Op het eerste gezicht lijkt het om een digitaal fotokader te gaan... maar bekijk je het van dichterbij dan zie je een uniek designobject dat de fotokunst en de nieuwste technologie verzoent. "Het is het eerste kunstkader ter wereld dat op de technologie vanelektronisch papier steunt, waarbij gebruik gemaakt wordt van miljoenen microcapsules witte en zwarte inkt", legt Mathieu Demeuse uit, handelsingenieur van opleiding en medeoprichter en de CEO van Ionnyk. Het kader heeft geen snoer, kan gelijk waar opgehangen worden, verbruikt nauwelijks energie, straalt geen licht uit en wordt via een app van op afstand bediend. Per herlaadcyclus heeft het kader een autonomie van een jaar. Het is een nieuw medium voor kunst- en fotografische expressie." Het elektronische papier in de kaders, voor honderd procent 'made in Belgium' overigens, wordt digitaal van op afstand gestuurd en kan de positie van de microcapsules wijzigen. "Het is in niets te vergelijken met de LC...

Op het eerste gezicht lijkt het om een digitaal fotokader te gaan... maar bekijk je het van dichterbij dan zie je een uniek designobject dat de fotokunst en de nieuwste technologie verzoent. "Het is het eerste kunstkader ter wereld dat op de technologie vanelektronisch papier steunt, waarbij gebruik gemaakt wordt van miljoenen microcapsules witte en zwarte inkt", legt Mathieu Demeuse uit, handelsingenieur van opleiding en medeoprichter en de CEO van Ionnyk. Het kader heeft geen snoer, kan gelijk waar opgehangen worden, verbruikt nauwelijks energie, straalt geen licht uit en wordt via een app van op afstand bediend. Per herlaadcyclus heeft het kader een autonomie van een jaar. Het is een nieuw medium voor kunst- en fotografische expressie." Het elektronische papier in de kaders, voor honderd procent 'made in Belgium' overigens, wordt digitaal van op afstand gestuurd en kan de positie van de microcapsules wijzigen. "Het is in niets te vergelijken met de LCD-schermen van onze concurrenten (met Samsung op kop) die een televisiescherm als kader gebruiken. Ons procedé biedt heel wat meer voordelen om professionele foto's met een hoge kwaliteit te kunnen weergeven", stelt Mathieu Demeuse. De CEO zet zijn lofzang voort: "Ons elektronisch papier bezit alle eigenschappen van een hoogwaardig, klassiek fotopapier. En net zoals dat papier weerspiegelt ons intelligente papier het omgevingslicht op een natuurlijke en zachte manier, zonder enige schittering of zonder een van de andere optische problemen waar digitale schermen onder lijden. De afbeeldingen in onze kaders doen hun voordeel met zowel de stralen van de ochtendzon als met een spotverlichting 's avonds - net zoals dat bij een klassiek papier het geval is. En zonder dat het menselijke oog merkt dat er een digitale technologie aan het werk is." Het kader dat in twee formaten beschikbaar is (50 x 40 cm, 1.250 euro en 100 x 70 cm, 2.950 euro), is niet bedoeld om persoonlijke foto's weer te geven, maar uitsluitend kunstfoto's in zwart-wit die in een catalogus gebundeld zijn die voortdurend uitgebreid wordt. "We voegen vijftig tot honderd werken per maand toe en daarbij letten we erop dat alle stijlen vertegenwoordigd zijn", preciseert de CEO. Ionnyk werkt daarvoor samen met een vijftigtal kunstenaars van een vijftiental verschillende nationaliteiten (veertig procent van hen zijn Belg). "We verspreiden alleen werken die van oorsprong digitaal zijn", onderstreept Mathieu Demeuse. De vergoeding wordt gelijk verdeeld tussen Ionnyk en de kunstenaars. Het idee voor dit innovatieve product broeide al enkele jaren in het hoofd van de CEO en zijn echtgenote, Charlotte Dubois, artistiek directeur. Het is echter in 2019 dat het project concreet vorm krijgt. Het echtpaar krijgt versterking in de persoon van Antoine Baudoux (CTO) en Christophe Courcelle (CMO) en het avontuur gaat van start met 120.000 euro eigen middelen. "We kregen al heel snel steun van BNP Innovation Hub met een kredietlijn van 100.000 euro waarmee we de eerste investeringen in materiaal uitgevoerd hebben. In september 2019 hebben we het concept van het kader aan het investeringscomité van W.IN.G. Digital voorgelegd dat ons een converteerbare lening van 100.000 euro toestond om een eerste prototype te vervaardigen." Die financiering stelde het team in staat om met industriële designers samen te werken, om de productielijn op te stellen en de eerste elektronische onderdelen te creëren. In juni 2020 werden de middelen met 500.000 euro verhoogd, met onder andere W.IN.G, BeAngels, Novallia en verscheidene privé-investeerders waardoor de eerste echte exemplaren vervaardigd konden worden. De lening werd in kapitaal omgezet en vanaf december 2020 wordt het product op de markt aangeboden. De twee eerste productiebatches zijn uitverkocht en de productie van een derde is opgestart. Een verdiend succes voor dit 'luxeproduct' dat hoofdzakelijk bij drie types van klanten in de smaak valt: "De art lovers, de design lovers en de tech lovers". Ionnyk beschikt over een showroom in Ter Hulpen en onderhandelt met verschillende verkooppunten om zijn product in het hele land te tonen. Ionnyk heeft de ambitie om tegen het einde van het jaar duizend kaders geleverd te hebben. Voorlopig bevat de catalogus van Ionnyk alleen zwart-witfoto's. "Het e-paper dat kleur kan weergeven, is nog in volle ontwikkeling", erkent Demeuse. "De productie ervan is veel duurder, het vergt meer energie en er is nog te veel verlies in contrast. In de toekomst komt er e-paper aan dat kleur goed zal weergeven, maar dat is niet voor binnen de vijf jaar. En als we een kleurenaanbod invoeren, zal dat onder een ander label zijn." En met reden, Yonnik wil de referentie worden op het vlak van de zwart-wit kunstfoto's.