Nieuw onderzoek toont aan dat de Europese kartonsector erin geslaagd is om zijn koolstofafdruk in 2021 met 24 procent te verminderen in vergelijking met 2018. Volgens Pro Carton, de Europese vereniging van karton- en kartonnageproducenten, tonen de resultaten aan dat kartonnen verpakkingen een belangrijke rol spelen in de transitie naar een koolstofarme economie. De gemiddelde koolstofafdruk van karton bedraagt nu 249 kg CO2 per ton karton, vanaf de creatie tot de verwerking van het product op zijn levenseinde. Van de wieg tot aan de fabrieksdeuren bedraagt de koolstofafdruk 148 kg CO2 per ton karton. Dat blijkt uit de studie over de koolstofafdruk van kartonnen verpakkingen. Die studie ...

Nieuw onderzoek toont aan dat de Europese kartonsector erin geslaagd is om zijn koolstofafdruk in 2021 met 24 procent te verminderen in vergelijking met 2018. Volgens Pro Carton, de Europese vereniging van karton- en kartonnageproducenten, tonen de resultaten aan dat kartonnen verpakkingen een belangrijke rol spelen in de transitie naar een koolstofarme economie. De gemiddelde koolstofafdruk van karton bedraagt nu 249 kg CO2 per ton karton, vanaf de creatie tot de verwerking van het product op zijn levenseinde. Van de wieg tot aan de fabrieksdeuren bedraagt de koolstofafdruk 148 kg CO2 per ton karton. Dat blijkt uit de studie over de koolstofafdruk van kartonnen verpakkingen. Die studie werd in 2022 uitgevoerd door de eenheid bio-economie en gezondheid van de RISE (Research Institutes of Sweden) in opdracht van Pro Carton. Dat onderzoek volgde de koolstofimpact van het karton, van de wieg tot het graf, en van de wieg tot de fabrieksdeuren. Het onderzoek sloeg op de periode tussen januari en december 2021 en hield behalve met de uitstoot en absorptie van fossiele en biogene broeikasgassen ook rekening met de emissies die voortkomen uit de verandering in het grondgebruik. Biogene emissies zijn het resultaat van de verbranding van biobrandstoffen en van de ontbinding van biologische producten. Volgens Pro Carton is de sterke daling van de koolstofafdruk van de wieg tot het graf, en van de wieg tot de fabrieksdeuren, te danken aan het efficiëntere gebruik van de middelen tijdens het transformatieproces. Daarnaast is de daling ook te danken aan de aanzienlijke investeringen in energie-efficiëntie en in hernieuwbare energiebronnen die de kartonfabrieken en de verwerkingsbedrijven sinds de vorige metingen van de koolstofuitstoot (2018) doorgevoerd hebben. De berekening van het cijfer van de wieg tot de fabrieksdeuren stemt overeen met de impact waarop de sector een directe controle kan uitoefenen - tot het product de verwerkingsbedrijven verlaat. "De resultaten zijn significant omdat ze de leiderspositie onderstrepen die karton in een kringloopsysteem inneemt. En dat wordt ondersteund door wetenschappelijke studies - dat is bijzonder belangrijk voor de producenten van karton en vouwkarton, alsook voor de merken en handelaars die ze bevoorraden. De consument hecht immers meer belang aan de duurzaamheid van de producten die hij aankoopt", zegt Pro Carton. Volgens Horst Bittermann, algemeen directeur van Pro Carton, helpen de resultaten de sector ook om zijn positie te bepalen: "Onze leden kunnen hun eigen gegevens vergelijken met het gemiddelde van de sector en beoordelen in welke mate de aanzienlijke inspanningen die ze geleverd hebben om de energie-efficiëntie te verbeteren, om hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en om de interne processen te moderniseren, geloond hebben. Het cijfer van 148 kg CO2 betekent een substantiële verbetering op de weg naar een economie op basis van biologische grondstoffen en met een beperkte of zelfs neutrale koolstofafdruk - en dat is een weerspiegeling van de procesverbeteringen en investeringen die de sector gerealiseerd heeft." De sector rekent ook op het nieuwe reglement betreffende de verpakkingen en het verpakkingsafval (PPWR) van de EU om die ambitieuze inzameldoelstellingen in elk Europees land te bereiken. "De inzameling, meer bepaald bij de gezinnen, hangt immers af van de gemeentelijke overheden - en we kunnen alleen maar recycleren wat ingezameld wordt", onderstreept Bittermann.