Ann Delmotte (56) is per 1 april van dit jaar Maxence Wittebolle opgevolgd als directeur van het IBE-BVI. Zij hoorde tijdens een bezoek aan het instituut toevallig van haar voorganger over de vacature die destijds op korte termijn zou gaan ontstaan. "Ik was beroepshalve op het Belgisch Verpakkingsinstituut om te informeren naar testmogelijkheden", vertelt Delmotte. "Op dat moment was ik acht jaar actief bij A. Schulman Plastics. Daar worden concentraten van kleuren en additieven ontwikkeld, geproduceerd voor en verkocht aan de plastics industrie, voornamelijk voedselverpakkingen. In de loop van dat gesprek gaf Maxence aan dat hij stilaan aan het rondkijken was voor vervanging vanwege de pensioengerechtigde leeftijd die voor hem in zicht kwam."
...

Ann Delmotte (56) is per 1 april van dit jaar Maxence Wittebolle opgevolgd als directeur van het IBE-BVI. Zij hoorde tijdens een bezoek aan het instituut toevallig van haar voorganger over de vacature die destijds op korte termijn zou gaan ontstaan. "Ik was beroepshalve op het Belgisch Verpakkingsinstituut om te informeren naar testmogelijkheden", vertelt Delmotte. "Op dat moment was ik acht jaar actief bij A. Schulman Plastics. Daar worden concentraten van kleuren en additieven ontwikkeld, geproduceerd voor en verkocht aan de plastics industrie, voornamelijk voedselverpakkingen. In de loop van dat gesprek gaf Maxence aan dat hij stilaan aan het rondkijken was voor vervanging vanwege de pensioengerechtigde leeftijd die voor hem in zicht kwam." Aanvankelijk nam Delmotte de mededeling van Wittebolle voor kennisgeving aan, maar het zette haar toch aan het denken. "A. Schulman Plastics was in 2018 overgenomen door polymeergigant LyondellBasell en dat heeft heel wat verandering met zich meegebracht voor mijn functie. Dat leverde voor mij persoonlijk de nodige frustratie op. Ik had op papier een mooie positie, maar inhoudelijk zat ik niet goed. Toen ik bij het IBE-BVI op bezoek was geweest, begonnen bij mij de raderen te draaien. Zou dit een volgende stap voor mij kunnen zijn? Ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en gevraagd wat de procedure was. Het was uiteindelijk een heel pittige exercitie. Na een gesprek met de recruiter volgde een open gesprek met het beoordelingsteam IBE-BVI en als derde moest ik in 20 minuten een vijfjarenplan presenteren voor het instituut. En uiteindelijk heeft men toch unaniem voor mij gekozen." Delmotte's eerste grote pijler van haar 'vijfjarenplan IBE-BVI', is om een klein bedrijf (KMO) dat verder sterk aangegroeid was tot twintig medewerkers van een nog sterker gestructureerde basis te voorzien. "Door mensen in een organogram te zetten met welomschreven rollen en verantwoordelijkheden en ze dusdanig op te leiden en te faciliteren zodat zij hun werk optimaal kunnen doen. Daar kunnen we mee verder, maar die mensen moeten empowered worden en eigen initiatieven kunnen nemen. Het moet gemanaged worden als een slagkrachtige organisatie met experts op diverse terreinen." Daarbij prijst Delmotte zichzelf gelukkig dat zij voorlopig nog een beroep kan blijven doen op Wittebolle, die met zijn 37 jaar IBE-BVI een schat aan ervaring en kennis heeft. "Het is gelukkig ook geen abrupte spoorwissel, wat zeer belangrijk is als ik naar zijn expertise kijk. Wij hebben zijn functie omgedoopt in senior consultant en dat is ook echt wat hij gaat doen: helpen met zijn kennis en ervaring. Ik hoef van hem niets te leren over hoe ik een groep manage. Daar voel ik mij wel confident bij, want in mijn vorige werk heb ik ervaring met het aansturen van wel tweehonderd mensen inclusief nachtschiften, werken met vakbonden en bijvoorbeeld onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten. Maar er zit heel veel inhoudelijke kennis bij Maxence die hier 37 jaar heeft ingestaan. Ik zie het nu als mijn taak om zoveel mogelijk van die kennis verder over te hevelen naar onze experts en mezelf. Dus het verder ontwikkelen van mensen wordt hier zeer belangrijk. Het voordeel van 23 jaar werken bij multinationals is dat ik heel veel opleidingen heb kunnen volgen, van een businesstraining tot een Lean Six Sigma blackbelt. Ik heb daarmee heel veel tools, kennis en ervaring in het opzetten en leiden van organisaties. Daarbij is het voordeel van een organisatie van twintig mensen dat zij invloed hebben op het welslagen van de missie. Maar als je groeiambitie hebt moet je dat een stevig fundament geven." Delmotte roemt de 'erfenis' die Wittebolle heeft achtergelaten. "Zo is het IBE-BVI een gesprekspartner bij de UN-meetings in Geneve (regelgeving transport gevaarlijke goederen) waar wij als verpakkingsexpert de Belgische overheidsdelegatie ondersteuning verlenen. En dat is toch een status die je niet verwerft van de ene op de andere dag. Zij duidt op geloofwaardigheid en vertrouwen. Een betrouwbare organisatie die op een neutrale manier met metingen en techniek een aantal zaken ondersteunt om af te stappen van de slogans." Als voorbeeld noemt Delmotte de 'slogan' dat iedereen naar biodegradeerbare verpakkingen moet. "Dat heeft alleen maar zin als deze in een geschikte afvalstroom geïsoleerd en gesorteerd worden. Als dat in de gewone plastic zak van de afvalstroom terechtkomt, gaat dat uiteindelijk gewoon naar de verbrandingsoven. Dat is verloren moeite. Eerst moet de hele infrastructuur van ons afvalbeleid staan. Dan kun je daarop koersen." Delmotte wijst in dit verband op een recent in haar ogen goed initiatief van Fost Plus, Design for Recycling. "Ga eerst eens na welke afvalstromen er zijn en hoe een verpakking er dan uit moet zien om optimaal te gaan recycleren. Dat is een veel efficiëntere manier om op korte termijn succesvol naar recycling te gaan kijken." Een andere belangrijke pijler van het vijfjarenplan van Delmotte dat werd gehonoreerd is de verdere internationalisering van het Belgisch Verpakkingsinstituut dat met het T&CPI (Testing and Consultancy Packaging International) al een dochter in Nederland heeft. "Dat heeft een erkenning van de Nederlandse overheid ILT. Dat Nederlands model zien wij mogelijks ook in andere landen voor wat betreft UN-markering en -certificatie. Naast gevaarlijke goederen, als één van de grotere activiteiten, hebben wij binnen IBE-BVI uiteraard nog een hele brede waaier aan activiteiten, zoals transportsimulaties en kindveilige verpakkingen. Onze uitbreiding met een derde hal, voorzien begin 2021, zal voornamelijk de groeiende vraag naar transportsimulaties beantwoorden." Bij die gevaarlijke goederen denkt Delmotte bijvoorbeeld aan het vervoer van lithium batterijen als een sinds kort groter wordende business. Maar ook aan de toename van gerecycleerde materialen in de verpakkingen van chemicaliën dat ook gevolgen heeft voor de levensbestendigheid van dat soort verpakkingen. "Zeker wanneer het geen interne recyclage betreft maar het kunststofafval afkomstig is van postconsumer afval. Dan is het nog maar de vraag wat de mechanische eigenschappen van het materiaal zijn." Als het grote voordeel van het werken bij een kleinere organisatie is, ziet Delmotte dat ze weer veel inhoudelijker bezig kan zijn. In haar vorige banen bleef haar werk toch veelal beperkt tot puur managen. "Die bedrijven zijn te groot om als manager nog inhoudelijk bezig te kunnen zijn, die balans is er hier veel meer. Mijn passie voor de chemie is er al vanaf mijn vijftiende. Daarbij is kunststof qua materiaal één van de grootste uitdagingen, want in kunststof beweegt - als relatief jong materiaal, red. - nog het meest." Daarbij heeft Delmotte een uitgesproken mening over kunststof. "Ik ben vrij allergisch voor het plastic bashen door de publieke opinie omdat er zoveel nuances in kunststoffen zitten. Ik vind dat het een deel van onze missie is om op een neutrale en intellectueel eerlijke manier met kunststof om te gaan en niet aan sfeerschepping te gaan doen of het op een 'sloganeske' manier te benaderen. Dat zijn aspecten die wij moeten ondersteunen. Wij zijn namelijk ook een info- en een opleidingscenter. Wij hebben bijvoorbeeld equipment staan om barrière-eigenschappen te meten van plasticfolie. Verpakt vers voedsel in laminaat meerlaagse folie kan dan wel veel langer houdbaar zijn en zo bederf en wegwerp vermijden, maar deze verpakkingen zijn niet of slecht recycleerbaar. Het monomateriaal-equivalent is dat wel, maar zal slechts kortere houdbaarheid kunnen garanderen. En dan is het een interessant debat voor welk verpakkingsmateriaal je kiest. Dat is het debat wat we moeten voeren, in plaats van zeggen dat alle plastic weg moet of alles recycleerbaar moet zijn." Chemische recycling is een hele moeilijke, meent Delmotte. "Daar zijn mogelijks hele zware energetische processen voor nodig. Willen we tegen wil en dank iets recycleren tegen heel ingewikkelde engineeringstechnieken? Ik vind dat de energieconsumptie nodig voor de recyclage processen ook heel belangrijk is in het hele recyclageverhaal." Delmotte vindt het interessanter hoe we recyclage voedselveilig kunnen krijgen. "Hoe meer je een materiaal gaat recycleren, hoe meer je naar toepassingen moet gaan kijken die minder kritisch zijn. Op den duur kun je alleen nog maar 'rommel' verwerken. Maar waarin dan? Om recyclage terug te krijgen op voedselveilige toepassing zijn 'closed loop'-recycling systemen een voordeel. Het is heel goed traceerbaar: recyclage in een kleine, gekende kring op een heel hoog niveau. Eén van de toepassingen die al door de EFSA (European Food Safety Agency) is goedgekeurd, is de recyclage van PET in PET-frisdrankflessen. Maar er bestaan al andere goedgekeurde dossiers. Omdat wij het testequipment in huis hebben is het voor ons heel interessant om te onderzoeken hoe vaak een verpakking kan gerecycleerd worden en waarbij de voedselveiligheid gehandhaafd blijft." Al met al genoeg werk aan de winkel en... de nieuwe IBE-BVI-frontvrouw heeft er zichtbaar zín in.