Speciaal papier voor verpakkingen, grafisch werk en kunst, plus zelfklevende etiketten voor de wijn- en voedingssector: dat zijn de twee strategische segmenten voor Fedrigoni. De wortels van de Italiaanse familiale groep die in Verona gevestigd is, gaan terug tot 1717 - hoewel de onderneming pas in 1888 officieel werd opgericht. De lange geschiedenis van Fedrigoni wordt gekenmerkt door een constante groei, die nog versnelde toen Bain Capital, een Amerikaanse investeringsgroep, in 2018 de hoofdaandeelhouder van het bedrijf werd. Algemeen directeur van Bain Capital, Ivano Sessa, verklaarde toen: "We zijn van mening dat Fedrigoni het potentieel heeft om op een significante manier te groeien, zowel organisch als door overnames". En dat is precies wat er sindsdien gebeurd is, met als eerste wapenfeit in 2018 al de overname van de Italiaanse groep Cordenons.
...

Speciaal papier voor verpakkingen, grafisch werk en kunst, plus zelfklevende etiketten voor de wijn- en voedingssector: dat zijn de twee strategische segmenten voor Fedrigoni. De wortels van de Italiaanse familiale groep die in Verona gevestigd is, gaan terug tot 1717 - hoewel de onderneming pas in 1888 officieel werd opgericht. De lange geschiedenis van Fedrigoni wordt gekenmerkt door een constante groei, die nog versnelde toen Bain Capital, een Amerikaanse investeringsgroep, in 2018 de hoofdaandeelhouder van het bedrijf werd. Algemeen directeur van Bain Capital, Ivano Sessa, verklaarde toen: "We zijn van mening dat Fedrigoni het potentieel heeft om op een significante manier te groeien, zowel organisch als door overnames". En dat is precies wat er sindsdien gebeurd is, met als eerste wapenfeit in 2018 al de overname van de Italiaanse groep Cordenons. Sinds de intrede van Bain Capital in het kapitaal van Fedrigoni heeft de papiergroep zijn omzet meer dan verdubbeld en de bedrijfskasstroom (EBITDA) bijna verdrievoudigd dankzij organische en externe groei. Die externe groei steunt op fusies en overnames en kende nog een versnelling toen Bain Capital in juli 2022 een akkoord sloot met de Europese investeringsmaatschappij BC Partners om mee eigenaar van Fedrigoni te worden. De groeicijfers van Fedrigoni ogen indrukwekkend: de dertien productievestigingen en 2700 werknemers die het bedrijf in 2018 telde, zijn ondertussen aangegroeid tot 52 productie- en distributievestigingen, 5000 werknemers en een sterke internationale aanwezigheid in 28 landen. De financiële cijfers over het jaar 2022 zijn nog niet gepubliceerd, maar de CEO van Fedrigoni, Marco Nespolo, laat zich alvast positief uit over de prestaties van de groep. En dat ondanks de talrijke problemen op de markt voor grondstoffen en de significante prijsstijgingen voor alle productiefactoren die heel wat marktsegmenten op hun grondvesten hebben doen daveren. "Eind 2022 ramen we de omzet op 2,2 miljard euro (nvdr: tegen 1,3 miljard in 2020) en de EBITDA op meer dan 300 miljoen euro. De laatste geconsolideerde cijfers slaan op het derde trimester van 2022 en waren ronduit schitterend", deelt Nespolo mee. Tijdens het derde trimester van 2022 kon Fedrigoni een groei van 36 procent optekenen (547 miljoen euro omzet) in vergelijking met dezelfde periode in 2021. De omzet over de eerste negen maanden van 2022 bedroeg 1,6 miljard euro, dat is 41 procent meer dan over dezelfde periode in 2021. "Dankzij de weg die we tot nu toe afgelegd hebben, zijn we de belangrijkste internationale speler geworden in het segment van de luxeverpakkingen en in dat van de etiketten voor topwijnen. Op het vlak van de zelfklevende oplossingen komen we op de derde plaats (nvdr: na Avery Dennison en UPM Raflatac), en op dat van kunst- en tekenpapier nemen we de tweede plaats in", aldus de CEO. De cijfers hierboven weerspiegelen de internationale externe groei van Fedrigoni in de strategische segmenten, meer bepaald tijdens de zes laatste maanden van 2022. De familie Fedrigoni heeft nog tien procent van het kapitaal van de groep in handen. "Om de consolidatie van het bedrijf voort te zetten", zegt Marco Nespolo. De voorbije jaren waren voor Fedrigoni bijzonder druk op het vlak van investeringen waarbij de groep zich op marktsegmenten voor premium producten richtte. Alleen al in de tweede helft van 2022 heeft Fedrigoni de Spaanse fabriek voor speciaal papier Guarro Casas - voordien eigendom van Arjowiggins - en de Franse papierfabriek Zuber Rieder verworven. "Een klein juweeltje dat papier van bijzonder hoge kwaliteit vervaardigt voor premium etiketten en luxeverpakkingen", zegt Marco Nespolo. "De exclusieve knowhow en technologieën van Zuber Rieder zullen ons in staat stellen om ons productaanbod, dat al bijzonder ruim is, aan te vullen. Zowel bij het papier voor luxeverpakkingen als het papier voor etiketten voor hoogwaardige wijnen en sterke dranken - een segment waarin we onze internationale leiderspositie willen verstevigen." Kort daarvoor was Mohawk, de Amerikaanse producent van speciaal papier, een industriële partner van Fedrigoni geworden. Via dat strategische partnership kan de Italiaanse groep zijn aanwezigheid op het Amerikaanse continent versterken. En nog in 2022 werd de afdeling 'Self-Adhesive/labels' van Fedrigoni uitgebreid met het Spaanse bedrijf Divipa, de Franse onderneming Tageos (gespecialiseerd in intelligente etiketten en RFID), en het Turkse Unifol, een specialist in zelfklevende PVC-films voor voertuigen. In 2021 had de groep ook al drie andere bedrijven overgenomen: het Amerikaanse Acucote, het Mexicaanse Rimark en 70 procent van een nieuwe joint-venture (samen met Tecnoform) voor de productie van nieuwe verpakkingsoplossingen in warmgevormd cellulose. "Het gaat telkens om strategische overnames die een segment komen versterken, het aanbod met verwante producten uitbreiden, de productiecapaciteit verhogen of de aanwezigheid in een geografische zone verruimen. De doelstelling vandaag bestaat erin om onze al uitstekende positie in Europa te verstevigen en op de interessantste markten, meer bepaald Azië en Noord- en Zuid-Amerika, te groeien", verduidelijkt Marco Nespolo. En lang duurde het niet voor die toekomstplannen voor de Aziatische markt een concrete vorm kregen: begin dit jaar sloot Fedrigoni een industrieel partnership met de Chinese fabriek Quzhou van Arjowiggins. Binnen dat akkoord verstrekte Fedrigoni aan twee voormalige kaderleden van Arjowiggins een lening voor de overname van de fabriek, in ruil voor een aankoopoptie op lange termijn. De Italiaanse groep versterkt zo zijn positie in China. Fedrigoni is er reeds actief met een stevig distributienetwerk, elf opslagplaatsen en één productievestiging voor zelfklevende materialen. De fabriek Quzhou telt 130 medewerkers en produceert jaarlijks ongeveer 7000 ton transparant papier voor grafische toepassingen, elektronica, industriële ontwerpen, voeding en luxeverpakkingen. In juni 2022 kreeg Fedrigoni de platina medaille van het internationale agentschap Ecovadis. Dat betekent dat Fedrigoni bij de beste één procent van de internationale bedrijven uit zijn sector hoort die zich tot een duurzame ontwikkeling verbonden hebben. "We zijn ons bijzonder goed bewust van de uitdagingen waar het land het hoofd aan moet bieden, enerzijds het terugdringen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot en anderzijds het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen", verklaarde Chiara Medioli Fedrigoni, chief sustainability & communication officer van de groep. "We werken met talrijke internationale, technologische partners en met onderzoekscentra samen om onze prestaties te verbeteren en om de klanten en burgers duurzame oplossingen aan te bieden." De doelstellingen die Fedrigoni tegen 2030 op ESG-vlak (ESG: Environmental Social Governance) wil halen, zijn ambitieus: de CO2-uitstoot met 30 procent terugdringen, honderd procent van het water zuiveren voor het in het milieu geloosd wordt (nu al 97%), honderd procent van het afval valoriseren (89% momenteel), volledig recycleerbare producten vervaardigen, enzovoort. Als innovatie om een kringloopeconomie te bevorderen, heeft Fedrigoni in oktober 2022 het nieuwe gamma etiketten Re-Play voorgesteld, het resultaat van een partnership met de Papeteries de Clairefontaine. De glassinedrager wordt gerecupereerd en keert terug in het productieproces als frontmateriaal bij de aanmaak van nieuwe premium etiketten. Fedrigoni Self-Adhesive biedt een dienst aan om de glassine direct bij de eindklanten op te halen. Met die nieuwste overnames werpt Fedrigoni zich op als een belangrijke, internationale speler op het vlak van wijnetiketten en op dat van speciale papiersoorten voor luxeverpakkingen. Fedrigoni zal zich, zowel op geografisch vlak als op dat van het aanbod, blijven diversifiëren. De afdeling papier omvat de groep Cordenons en het historische merk Fabriano voor tekenpapier. Binnen de afdeling 'Self-Adhesives' beschikt Fedrigoni nu over de merken Arconvert, Manter, Ritrama, IP Venus, Acucote, Rimark, Divipa, Tageos en Unifol. Wat nog een vraagteken blijft, is waarop Fedrigoni in 2023 en in de volgende jaren de hand zal weten te leggen.