Beatrice Klose, de secretaris-generaal van de Europese drukkersfederatie Intergraf, is duidelijk: "Tijdens de pandemie werd het milieu enigszins opzij geschoven, maar het blijft een enorme uitdaging". Volgens Klose neemt de grafische industrie al een goede uitgangspositie in. "Papier als grondstof kan gerecycleerd worden en in Europa is het recyclagepercentage voor papier hoger dan voor andere grondstoffen. Dat is een mooi voorbeeld van de circulaire economie." Wat kan men dan nog doen om een drukkerij duurzamer te maken? Beatrice Klose: "De koolstofbalans is een goed instrument om een beeld te krijgen van wat in een bedrijf nog verbeterd kan worden. Hij maakt het mogelijk om die elementen te identificeren die de grootste koolstofuitstoot veroorzaken. ClimateCalc is een Europees instrument o...

Beatrice Klose, de secretaris-generaal van de Europese drukkersfederatie Intergraf, is duidelijk: "Tijdens de pandemie werd het milieu enigszins opzij geschoven, maar het blijft een enorme uitdaging". Volgens Klose neemt de grafische industrie al een goede uitgangspositie in. "Papier als grondstof kan gerecycleerd worden en in Europa is het recyclagepercentage voor papier hoger dan voor andere grondstoffen. Dat is een mooi voorbeeld van de circulaire economie." Wat kan men dan nog doen om een drukkerij duurzamer te maken? Beatrice Klose: "De koolstofbalans is een goed instrument om een beeld te krijgen van wat in een bedrijf nog verbeterd kan worden. Hij maakt het mogelijk om die elementen te identificeren die de grootste koolstofuitstoot veroorzaken. ClimateCalc is een Europees instrument om de CO2-afdruk te berekenen. Het instrument werd in 2013 specifiek voor de grafische industrie ontwikkeld op basis van aanbevelingen van Intergraf. Dit instrument is voor drukkers niet alleen een leidraad om hun koolstofafdruk in het oog te houden, maar tegelijk ook een sterke communicatietool naar hun klanten toe. Er zijn nog niet veel drukkers die van zulke instrumenten gebruik maken, maar die aanpak zal almaar ruimer verspreid raken. Als de drukkers niet zelf de stap zetten om hun koolstofafdruk te berekenen, zullen de klanten dat uiteindelijk wel vragen." En wat het zwaarst doorweegt in de koolstofafdruk van een drukkerij, zijn volgens Beatrice de materialen: "Bij een boekdrukker bijvoorbeeld is het papier goed voor 75 procent van de koolstofafdruk". Duurzame bedrijfsvoering: 15 februari 2022Dit initiatief wil de wetgeving van de EU op het vlak van bedrijfsrecht en bedrijfsvoering verbeteren. Het zou bedrijven de mogelijkheid geven om voorrang te geven aan een duurzame waardecreatie op lange termijn boven winsten op korte termijn. Het initiatief wil de belangen van de bedrijven, aandeelhouders en management, de betrokkenen en de samenleving verzoenen. Het zou de bedrijven moeten helpen om kwesties die met duurzaamheid te maken hebben, beter te beheren in hun activiteiten en waardeketens. Dat slaat op maatschappelijke rechten, mensenrechten, klimaatverandering, milieu, enzovoort. "Als leverancier van talrijke grote ondernemingen zal de grafische industrie met die initiatieven te maken krijgen", onderstreept Laetitia Reynaud, policy advisor van Intergraf. Normaal wordt op 15 februari 2022 een wetgevingsinitiatief ingediend. Duurzaam productbeleid: 30 maart 2022In het kader van de Europese Green Deal dient de Europese Commissie op 30 maart 2022 een wetgevingsinitiatief in inzake duurzaam productbeleid. "Doel van dit initiatief is producten geschikt te maken voor een klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie", legt Intergraf uit. Het voorstel omvat een wetgevingsinitiatief over de rechtvaardiging van ecologische beweringen en een herziening van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp. Het initiatief wil de bedrijven verplichten om hun beweringen over de ecologische voetafdruk van hun producten/diensten te bewijzen met genormaliseerde berekeningsmethodes. Intergraf verwacht ook dat de methode om de ecologische voetafdruk van producten te berekenen, sterk gepromoot zal worden. Het gaat om een methode om de totale milieu-impact van producten te berekenen. Richtlijn inzake verpakkingen: niet voor juli 2022De Europese federatie Intergraf verwacht niet dat het voorstel voor een richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval er voor juli 2022 komt. "De Europese Commissie wil de richtlijn tot een reglement omvormen die de vereisten ervan meteen geldig maakt op nationaal niveau - zonder dat die nationaal ingevoerd moeten worden. De nieuwe tekst zal een impact hebben op de eisen die kopers van gedrukt verpakkingsmateriaal aan de ontwerpen stellen, bijvoorbeeld omdat nieuwe eisen gesteld worden over het aandeel gerecycleerd materiaal in verpakkingen of aan de recycleerbaarheid van de verpakkingsmaterialen", verduidelijkt Laetitia Reynaud.