Reynders label printing: diversificatie en flexibiliteit

Onze gesprekspartners bij Reynders label printing zijn Marco Van Hooff (sales director) en Valentijn Vanroy (training & development manager). De Belgische internationale labelgroep drukt etiketten voor verschillende sectoren.
...

Onze gesprekspartners bij Reynders label printing zijn Marco Van Hooff (sales director) en Valentijn Vanroy (training & development manager). De Belgische internationale labelgroep drukt etiketten voor verschillende sectoren. Bij Reynders label printing in Boechout is geen sprake van een minder jaar. "De productie is niet stilgevallen maar tijdelijk wel de ontwikkeling van nieuwe producten bij onze klanten. De coronacrisis bracht ook opportuniteiten. Distilleerderijen startten met de productie van ontsmettende handgels en Reynders leverde er de etiketten voor. Retailers van sportmateriaal of van cosmetica- en huidverzorgingsproducten die hun producten verkopen via eigen winkels, kregen het hard te verduren. Ook de automotivesector deelde in de klappen. Voor producenten van convenience (nvdr: snelle) maaltijden heeft Reynders meer labels gedrukt. Er was gedurende de periode van de lockdown ook meer vraag naar luxueuzere voedingsetiketten. Mensen hadden de behoefte om zichzelf eens extra verwennen. Reynders label printing produceert voor veel verschillende markten. Door die diversificatie en de flexibiliteit van het familiebedrijf hebben we de crisis goed doorstaan. De omzet in 2020 lag weer hoger dan in 2019. In de 65-jarige geschiedenis van de firma is het bedrijf elk jaar gegroeid." Smalbaanflexo is de belangrijkste druktechniek in de firma. Het digitale productievolume is het voorbije jaar gestegen. Niet omwille van meer kleinere series, maar eveneens omdat het zo is gepland. Het is de bedrijfspolitiek van de labelgroep om de meeste digitale druktechnieken in huis te hebben om kennis te vergaren. Reynders is wereldwijd een van de pioniers van het digitale labeldrukken. "De coronaperiode vormde geen probleem voor de productiemedewerkers. Reynders is vertrouwd met compartimentering op de werkvloer, ondermeer voor de productie van farmalabels. De commerciële medewerkers hebben nog het meest onder de situatie geleden. Je kan klanten via videoconferencing nu eenmaal niet laten voelen, trekken en ruiken aan labels. Een vaststelling is dat de tenders vrij snel zijn teruggekeerd. En we kregen ook te maken met verschillende prijsverhogingen voor producten en media." Bij Reynders zien ze de aandacht voor recyclage en de circulaire economie groeien bij grote merkeneigenaars. "Labelproducenten kunnen maar aanbieden wat in de markt aanwezig is. Alle mediafabrikanten ontwikkelen substraten met het oog op de kringloopeconomie. Reynders label printing heeft zijn eigen Triple R-platform (reduce, reuse, recycle), dat in drie jaar al aan versie 15 toe is. Het is een selectie uit de materialen die de leveranciers aanbieden en waarin we zelf geloven. Selectiecriteria zijn ondermeer: kostprijs, verwerkbaarheid, esthetiek en duurzaamheid. Best beschikbare technologieën blijven echter een criterium waar je niet omheen kan. Concreet merken we dat het aandeel van de VIP-sleeves toeneemt. Het zijn shrink sleeves met een verticale perforatie, waardoor de sleeve voor recyclagedoeleinden gemakkelijk van de primaire verpakking kan gescheiden worden. De consument moet dan wel willen meegaan in deze ontwikkeling. Klanten vragen veelvuldig naar officiële statements en certificaten omtrent materialen en productiemethodes." Reynders investeerde de laatste jaren veel in prepress, kleurenmanagement en veredelingstechnieken voor de hoogst mogelijke kwaliteit in HD flexo en digitaal; voor de productie van zowel no-nonsense als waaw-etiketten. "Waarin we nog investeren? In performantere machines, breder en sneller en de optimalisatie van de bedrijfsprocessen voor een grotere uptime van de productiemiddelen. Reynders label printing gaat graag naar Labelexpo omdat de firma een reputatie te verdedigen heeft. We willen dat nieuwe oplossingen eerst bij ons terechtkomen. Het bedrijf wil daarin niet gepasseerd worden." Reynders label printing telt meer dan 550 medewerkers en heeft zeven sites in vijf landen in Europa en Azië. Het bedrijf drukt jaarlijks acht miljard labels. In november 2020 werd in Avelin (Noord-Frankrijk) nog een nieuwbouw ingehuldigd met extra capaciteit voor de productie van shrink sleeves. Philippe Voet werd tijdens het Finat European Label Forum 2021 verkozen tot de nieuwe president van de organisatie. Finat is de Europese vereniging van producenten van zelfklevende labels en zijn leveranciers. Voet is ook de CEO van labeldrukkerij Etivoet in Deinze. Hij reflecteert over het voorbije jaar en de toekomst van de labelindustrie. Philippe Voet: "2020 werd getekend door de coronaepidemie. De productievolumes van de labelindustrie in 2020 varieerden dan ook heel sterk op het ritme van corona. De labelindustrie werd al snel erkend als een essentiële industrie, waardoor we zijn blijven produceren. Ondanks de moeilijke omstandigheden - de maatregelen om onze mensen te beschermen zijn door iedereen intussen wel goed gekend - konden we onze klanten blijven voorzien van de nodige labels." "Algemeen werd in de sector groei opgetekend, voor onze regio ongeveer plus vijf procent in vergelijking met 2019. We draaien zelf sterk op innovatieve producten. Hierdoor worden de activiteiten van ons bedrijf gelukkig minder beïnvloed door macro-economische trends. We kenden dan ook een vrij stabiel jaar en realiseerden een mooie groei. Als we de cijfers meer in detail bekijken, dan situeert de grootste stijging zich in de markten van Food en Household. Logistiek groeide eveneens maar minder dan verwacht. Automotive en durable labels daalden het sterkst." Digitale drukproductie neemt al enige jaren (ook los van Covid-19) toe, zegt Philippe Voet. De recente ontwikkelingen inzake drukproductie, zijn eerder gelinkt aan het marktsegment of aan specifieke opdrachten en gaan de twee richtingen uit. In Food was er bijvoorbeeld een verschuiving van digitaal naar conventioneel wegens de stijgende volumes, terwijl in andere sectoren de omgekeerde trend wordt waargenomen. De coronapandemie is tevens oorzaak van fluctuaties op het vlak van logistiek en vraag en aanbod. Met stijgende grondstofprijzen en langere levertermijnen tot gevolg. "Het is geen aangename situatie, noch voor ons, noch voor onze klanten." Philippe Voet: "Bedrijven worden ondergedompeld in een VUCA-omgeving, een snel veranderende wereld waar volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit de manier waarop bedrijven opereren beïnvloeden. (nvdr: VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity). Het heeft Etivoet aangezet om volop voor innovatie te kiezen. Het biedt een kader om snel te kunnen handelen en naar oplossingen te zoeken. Veranderingen zoals globalisering, digitalisering, duurzaamheid en hypercompetitie zijn door de coronacrisis aangezwengeld, maar ze zouden er zonder Covid-19 ook zijn gekomen." Elke crisis biedt ook opportuniteiten. "Het blijft wel de kunst om je eigenheid en focus niet te verliezen." Er werden bij Etivoet heel wat etiketten gedrukt voor de chemie/household-sector en voor de stokerijen die hun installatie gebruikten om handgels te produceren voor ziekenhuizen en zorgverleners. "Net zoals voor en tijdens de coronaperiode is het welzijn van de medewerkers belangrijk in het post-Covid-tijdperk. En niet alleen op het vlak van investeringen in fysieke sanitaire maatregelen. Etivoet behaalde een 'Investors In People-'certificering waarmee we een kader hebben gecreëerd voor de ontwikkeling van onze mensen." Philippe Voet merkt dat klanten oog en oor hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. "We werken al jaren rond dit thema met onder andere een hybride wagenpark, zonnepanelen en een afvalplan. Tegen 2030 gaan we onze CO2-uitstoot halveren. De emissiereductiedoelstellingen zijn hiervoor vastgelegd in een onafhankelijke klimaataudit (volgens het Science Based Targets-initiative, zie ook blz. 9). Verder zijn er duurzame (maar ook duurdere) substraten op de markt beschikbaar. Er is vraag naar, maar ze breken door de hogere kostprijs toch minder snel door dan verwacht. De grootste toekomstige uitdagingen voor labeldrukkerijen liggen niet intern maar extern, en zijn niet gelinkt aan Covid-19. De EU Green Deal zal een tsunami aan nieuwe wetgeving op ons afvuren om de transitie naar een circulaire economie te versnellen." Etivoet telt 25 werknemers, drukt ook standaardlabels maar is vooral gespecialiseerd in meerlaagse labels (multi-layer labels). Het bedrijf ontwikkelde en patenteerde ondermeer een afwasbaar zelfklevend etiket voor de retourflessen van de drankensector. De productie verloopt bij Etivoet zowel digitaal (25%) als conventioneel (75%). Etivoet investeerde in 2021 in twee nieuwe afwerkingsmachines, in 2020 in een digitale inkjetlabelpers en in 2019 in een flexodrukpers. Autajon Labels Belgium stelt 135 mensen tewerk. In de drukkerij in Wommelgem worden zelfklevende labels geproduceerd in smalbaanflexo en digitaal voor de markten van de Non Food, Food, en Pharma. De Belgische vestiging maakt deel uit van de Labels-divisie van de Franse Autajon Groep. De groep, een familiebedrijf met 4.000 werknemers, is gespecialiseerd in labels en verpakkingen en heeft fabrieken in Europa, de VS en China. We spaken met Luc Dierickx en Erik Van Loon, respectievelijk sales account manager en sales manager van Autajon Labels Belgium, over de Belgische activiteiten. Het productievolume lag in 2020 lager omwille van de coronacrisis. Enkele sectoren zoals die van de cosmetica kregen klappen, maar dat werd gecompenseerd door mooie productievolumes voor de markten van voeding en farma. De coronacrisis was vooral moeilijk voor de productiemedewerkers in de drukkerij en afwerking. Informeel technisch overleg bij de machines zoals dat vroeger gebeurde, was niet mogelijk. En er golden strenge sanitaire maatregelen om een sluiting van de drukkerij te voorkomen. De coronacrisis heeft wel de implementatie van IT-oplossingen voor werken vanop afstand versneld. Het voorbije jaar is de behoefte aan individuele en kleinere voedingsverpakkingen sterk toegenomen. Om tijdens de Covid-pandemie binnen de dertig minuten rond te zijn in de supermarkt, pasten de individuele verpakkingen perfect in het plaatje. Er wordt tijd mee uitgespaard in zowel de supermarkt als in de keuken. Om de aandacht te trekken, werd het artwork van de verpakkingen regelmatig gewisseld. Autajon Labels Belgium heeft meer labels gedrukt voor dit soort van producten. Het economisch herstel na corona komt eraan, maar klanten zijn voorzichtiger voor het bestellen van zeer grote oplages. Omdat de markt volatiel blijft, startte Autajon met Service Flow. Dankzij deze service kan het bedrijf al vanaf 24 uur na de bestelling leveren. De verhouding tussen conventionele en digitale druktechnieken is ongeveer 70/30. Digitale productie is een blijver en stijgt maar niet enkel door de coronacrisis. In de investeringsplannen voor de volgende vijf jaar zijn conventionele en digitale drukpersen opgenomen. Net als bijkomende veredelingstechnieken om labels met een hoge toegevoegde waarde te produceren. Een belangrijke ontwikkeling binnen de groep is die van labels met augmented reality (AR). Die 'extra laag' op het label laat merkeneigenaars en klanten toe om direct met elkaar te communiceren. "De coronacrisis heeft geleid tot prijsstijgingen van materialen en producten, waardoor het kostenbewustzijn binnen de firma nog is aangescherpt. Meer gescheiden afval bijvoorbeeld waardoor het kan worden aangeboden voor recyclage. Elke drukpers beschikt nu over een eigen en energiezuiniger afzuigsysteem. De milieutendens is bij klanten door de coronacrisis even naar het achterplan verschoven, maar het thema komt zeker terug. De industrie investeert veel tijd en geld in R&D op het vlak van milieuvriendelijke materialen voor verpakkingen en labels. Bij Autajon Labels Belgium zijn vier mensen projectmatig bezig met milieu en oplossingen voor de circulaire economie. Met het Reclose-etiket van Autajon Labels is een folieverpakking hersluitbaar. Het etiket kan namelijk na opening opnieuw worden verzegeld. Het etiket is uit hetzelfde monomateriaal als de verpakkingen. Monomaterialen zijn gemakkelijker recycleerbaar. Autajon Labels Belgium schakelde recent eveneens over op een nieuwe inktkeuken waarmee met de basisinkten meer kleuren van het Pantonespectrum kunnen worden afgedekt. De voorraad kleuren en inktresten wordt zo drastisch gereduceerd." De toekomst van de labeldrukkerij is volgens onze gesprekspartners machine- en procesautomatisatie. Die is nodig voor meer productie-efficiëntie en om het toekomstige tekort aan gespecialiseerd personeel op te vangen. Wat de coronapandemie en ook de brexit alvast hebben geleerd, is dat de globale wereldeconomie kwetsbaar is. Klanten hebben het belang van kortere productieketens herontdekt en willen graag samenwerken met producenten met productiefaciliteiten in de buurt van hun fabrieken.