakkingsindustrie vormde het onvermijdelijke hoofdthema van de dag.
...

Het mag duidelijk zijn dat de zestienjarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en Anuna De Wever, het Vlaamse gezicht van de beweging, het klimaatbeleid hoog op de politieke agenda hebben geplaatst. Het was op 21 februari alsof Greta Thunberg niet alleen het Europees Parlement bezocht, maar ook *Intergraf 's 'Packaging Conference' in Brussel aandeed. De gespannen verhouding tussen duurzaamheid en plastic in de verpakkingsindustrie vormde het onvermijdelijke hoofdthema van de dag.In een bevlogen betoog zette Kestutis Sadauskas, directeur Circulaire Economie en Groene Groei van de Europese Commissie, de ambitieuze doelstellingen en wettelijke maatregelen uiteen. Daarmee was de toon gezet voor de conferentie die weliswaar het motto 'Shaping de Future of Print' voerde, maar toch vooral ook over de toekomst van plastic ging. Sadauskas vertelde dat de Europese Commissie plastic helemaal niet wil demoniseren want de Commissie is materiaal neutraal. Het gaat in de eerste plaats om het intelligent omgaan met materialen om de afvalberg te beperken, om afval te hergebruiken of op een verstandige manier te recyclen. Joanna Stephenson, een andere spreker en oprichtster van een succesvol B2B marketingagentschap, vermeldt onder andere duurzaamheid als een van de volgens haar belangrijkste trends.Fespa breidde voor haar 2018 Print Census rapport, de vraagstelling in haar enquête uit om een up-to-date inzicht te verwerven over de al dan niet belangrijkheid van een ecologisch duurzame productie. De antwoorden van de respondenten tonen aan dat de verwachtingen van klanten een grote invloed hebben op milieuvriendelijke investeringen. 76% van de respondenten zegt dat de vraag van klanten naar milieuverantwoorde producten vorm geeft aan hun bedrijfsstrategie, waarbij meer dan één op de vijf verklaart dat die vraag zelfs een grote invloed heeft. 32% van de ondervraagden heeft gereageerd door energie-efficiënte of milieuvriendelijke apparatuur te gebruiken om aan de vraag van de klant te voldoen, of te antwoorden met trainingen over duurzaamheid, het gebruik van VOC-vrije inkten en recycleerbare media, en end-of-life recyclingprogramma's. Er is met andere woorden een hernieuwde belangstelling voor het milieu. Hier liggen wellicht kansen voor bedrijven die grenzen willen verleggen.