"Binnen het gegeven van de e-commerce kennen we allemaal het fenomeen van verpakkingen die niet aangepast zijn aan de grootte van de inhoud waardoor er bijgevolg vaak heel wat opvulmateriaal aan te pas komt", aldus signaleert An van Geite van IBE-BVI. "Het vervoer van 'lucht' en het te veel aan verpakking (lees afval) leidt tot ergernis bij de klant. Wanneer we duurzaam willen omgaan met onze grondstoffen is het uiteraard belangrijk om met zo weinig mogelijk verpakking het product toch in goede conditie op zijn eindbestemming te krijgen. De verpakking moet dus voldoende stevig zijn zodat er geen productverlies optreedt en oververpakking moet vermeden worden.
...

"Binnen het gegeven van de e-commerce kennen we allemaal het fenomeen van verpakkingen die niet aangepast zijn aan de grootte van de inhoud waardoor er bijgevolg vaak heel wat opvulmateriaal aan te pas komt", aldus signaleert An van Geite van IBE-BVI. "Het vervoer van 'lucht' en het te veel aan verpakking (lees afval) leidt tot ergernis bij de klant. Wanneer we duurzaam willen omgaan met onze grondstoffen is het uiteraard belangrijk om met zo weinig mogelijk verpakking het product toch in goede conditie op zijn eindbestemming te krijgen. De verpakking moet dus voldoende stevig zijn zodat er geen productverlies optreedt en oververpakking moet vermeden worden.Voor de e-commerce zijn daarnaast ook het gemakkelijk openen van de verpakking en, indien nodig, het retourneren van de goederen, een bijkomende eis. "Om te valideren of een product in zijn originele verpakking of in een meer optimale omverpakking, klaar is voor verzending, wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen zoals beschreven door ISTA, ASTM of ISO."Het gaat hierbij telkens om het uitvoeren van transportsimulaties waarbij het effect van schokken, vallen, stapeling en trillingen op de verpakte goederen wordt nagegaan. Voor wat betreft ISTA is er een hele reeks van verschillende standaarden. "Zo is er bijvoorbeeld de ISTA 3A-testprocedure die wordt uitgevoerd op verpakte producten met een gewicht tot maximum 70 kg", verduidelijkt Van Geite. Dit betreft een algemene simulatietest voor individueel verpakte producten die worden ver zonden via een pakket bezorgingssysteem (parcel delivery shipments). "De ISTA 3A-procedure is toepasbaar op vier verschillende verpakkingstypes - standard, small, flat & elongated - en dit voor een breed scala van omstandigheden, zoals een verscheidenheid van transportmodi (vrachtwagen of vliegtuig) of een wisselend aantal blootstellingen aan handelingen. Bij deze procedure wordt het effect beoordeeld van willekeurige trillingen, verschillende valhoogtes en/of atmosferische conditioneringen zoals bijvoorbeeld warme, vochtige condities waarbij aan 38°C/85% relatieve vochtigheid wordt getest of extreme koude waarbij de verpakte goederen aan -29°C worden geconditioneerd."De ISTA 3B standaard wordt dan weer ingezet voor LTL-verzendingen, wat staat voor 'Less than Truckload'-Shipping. Van Geite: "Bij LTL worden zendingen van meerdere klanten gecombineerd en de transportkosten gedeeld op basis van de hoeveelheid verzonden producten en de afgelegde afstand. Voor dit budgetvriendelijke verzendsysteem wordt vaak door bedrijven gekozen wanneer de klantvraag naar hun producten gemiddeld of stabiel is."De ISTA 3B standaard kan worden ingezet voor vier verschillende verpakkingstypes (standard (2 types), cylindrical & palletized or skidded).Binnen ASTM zijn de D4169 en de D7386 de gangbare normen. "De ASTM D7386 is van toepassing op parcel delivery en vergelijkbaar met de ISTA 3A. De ASTM D4169 standaard is eveneens een testprocedure voor het uitvoeren van transportsimulaties, maar hier werkt men met zogenaamde distributiecycli. Achttien verschillende distributiecycli (DC's) worden in deze standaard gedefinieerd en afhankelijk van welke cyclus men kiest, wordt een aangepast testschema uitgevoerd."Ook ISO heeft een norm ontwikkeld voor het uitvoeren van transportsimulaties op complete gevulde transportverpakkingen, met name de ISO 4180. "Deze wordt echter minder frequent toegepast."Naast deze algemene transport-simulatietesten voor pakketdienstenvervoer (parcel delivery) zoals o.a. beschreven in de ISTA 3A procedure, hebben sommige e-commerce bedrijven ook eigen testmethodes ontwikkeld."De 'ISTA 6-series Member Performance Tests' zijn dergelijke aanvullende testprotocollen die opgesteld zijn door ISTA-leden om tegemoet te komen aan hun eigen applicaties en noden. Zo is in samenwerking met FEDEX de ISTA 6-Fedex-A en ISTA 6-Fedex-B standaard ontwikkeld, waarbij respectievelijk pakketten tot 68 kg voor land- en luchttransport, dan wel pakketten van meer dan 68 kg voor land, zee en luchtvervoer op hun transportwaardigheid worden getest."Amazon heeft op zijn beurt ook twee protocols uitgewerkt, met name het ISTA 6-Amazon.com-Over Boxing en het ISTA 6-Amazon.com-SIOC-testprotocol.Het ISTA 6-Amazon Over Boxing protocol is speciaal ontwikkeld voor het testen van individueel verpakte goederen voor e-commerce doeleinden, voor de kleinhandel (gewicht ? 31,75 kg) en wordt ingezet om na te gaan of producten voldoen aan de eisen van Amazon.com om verzonden te worden in colli. "Het is gebruikelijk bij Amazon. com om dergelijke producten in een grotere omdoos te verpakken, afzonderlijk of tezamen met andere producten, beschermd door middel van buffermateriaal." Het ISTA 6-Amazon.com-Over Boxing protocol gaat vervolgens na of het product en zijn verpakking bestand zijn tegen de omgevingsinvloeden, zoals schokken, vallen en trillingen, gedurende transport. "Hiervoor zal er onder andere een random vibratietest worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van een top load. Via deze test kan zo de interactie tussen het product en de omverpakking beoordeeld worden." Amazon neemt hierbij wel de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er een voldoende sterke omdoos wordt gebruikt. "De omdozen die voor het testen moeten worden gebruikt, zijn dan ook duidelijk in het testprotocol gedefinieerd naar sterkte en afmetingen toe.Daarnaast is er het 'Ships in Own Container' (SIOC) testprotocol. "Hier gaat het over verpakte producten die naar de eindgebruiker worden verstuurd zonder extra omverpakking. Na certificatie kunnen deze producten dus gewoonweg in hun eigen verpakking verstuurd worden. Belangrijk hierbij is te weten dat verpakkingen verschillende, eerder 'cosmetische', defecten kunnen vertonen ten gevolge van het transport, zoals ingedeukte hoeken, abrasie en stofvorming."Daarom is het volgens Van Geite van belang acceptatiecriteria vast te leggen omtrent de schade van de verpakking zelf. "Deze criteria worden vastgelegd door de klant in samenspraak met het door Amazon erkende testinstituut, waaronder IBE-BVI. Het belangrijkste is echter wel dat het verpakte product zelf in onberispelijke staat afgeleverd wordt."In dit SIOC-testprotocol worden acht verschillende types van verpakte producten gedefinieerd (type A tot type H), afhankelijk van het gewicht, de omtrek, de verzendmethode en of het om een standaard handeling dan wel pallet handeling gaat."Amazon heeft daarnaast ook gedacht aan de consument en zijn ergernis wanneer hij een doos opent die qua grootte niet aangepast is aan de inhoud, te veel afval creëert en niet makkelijk te openen is. In 2008 reeds is het gestart met zijn zogenaamde FFP-programma, wat staat voor Frustration-Free Packaging. Een frustratievrije verpakking is een verpakking van 100% recycleerbare materialen, gemakkelijk te openen en ontworpen om producten te verzenden in hun originele verpakking, waardoor een extra verzenddoos overbodig is. "De criteria om een FFP -certificatie te ontvangen zijn in vier punten samen te vatten: 1. het ISTA 6-Amazon.com-SIOC test protocol doorstaan; 2. de product/verpakking ratio (>30% voor breekbare producten en >50% voor niet breekbare producten; 3. Recycleerbare verpakking (100% recycleerbaar materiaal); 4. Easy-to-Open (in minder dan 120 seconden).Sinds 2008 worden frustratievrije verpakkingen ingezet voor meer dan 750.000 producten en vanaf december 2017 hebben de innovaties voor duurzame verpakking van Amazon meer dan 215.000 ton verpakkingsmateriaal geëlimineerd en 360.000.000 verzenddozen vermeden. "Om producten te certificeren als onderdeel van hun frustratievrij programma, werkt Amazon wereldwijd samen met fabrikanten om hen te helpen innoveren en hun verpakkingsfunctionaliteit te verbeteren, waardoor afval in de hele supply chain afneemt."