We kennen het scenario ondertussen. Op de tweede dinsdag van oktober, na een lange nacht onderhandelen, trekt de premier naar het parlement met een afgeklopte begroting en een federale beleidsverklaring. Bij de werkgeversorganisaties was er weinig applaus te horen voor de begrotingsplannen van de federale regering. Het deels schrappen en deels uitstellen van de werkgeversbijdragen in 2023 wordt in dank aanvaard. "Zeker verdienstelijk", klinkt het bij de patroons, "maar ruim onvoldoende". Volgens Voka wordt de extra loonkostenfactuur van 32 miljard euro tijdelijk met 1 miljard verminderd. Ondertussen stevent onz...

We kennen het scenario ondertussen. Op de tweede dinsdag van oktober, na een lange nacht onderhandelen, trekt de premier naar het parlement met een afgeklopte begroting en een federale beleidsverklaring. Bij de werkgeversorganisaties was er weinig applaus te horen voor de begrotingsplannen van de federale regering. Het deels schrappen en deels uitstellen van de werkgeversbijdragen in 2023 wordt in dank aanvaard. "Zeker verdienstelijk", klinkt het bij de patroons, "maar ruim onvoldoende". Volgens Voka wordt de extra loonkostenfactuur van 32 miljard euro tijdelijk met 1 miljard verminderd. Ondertussen stevent onze economie af op een recessie. De Nationale Bank spreekt voorzichtig over 'een milde recessie' tijdens de komende kwartalen. Het is duidelijk dat dit geen gemakkelijke maanden worden. De energiecrisis hakt er stevig in. Uit cijfers van de RVA blijkt dat er al meer dan tienduizend werknemers in het stelsel van tijdelijke werkloosheid zitten omwille van de energiecrisis. En de winter moet nog komen. Deze maand was het de internationale drukkersfederatie Intergraf die de alarmbel luidde over de impact van de energiecrisis voor de Europese drukkers. De federatie roept op blz. 12 de overheden op om de grafische sector gerichter te ondersteunen. Intergraf ziet een dubbele impact: torenhoge grondstofkosten in combinatie met stijgende energiekosten. Dit zorgt voor een penibele situatie "die veel drukkerijen niet lang meer zullen kunnen volhouden", waarschuwt de federatie. De oproep van Intergraf snijdt hout en bij de nationale federaties horen we dezelfde boodschappen. In dit nummer focussen we onder andere op de marktsituatie in Nederland, vaak toch een economisch gidsland voor ons koninkrijk dat al veel te lang gekweld wordt door complexiteit, inertie en besluiteloosheid. Maar het gras is niet altijd groener aan de overkant. De kersverse directeur van de Nederlandse brancheorganisatie KVGO, de Belg Brecht Grieten, zegt het op blz. 18 klaar en duidelijk: "De Nederlandse regering handelt te laat en biedt nog te weinig perspectief." In deze moeilijke tijden kijkt iedereen naar de overheden om ons te redden, maar de verwachtingen zijn veel te hooggespannen. En de middelen sowieso beperkt. Volgens mijn bescheiden mening zullen de ondernemers zichzelf moeten redden door meer in te zetten op innovatie, inspiratie en creativiteit. We hebben nood aan creatieve, ingenieuze oplossingen van experten die bijvoorbeeld machines energie-efficiënter doen draaien. Machinebouwers, drukpers- en printerfabrikanten moeten alles op alles zetten om hun apparatuur productiever te maken met minder energieconsumptie, minder grondstoffenverbruik, minder afvalproductie en dus minder klimaatimpact. Dat moet de eerste doelstelling zijn van elk R&D-project in onze branche. Om belangrijke stappen te zetten op het vlak van energie-efficiëntie is het nu of nooit. Hetzelfde geldt voor de nood aan nieuwe businessmodellen, productdifferentiatie en samenwerking in de grafische branche. Het zijn relevante thema's, vandaag meer dan ooit, die onze redactie zal blijven opvolgen.