Het OptiBarrier onderzoek werd op 30 september afgesloten met een laatste bijeenkomst van de gebruikersgroep. De centrale vraag in dit onderzoek dat Pack-4Food in 2015 met diverse samenwerkingspartners - zie kader - initieerde was: Wat is de optimale barrière van verpakking voor een aantal geselecteerde levensmiddelen? Het onderzoek was uitermate realistisch van opzet, aangezien de deelnemende bedrijven - in totaal 60 - zelf concrete product-verpakkingscombinaties inbrachten die ze onderzocht wilden hebben. Het onderzoeksproject viel daarbij uiteen in drie onderdelen: gasbarrière, lichtbarrière en functionele barrière. Daarbij bleken de gas- en lichtbarrière zo nauw met elkaar verweven, dat die in de uitwerking als gezamenlijk onderdeel werden behandeld. Bij functionele barrière werd onderzocht welke barrière een verpakking nodig heeft tegen de migratie van MOSH/MOAH enerzijds en weekmakers anderzijds die worden toegevoegd om verpakkingsmateriaal flexibeler te maken zodat deze onder andere beter en sneller over de productielijn lopen. "We hebben daarbij ook commercieel verkrijgbare verpakkingen getest", zo vertelt An Vermeulen van Pack4Food. "Om de barrière te testen werd een donormateriaal 'gespiked' met surrogaat moleculen. Op deze manier kon de barrièreperformantie beter met elkaar vergeleken worden, onafhankelijk van de contaminatie in de donor."
...