De mogelijkheden van digitaal large format printing (LFP) hebben de signbranche volledig op zijn kop gezet. De flexibiliteit in de sector is enorm toegenomen, waardoor een veel groter publiek de mogelijkheid kreeg om grootformaat-toepassingen in te zetten. Tegenwoordig is LFP voor iedereen haalbaar en betaalbaar, van stevig verjaardagsfeestje tot massa-evenement. De inzet van beeldschermen - ook al een groeimarkt - doet maar weinig af aan het succes van de gedrukte grootformaat-uitingen.
...

De mogelijkheden van digitaal large format printing (LFP) hebben de signbranche volledig op zijn kop gezet. De flexibiliteit in de sector is enorm toegenomen, waardoor een veel groter publiek de mogelijkheid kreeg om grootformaat-toepassingen in te zetten. Tegenwoordig is LFP voor iedereen haalbaar en betaalbaar, van stevig verjaardagsfeestje tot massa-evenement. De inzet van beeldschermen - ook al een groeimarkt - doet maar weinig af aan het succes van de gedrukte grootformaat-uitingen. Daarbij bleken de signbedrijven de afgelopen jaren ook nog eens crisisbestendig. De pandemie die in allerlei bedrijfstakken voor enorme problemen zorgde, bood nieuwe kansen die door de bedrijven snel en met veel creativiteit werd opgepakt. Nog een voordeel voor het LFP-segment: de branche wordt (nog) niet geplaagd door verwijten vanuit de milieulobby. Waar grafische en papierproducenten in de afgelopen decennia de halve wereld over zich heen kregen, blijven grootformaat-toepassingen vooralsnog buiten schot. De ongerustheid over het klimaatprobleem en de huidige energiecrisis blijft echter groeien. De bedrijven moeten er daarom aandacht aan besteden, om te voorkomen dat de publieke opinie zich tegen hen keert. Het lijkt erop dat de sector heeft geleerd van de fouten van anderen, want duurzaamheid en recyclage winnen voorzichtig aan belangstelling. Steeds meer bedrijven hebben groene ambities en laten dit aan de wereld weten. De eerdergenoemde laagdrempeligheid van de producten is vooral te danken aan de grote sprongen voorwaarts die zijn gemaakt om de productieomgeving efficiënter en goedkoper te maken. Dat zorgt er weer voor dat het steeds eenvoudiger is om LFP aan te bieden aan de eindgebruikers. Onder meer marketing- en reclamebureaus, resellers en grafische ondernemingen voegden grootformaat toe aan het portfolio. Sommigen produceren het in eigen huis, maar veel werk wordt uitbesteed. Het zijn allemaal nieuwe kansen voor de industrie. Maar bij elke kans hoort een bedreiging. De huidige bedrijven moeten rekening houden met nieuwe concurrenten, vaak uit onverwachte hoek. Dat betekent: goed nadenken over het onderscheidend vermogen, de marketingstrategie en zorgen voor een aantrekkelijk prijsbeleid. De inrichting van de productie en de manier waarop wordt ingekocht zijn daarbij cruciaal. De winnaars van morgen zijn de bedrijven die nu investeren in het productieproces en het informatiebeheer. De belangrijkste ontwikkeling, de mogelijkheid om online te bestellen, wordt door menig ondernemer nog steeds onderschat. De sign- en displaymarkt is uiterst divers, met een breed aanbod van producten en diensten. Dat maakt het lastig om voor elke toepassing een bestelmogelijkheid in te bouwen. Dat betekent dat de aanbieder keuzes moet maken; bijvoorbeeld de keuze om alleen de meest gangbare producten in de online winkelwagen aan te bieden. Voor de overige toepassingen moet de klant dan de telefoon oppakken. Het succes van een buitenlands bedrijf als Reclameland is op dit principe gebaseerd. Het bestelproces bestaat vaak uit een twee- of zelfs drietrapsraket. Een bedrijf als Probo levert uitsluitend aan resellers. Die verkopen hun producten aan bijvoorbeeld een reclamebureau of een eindklant. Drukland, (net als het eerdergenoemde Reclameland onderdeel van het Nederlandse Simian) levert echter aan iedereen die een bestelling plaatst. Voor beide bedrijven geldt dat het verdienmodel is gebaseerd op een sterke online aanwezigheid en snelle levering. Het bestelgemak moet voor de klanten zo groot mogelijk zijn. In navolging van de consument, zijn ook de professionals in het bedrijf er aan gewend geraakt dat de telefoon niet meer nodig is voor een bestelling. Online bestellingen bieden veel voordelen voor zowel klant als leverancier, maar het vraagt wel om inspanningen om die voordelen te kunnen benutten. Allereerst is er de zekerheid van betalingen, met name bij de eindklant, die vrijwel altijd vooruit betaalt. Daarbij geeft hij ook nog eens een heleboel gegevens af en kan hij beslissen om op de hoogte gehouden te worden van nieuwe aanbiedingen. Dat levert mooie kansen voor langdurige klantenbinding. Bijkomend voordeel is de afwezigheid van onderhandelingsruimte. Wanneer een verkoper in persoonlijk contact met de klant een overeenkomst tracht te sluiten, wordt er altijd op zijn minst een poging gedaan om af te dingen. Websites onderhandelen niet, ze bieden aan. Dat maakt de inkomsten per order voorspelbaar. Niet alleen de inkomsten uit online verkoop zijn voorspelbaar, de orders zelf zijn dat ook. De klant kan immers uitsluitend kiezen uit de varianten die in de webshop worden aangeboden. Verrassingen zijn daarom goeddeels uitgesloten en dat biedt mogelijkheden tot verregaande standaardisatie en automatisering. In theorie kan de orderverwerking vrijwel geheel worden geautomatiseerd. En dat is, om allerlei redenen, nodig. Eerst maar even een reden die vaak over het hoofd wordt gezien. Op vrijwel alle websites van professionele voetbalclubs is een knop voor de webshop aangebracht. Fans kunnen hier kleding, posters, glazen en allerlei andere clubgerelateerde items kopen. Steeds vaker krijgt de voetbalfan de mogelijkheid aangeboden om zijn eigen naam op het product af te laten drukken. Voor de fans is het een leuke toevoeging en de clubs verdienen er een mooie extra boterham mee. Dezelfde fanshop-knop is soms ook op de website van amateurclubs terug te vinden. Zoveel is zeker: de clubs beschikken niet over productieapparatuur om de items te bedrukken en er is ook geen magazijn waar alles in opslag ligt te wachten op bestelling. De bestellingen komen namelijk rechtstreeks binnen bij het bedrijf waarmee de club een overeenkomst heeft gesloten. De voetbalclub krijgt hooguit een periodiek overzicht van de bestellingen en een mooi percentage van de winst. Op die manier voegt de producent voor zijn klanten een nieuw onderdeel van het bedrijfsmodel toe. Deze vorm van gedelegeerde verkoop is uiteraard niet uitsluitend voorbehouden aan voetbalclubs, maar komt in allerlei sectoren en op allerlei manieren voor. De LFP-specialist kan zich dankzij deze ontwikkeling positioneren als de spin in het web van allerlei webshops en bestelmodules die als kanaal dienen voor een voortdurende aanvoer van voorspelbare opdrachten. Zo'n producent moet ervoor zorgen dat er een rechtstreekse digitale koppeling is met de uiteindelijke webshop. Via bestaande software of op maat gemaakte connecties (API's) gaan de opdrachten rechtstreeks naar het management informatiesysteem (MIS) van de producent, om daarna automatisch te worden doorgestuurd naar de productieapparatuur. Dergelijke workflows zijn als pakketten of losse onderdelen verkrijgbaar, maar er is zelden sprake van plug & play. Bij het samenstellen moet rekening worden gehouden met de aanwezige productieapparatuur, het MIS, de software van de opdrachtgever, de aard van het product en de overeenkomst. Een softwarespecialist als Four Pees bijvoorbeeld, levert de programmatuur en zorgt ook voor implementatie op maat. In het voorjaar, tijdens FESPA in Berlijn, toonde Dataline verschillende functies van het MIS Multipress, waarmee het signbedrijf de informatie in een dergelijk businessmodel op de juiste manier kan verwerken. Hierbij werd de kracht van online verkoop overzichtelijk in kaart gebracht. Niet alleen zijn er verschillende mogelijkheden om koppelingen te maken en bestelinformatie te verwerken en door te sturen, het systeem is ook in staat om statusupdates over de productie en montage te geven. Die informatie kan desgewenst automatisch worden doorgestuurd naar de opdrachtgever. Het is mogelijk om koppelingen te maken met de eigen expeditie en met diverse vervoersbedrijven. Vanaf het moment van bestellen is er daarom inzicht in de status van de order, de voortgang van de productie en de verzending van het product. In de nieuwste versie van Multipress is er nog een extra component aan toegevoegd. Met een CO2-calculator berekent het MIS de milieu-impact van het printproces. Die gegevens kunnen eventueel direct worden doorgegeven aan de klant en door hem worden gepubliceerd op de website of in andere digitale uitingen. Op die manier kunnen bedrijven hun inspanningen op milieugebied duidelijk aantonen. In het moderne signbedrijf ontstaan twee orderstromen, waarmee de klanten op hun wenken worden bedient. De belangrijkste - en doorgaans meest winstgevende - stroom is die van de (vrijwel) volledig automatisch afgehandelde bestellingen. De tweede productiestroom is die van de uitzonderingen. Hiervoor moet de medewerker van het printproductiebedrijf de inbox van zijn e-mail bekijken of de telefoon opnemen. Om deze tweede stroom rendabel te maken, is het zaak om de handelingen bij de orderverwerking tot een minimum te beperken. Het eerdergenoemde Multipress beschikt over allerlei functionaliteit om orders snel af te handelen, waaronder een calculatiewizzard. De tandem van de workflow/MIS en webshops zorgt voor een optimale digitale informatiestroom die de bedrijfsvoering op allerlei manieren ten goede komt. Elke maand, elke week of desnoods elke dag is het mogelijk om automatisch een rapport samen te stellen met cijfers voor de nacalculatie, omzet, marge, goed- en minder goedlopende producten en vele andere zaken. Digitale bestellingen maken snel schakelen mogelijk. Ineens is er een uitstekende onderbouwing om een product met korting aan te bieden, de prijs te verhogen of uit het assortiment te nemen. Het is zelfs een duidelijke indicator voor nieuwe investeringen. In de praktijk betekent het, dat het bedrijf en de medewerkers voortdurend rekening moeten houden met verandering. Maar hoe beter de workflow is georganiseerd, hoe eenvoudiger het is om veranderingen door te voeren. Voor de medewerkers betekent verregaande automatisering vaak dat ze meerdere taken uit kunnen voeren, waardoor het werk minder eentonig wordt. De instructies worden over het algemeen ook eenvoudiger en daardoor is het makkelijker om geschikt personeel te vinden. Per saldo zijn hard- en software niet de enige factoren die een gestroomde productielijn kunnen garanderen. Er moet een beslissing genomen worden over de inrichting van de productie. Het is belangrijk om verder te kijken dan de traditionele werkwijzen. Er moet immers snel geleverd worden en grote series zijn eerder uitzondering dan regel. Bovendien is flexibiliteit in de grootformaatsector van het grootste belang. Een werkprincipe als Quick Response Manufacturing (QRM) kan uitkomst bieden. Volgens deze denkwijze gaat het er niet om dat alle machines zo snel mogelijk produceren. Hierdoor kunnen er namelijk op allerlei plekken in de productieruimte opstoppingen ontstaan, omdat niet alle machines in de keten even snel werken. Bij QRM gaat het erom de snelheid van verschillende productieonderdelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat de order zonder onderbrekingen door het bedrijf gaat en zo snel mogelijk bij de klant terecht komt. Voor elk type order is er een specifieke route door de productie vastgesteld. In elke route zijn opties om over te schakelen naar een andere route, waardoor flexibiliteit behouden blijft. In meerdere sectoren in de maakindustrie is QRM niet meer weg te denken en biedt het een uitweg in de transitie van one-trick-pony met grote series van een paar producten, naar een veelzijdige producent van kleine series en enkelstuks van hoge kwaliteit. De voorspelbaarheid van de orderintake maakt dergelijke opties allemaal mogelijk. Signbedrijven kunnen hun rol als centrum in een web van vaste klanten waarmaken door meer na te denken over hun workflow. Want boven alles is het maken van koppelingen een uitstekende dienstverlening en een geweldige klantenbinder.