De Schamphelaire stelt dat verpakkingen weliswaar functioneel zijn, maar in een slecht daglicht staan. Dat slechte daglicht is katalysator voor steeds verdergaande wetgeving op Europees niveau, te beginnen met een herziening van de kaderrichtlijnen voor afval. Meer concreet gaat het om een verhoging van de recyclagedoelstellingen voor verpakkingsafval.
...