In onze zoektocht naar de actuele stand van zaken op het gebied van markeer- en codeerinstallaties in de drankenindustrie spraken wij met Getra en Codipack. Codipack ziet drie trends op de markt van de drankenindustrie: Meer gebruik van lasertechnologie, voor grote producenten, evolutie in lasertechnologie en systemen beheren in de Cloud. Getra ziet, onafhankelijk van de keuze van een bepaalde techniek, een zo hoog mogelijke uptime als belangrijkste eis van drankverpakkers.
...

In onze zoektocht naar de actuele stand van zaken op het gebied van markeer- en codeerinstallaties in de drankenindustrie spraken wij met Getra en Codipack. Codipack ziet drie trends op de markt van de drankenindustrie: Meer gebruik van lasertechnologie, voor grote producenten, evolutie in lasertechnologie en systemen beheren in de Cloud. Getra ziet, onafhankelijk van de keuze van een bepaalde techniek, een zo hoog mogelijke uptime als belangrijkste eis van drankverpakkers. Walter Imberechts, managing director trapt af namens de Codipack Group. "Inkjettechnologie bestaat al zeker veertig jaar, Het is dus echt ontwikkeld en zal een blijvende waarde op de markt hebben. Je kan er werkelijk alles mee coderen: plastic, karton, glas, kunststof, papier... Toch zien we een duidelijke trend voor grotere brouwerijen en andere grote bedrijven in de drankenindustrie: ze stappen veelal over naar lasertechnologie. Hiervoor zijn verschillende redenen. Een eerste belangrijke is de snelheid waarmee gecodeerd wordt. Lasersystemen hebben een hoge efficiency. Zelfs wanneer dag en nacht (24/7), in 2- of 3-ploegen wordt geproduceerd, is deze techniek betrouwbaar. Lasers kunnen tot 100.000 codes per uur produceren. Snelheid primeert dan ook bij de groteren in de drankenindustrie. Een tweede belangrijk element is de betrouwbaarheid: eens gelaserd, voor altijd gelaserd. Het is permanent en dat kan belangrijk zijn. Inkten en solventen zijn ook niet nodig zodat het beter past in een 'cleane' omgeving." Een tweede reden voor de toenemende populariteit van lasercoderen ten opzichte van inkjetcoderen is volgens Imberechts fiber laser, een nieuwe lasertechnologie waarmee je nu ook op blikjes kan coderen. "Laser was vroeger beperkt in toepassing. Een nieuwe lasertechnologie maakt het echter mogelijk om nu ook op blik te laseren, met de fiber laser. De grotere bedrijven in de drankenindustrie stappen hier dan ook naar over. Momenteel wordt er nog met andere en nieuwe technieken geëxperimenteerd en zitten we zelfs in testfase voor een volgende generatie lasers. Hier zullen we ongetwijfeld meer van horen." Hoewel laser als machine duurder is in aankoop, zal deze investering snel terugverdiend zijn. Bij laser heeft u geen verbruiksartikelen zoals inkt en solvent nodig. De toestellen zijn ook zo goed als onderhoudsvrij. En de performantie is zeer hoog. De optelsom is dan ook snel gemaakt. Hoe groter de gevraagde capaciteit, hoe sneller de investering terugverdiend zal worden. Bedrijven denken bewuster na en zullen ook milieubewuster handelen en produceren. De vroeger veelgebruikte MEK-inkten zijn milieubelastend. Andere systemen en oplossingen bieden een even betrouwbaar resultaat en zijn ecologischer." Als derde belangrijke trend op het gebied van coderen en markeren ziet Imberechts het beheren van systemen in de cloud. "Zo biedt Codipack ERP-pakketten in de cloud zoals Nicelabel LMS oplossing in de cloud (SAAS, software as a service). Door COVID-19 is deze trend zelfs versneld. Het beheren van systemen van op afstand is in bepaalde periodes noodzakelijk. Verpakkers kunnen systemen aansturen en printopdrachten geven vanop gelijk welke locatie met de oplossingen van Codipack. Zo heb je de MDM-tools (mobile device management) als Soti en Avalanche en de OVS-oplossingen zoals dashboards (operational visibility). Ook labelprinters kunnen in de cloud worden aangestuurd met dergelijke tools zoals Zebra Savanna cloud, MDM-tools Soti en OVS en dashboards. Een andere duidelijke trend is dat kleine retailers overstappen naar grote distributie en dus bijgevolg moeten voldoen aan het labellen volgens GS1 standaarden. Codipack heeft hiervoor EasySSCC in de cloud als oplossing." Ondanks de toenemende populariteit van laser, voorziet Codipack zeker ook nog een toekomst voor inkjet. "Beide systemen kennen een belangrijke plaats op de markt. En beide systemen zullen ook hun plaats behouden. Laser is met de intrede van de fiber technologie uiteraard wel een zekere (extra) plaats aan het veroveren. De toenemende vraag vertaalt zich ook in de kosten die ermee gepaard gaan. Lasersystemen worden dan ook steeds betaalbaarder. Imberechts verduidelijkt: 'Elk productieproces is uniek en wordt apart onder de loep genomen. Dit gebeurt binnen een persoonlijk traject en project dat Codipack opstart. Een grote producent, waar volume en dus ook snelheid primeren, zal iets eerder uitkomen op een laser. België telt echter ook vele kleinere brouwerijen. Een flexibele inkjet die minder duur is in aanschaf, zal daar meer misschien meer van toepassing zijn. Uiteraard zijn er meerdere factoren waarbij we voor de keuze van het juiste systeem rekening houden." Op zich maken de vochtige omstandigheden niet uit voor welke techniek kan worden gekozen. "Luchtvochtigheid is wel een factor waarmee we rekening houden bij de keuze van het toestel. Echter heeft het merendeel van alle inkjet- en lasersystemen bij Codipack optioneel een IP65-certificering. Dit betekent dat het systeem stof- en waterdicht is en goed presteert in zware industriële omstandigheden. Maar er zijn ook sommige productieprocessen waarin de glazen flesjes eerst snel droog geblazen en kunnen ze gemakkelijk gemarkeerd worden met een inkjetsysteem. De keuze wordt ook bepaald op basis van welke reinigingsmiddelen het bedrijf gebruikt en hoe de productieruimtes schoongemaakt worden en de snelheid van coderen die de klant voor ogen heeft. De Leibinger-inkjet heeft zo bepaalde uitvoeringen die IP65 gecertifieerd zijn. Alle modellen van de Macsa-lasers hebben optioneel IP65." Volgens Imberechts verschilt het per bedrijf en per situatie voor welke techniek het best gekozen kan worden. "Beide technieken hebben hun sterktes. Als een verpakker bepaalde informatie rechtstreeks wil aanbrengen op een bepaald product, kan hij voor beide kiezen. Een inkjet brengt informatie aan óp een product. De inktjetkop zet minuscule druppels inkt klaar en blaast die op het item in kwestie. Een laser brengt niet aan óp, maar brandt weg. Deze technologie schroeit de informatie op een product. Bij beide systemen is er dus geen contact tussen het product en het codeersysteem." "Codeersystemen met laser zijn in aankoop duurder dan inkjet. Al zijn de prijsverschillen door de jaren steeds kleiner geworden. En die verschillen worden nog steeds kleiner." Zo signaleert Imberechts. "Maar laser heeft drie stevige troeven: het is de meest ecologische oplossing, het is op lange termijn goedkoper en het is zo goed als onderhoudsvrij en kent geen op- en afzetprocedure. De initiële investeringskost ligt hoger bij een lasersysteem. Maar codeersystemen met laser hebben minder gebruikskosten. En liggen ze dus ook niet stil, aangezien u geen cartridges moet vervangen. En is ook niemand zijn tijd kwijt aan het vervangen van die cartridge. Dat betekent geen materiaalkosten, een lijn die amper stilligt en een serieuze tijdbesparing." Vooral het bedrijfstype zal de doorslag geven voor de keuze. "Voor een grote brouwerij waarbij snelheid (dus ook volume), betrouwbaarheid en cost efficiency belangrijk zijn, zal de keuze snel gaan naar een lasersysteem. De meerkost die deze bij de opstart investeert, heeft zij er na zo'n twee jaar uitgehaald. De volgende jaren maakt zij winst ten opzichte van het inkjetsystemen." Inkjet is dan weer goedkoper in aankoop. "De investering is lager en dit systeem zal zeker voor de kleinere brouwerijen interessant zijn en blijven. Dit blijft dan ook voor kleinere (en zo zijn er heel wat), de betere technologie." Het materiaal is niet meer van belang bij de keuze voor een van beide systemen. Met wellicht één uitzondering. "Het is namelijk moeilijk om te laseren op een brik. Dit is omdat een brik bestaat uit meerdere lagen. Meestal zullen met beide technologieën eerst testen gedaan worden om de printkwaliteit en maximale capaciteit te bekijken. Conclusie: inkjet kan zowat alles aan. Bij laser hangt het af van de toepassing. Er zijn verschillende soorten lasertechnologieën en per toepassing is een andere lasertechniek aangewezen. Aan de lasertechnologie wordt op dit moment nog sterk gesleuteld. Er zijn testfases aan de gang met nieuwe lasertechnologieën die op dit moment nog duur zijn maar op termijn volgens Imberechts Group een betaalbare oplossing zullen vormen voor bedrijven." Guillaume Versteylen, productspecialist laser & labelling van Getra noemt codering zonder productiestilstand, oftewel een zo hoog mogelijke uptime, als belangrijkste trend op het gebied van markeren en coderen. Getra levert het merk Videojet. "De hoge productiecapaciteit die eigen is aan de drankenindustrie, vereist dat de leveranciers een topkwaliteit kunnen aanbieden gekoppeld aan een professionele dienst na verkoop, zodanig dat verbruiksgoederen tijdig kunnen geleverd en onderhoudsbeurten tijdig kunnen uitgevoerd worden." Daarbij vereisen de vochtige omstandigheden in de drankenindustrie codeertoestellen met een IP-waterdichtheidswaarde van 65, stelt Versteylen. Per geval kan of laser of inkjet meer geschikt zijn. "Videojet biedt een volledig gamma codeer- en etiketteertoestellen aan, dus ook zowel laser als inkjet. Indien mogelijk wordt er in de drankenindustrie vaak voor laser gekozen, doch de toepassingen zijn beperkt omwille van de te coderen ondergrond of omwille van de snelheid. Op papieren etiketten of PET-flessen, wordt er veelal voor laser gekozen. In de meeste andere gevallen is inkjet de enige oplossing. Bijvoorbeeld voor blikken, tetrabrik, glazen flessen, witte kartonnen dozen/trays en folie." Versteylen ziet als voordeel van laser ten opzichte van inkjet dat er geen verbruiksgoederen aan te pas komen, zoals inkten en solventen. "Toch dienen de lucht- en afzuigfilters op regelmatige basis vervangen te worden en is de investering beduidend - een factor 3 - hoger dan een inkjetprinter. Het grootste nadeel van laser is echter dat er niet op alle producten kan gecodeerd worden, wat met een inkjetprinter in principe wel kan. Met de 1000-serie van Videojet is de betrouwbaarheid van de inkjettechnologie er zo op vooruit gegaan, dat er zelfs klanten zijn, die hun laser terug inruilen voor een inkjet." Als het gaat om het coderen van etiketten op drankverpakkingen wordt de afweging weer iets anders. "Als het om papieren etiketten gaat en de codering zich beperkt tot een vervaldatum en een lotcode, ligt het voor de hand dat er voor een laser wordt geopteerd. Gemetalliseerde etiketten bijvoorbeeld, maken de toepassing onmiddellijk veel kritischer en dan komt inkjet weer de kop op steken." Versteylen noemt uit het portfolio van Getra de Videojet 7340 als een lasercodeersysteem bij uitstek voor de drankenindustrie. "Zij heeft dezelfde flexibiliteit als een inkjetprinter dankzij een kleine printkop en een beweegbare verbindingsslang, die het mogelijk maakt om het toestel gemakkelijk te integreren op bestaande productielijnen of in nieuwe verpakkingsmachines." Getra ziet op het vlak inkjet de Videojet 1860 kleinkarakter-inkjet als het paradepaard uit de Videojet-stal. Hij kan alles aan, op eender welk product, in eender welke omgeving, aan eender welke snelheid." Zowel inkjet- als lasercodeersystemen kunnen worden aangestuurd via Videojet Clarinet software. "Zodanig dat foutieve coderingen en de daarbij gepaard gaande kosten kunnen vermeden worden."