Hoe kom je een moeilijke periode te boven? En hoe zorg je ervoor dat je het daarna beter doet? Zowel Geers als Vande Velde kunnen spreken uit praktijkervaring als ze antwoord geven op deze vragen. Hoewel ze soms op fundamentele punten ook van elkaar verschilden - Vande Velde vermoedt dat we zonder het nog te weten reeds weer in een recessie verkeren, terwijl Geers juist stelt dat we in 2018 een positief keerpunt voor de industrie hebben bereikt - waren ze het in hun presentaties op het Get Smart-podium in ieder geval eens over de kansen die er voor entrepreneurs liggen.
...