Nu alle turbulentie van de coronapandemie steeds verder wegzakt in het geheugen, is de trend duidelijk: de gestage groei in de signindustrie is terug. Veel bedrijven zien het aantal orders groeien en er is ruimte om na te denken over uitbreiding. Niet alleen het aantal orders groeit bij de meeste bedrijven, ook de diversiteit neemt toe. Klanten willen het liefst bij één loket voor meerdere diensten kunnen aankloppen en ze willen zich steeds minder hoeven te verdiepen in de vragen die komen kijken bij een productieorder.
...

Nu alle turbulentie van de coronapandemie steeds verder wegzakt in het geheugen, is de trend duidelijk: de gestage groei in de signindustrie is terug. Veel bedrijven zien het aantal orders groeien en er is ruimte om na te denken over uitbreiding. Niet alleen het aantal orders groeit bij de meeste bedrijven, ook de diversiteit neemt toe. Klanten willen het liefst bij één loket voor meerdere diensten kunnen aankloppen en ze willen zich steeds minder hoeven te verdiepen in de vragen die komen kijken bij een productieorder. Dat houdt onder meer in dat signbedrijven voor de uitdaging staan om op maat te produceren ten behoeve van de distributie. Vaak gaat het er niet meer om zo snel mogelijk een volledige oplage te produceren, maar juist verschillende orders (voor dezelfde klant) bij elkaar te verzamelen en klaar te maken voor verzending. Zo kan een winkelketen bijvoorbeeld voor elke winkel een aparte set displays en ander drukwerk (denk aan posters en flyers) bestellen, die in een route op de juiste volgorde moeten worden afgeleverd. Ketens in de retailwereld gaan de inrichting van hun winkels namelijk afstemmen op de regio waarin ze zijn gevestigd. Dat vraagt om meer diversiteit bij onder andere displays. Een groeiende vraag naar diversiteit in producten kan betekenen dat een bedrijf moet gaan nadenken over uitbreiding. Maar opschalen kan tot groeipijnen leiden en zelfs ten koste gaan van de winstmarge. Elke aanschaf van een nieuwe machine of een uitbreiding van de capaciteit brengt nieuwe variabelen met zich mee bij de aansturing van de productie. Zelfs als het extra werk wordt uitbesteed, is het van belang om dat zo (kosten)efficiënt mogelijk te doen. Productiebegeleiding en orderafhandeling moeten daarom nog efficiënter worden ingericht. Menig klein en middelgroot bedrijf worstelt met deze materie en heeft daardoor moeite met opschalen. Naast de conventionele signbedrijven is er een groeiende groep hybride bedrijven die zowel traditioneel grafische producten als grootformaat-oplossingen aanbieden. Ook deze bedrijven krijgen te maken met allerlei extra handelingen en verschillende workflows, doordat de orderbegeleiding van beide producttypes op vele fronten van elkaar verschilt. Daar valt vooral in de prepress-omgeving veel tijd te winnen met de juiste automatisering. Het vraagt dus veel van de ondernemer om al deze ballen in de lucht te houden. Daar komt nog bij dat goed geschoold personeel lastig is te vinden, terwijl klanten vragen om kortere levertijden en kleinere oplagen. Een goed management informatiesysteem (MIS) kan helpen om de stress te verminderen. Dataline was tijdens Fespa de belangrijkste MIS-aanbieder op de beursvloer. Voor de ontwikkelaar van Multipress, dat zich in brede zin richt op de grafische en signmarkt, is de hybride sector sinds acht jaar een groeimarkt. Vooralsnog speelt deze leverancier in de verpakkingen- en labelsector nog geen grote rol, maar de ambities om de doelgroep te verbreden zijn duidelijk. De stand van Dataline stond in het teken van de lancering van Sirius oftewel Multipress 6.0. De nieuwe versie van Multipress Ordermanager volgt de stappen in het productieproces en kan deze automatiseren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de functie Check and Repair, die binnenkomende bestanden controleert en repareert. Het systeem regelt ook het proeftraject, inclusief het accorderen en stuurt de goedgekeurde bestanden naar de juiste productie- en afwerkfaciliteiten. Dataline ontwikkelde een Display Wizard die de calculatie van displays vereenvoudigt. Displays zijn complexe producten en de belofte van Multipress luidt dat elk onderdeel als een aparte order wordt behandeld, terwijl de samenhang behouden blijft. Het in onderdelen opknippen van de order stelt het systeem in staat om berekeningen te versnellen en te vereenvoudigen, en designs, kapvorm, materialenreservering, printproductie en afwerking te beheren. Ook nieuw is de mogelijkheid om onderdelen van orders te bundelen in verschillende zendingen, waarbij de deelorders door de hele productieflow tot en met levering worden gevolgd. De Installatie-app en CRM-app zijn in de nieuwe versie samengevoegd tot de Multipress-app. Deze app biedt nu toegang tot alle klantgegevens en volgt de werkzaamheden van de sign- en grootformaatinstallateurs. Hij geeft de expeditieplanning weer, zodat installateurs de volgorde van hun opdrachten kunnen inzien. Het uitbesteden van werk wordt vergemakkelijkt doordat leveranciers hun producten en prijzen via Multipress kunnen aanbieden. Bedrijven als Probo en Print.com hebben hun producten via het MIS ontsloten. De gebruiker kan op die manier eenvoudig prijzen vergelijken en bestellingen plaatsen. Even verderop, in hal 1 van Fespa straalde de stand van PrintFactory vooral kleurbeheer uit. Aan een donkere wand waren negen testvormen prominent opgehangen. De vormen waren weliswaar afgedrukt met verschillende machines op verschillende materialen, maar verschilden nauwelijks van elkaar - zoals het hoort. De stand stond in het teken van inkt- en materiaalbesparing. Kleurbeheer kan daarbij een belangrijke rol spelen. Maar PrintFactory heeft een groter doel dan alleen kleur- en kwaliteitsafstemming. Het systeem regelt de gehele prepress-workflow, aldus de leverancier. De software heeft een eigen RIP en claimt daarmee dat de gebruiker onafhankelijk kan werken van de diverse RIP's die bij machines worden geleverd. PrintFactory regelt bovendien de nesting van de vormen, maakt last-minute correcties mogelijk en versnelt het productieproces. Alle handelingen en status updates - ook van verschillende vestigingen tegelijk - zijn te volgen via een dashboard op het scherm. Na de Fespa-beurs maakte de Zwitserse printerfabrikant swissQprint bekend dat gebruikers van hun grootformaatprinters de mogelijkheid hebben om de RIP-oplossing van PrintFactory te gebruiken. "De PrintFactory RIP-software biedt alles wat je nodig hebt voor een efficiënte workflow in grootformaatproductie (print & cut): De software ondersteunt wit, vernis, primer en speciale kleuren, evenals spotkleurbeheer. Bovendien krijgen gebruikers de beschikking over een snijdriver, handige kalibratie-, lay-out- en editormodules, evenals workflow- en preflighttools", klinkt het bij swissQprint. De verschillende systemen en invalshoeken voor het stroomlijnen van de productie en automatisering wierp de vraag op of Fespa niet rijp is voor een bredere benadering van het begrip 'workflow'. Volgens Tom Peire, de ceo van grafische software-leverancier Four Pees en aanwezig op Fespa, maar niet met een eigen stand, wordt het begrip vaak gebruikt voor iets wat slechts een deel is van de workflow. Wanneer men over een workflow spreekt, gaat het meestal over het prepress-deel, waarbij deze ook nog vaak bedoeld is voor de aansturing van een specifieke RIP of machine. Het MIS is daarbij vaak een integraal onderdeel van de gehele bedrijfsvoering. Hoewel het systeem meestal steeds meer taken op zich neemt, is het vooral verantwoordelijk voor de informatie-uitwisseling van de productie. Voor Peire omvat de workflow het gehele maakproces. Dat begint al bij het bestellen en eindigt bij de aflevering bij de klant. Hij ziet het bovendien niet als een lineair proces. Informatie-uitwisseling kan zich tegelijkertijd in verschillende richtingen begeven. Daar komt nog bij dat het begrip print ook een bredere definitie verdient, aldus Peire. Alles wat op de een of andere manier bedrukt wordt, valt in principe onder print. Dat kan ook gedaan worden door bedrijven die zich niet identificeren als printbedrijf. Four Pees ontwikkelde het platform Atomyx, dat vooral is gericht op het management van gepersonaliseerde opdrachten en kleine oplagen. Atomyx werd in aanloop naar Fespa al gelanceerd tijdens een apart evenement (zie ook M&C Magazine van 12/03/2024). Het systeem haakt in op de trend van mass customization - een ontwikkeling die in de grafische industrie al decennia wordt aangekondigd, maar in de signindustrie al sinds jaar en dag staande praktijk is. Op basis van een abonnementenmodel zorgt Atomyx vanuit de cloud voor verbindingen in het gehele productieproces. Gebruikers kunnen er - zonder dat er technische kennis is vereist - verschillende databronnen integreren, waaronder online platforms. Atomyx verzorgt het productiemanagement van alle betrokken partijen en biedt het overzicht op een dashboard. Een tweede onderdeel regelt de prepress-verwerking. Het derde deel is nog in ontwikkeling en bestaat onder meer uit automatische impositie en nestingfunctionaliteit. Om de ontwikkeling van Atomyx te versnellen lanceerde Four Pees onlangs een crowdlendingcampagne. Het enthousiasme van Tom Peire om zijn platform verder te ontwikkelen is goed te verklaren, want zijn oplossing sluit aan bij een andere minstens zo belangrijke ontwikkeling. Terwijl iedereen de mond vol heeft over AI is die andere trend, Internet of Things, op industrieel niveau nog lang niet uitontwikkeld. Bedrijven zijn steeds meer datagedreven, en data komt uit allerlei hoeken en gaten. Voor signbedrijven is dit zeer relevant. Zo was er tijdens Fespa ruime aandacht voor toepassingen in de textielindustrie, waarbij de standhouders zich niet beperkten tot het printen. Andere activiteiten ontwikkelen betekent ook andere - data-genererende - machines. Tel daar nog eens alle robotarmen, sensoren en camera's en andere randapparatuur bij op en er ontstaat een enorme, waardevolle databerg. De data die door al die activiteiten wordt gegenereerd, verschilt op allerlei manieren. Om alle eindjes aan elkaar te knopen moeten de verzamelde data op de een of andere manier met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Het nieuwe toverwoord in de maakindustrie is daarom Unified Namespace. In een centrale database worden alle gegevens opgeslagen op een manier die ze geschikt maakt voor het Internet of Things. De industrialisatie van de sign- en grootformaatbedrijfstak was geen onderwerp tijdens het congresgedeelte van Fespa, maar verdient in de nabije toekomst wel aandacht. De wereld wordt in snel tempo kleiner, sneller en dynamischer. De toekomst voorspellen is lastig, maar connectiviteit, data-uitwisseling en procesintegratie zijn woorden die tijdens de komende edities van Fespa vermoedelijk steeds meer nadruk krijgen.