Valipac, de beheerorganisatie voor de uitgebreide verpakkingsverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen in België, heeft met My Recycled Content een wereldwijde primeur te pakken als het gaat om het bevorderen van het gebruik van recyclaat in bedrijfsmatige plastic verpakkingen. Verpakkende bedrijven kunnen er terecht om te zien bij welke verpakkingsproducenten zij verpakkingsmateriaal kunnen kopen dat minimaal 30 procent post consumer recyclaat bevat.
...

Valipac, de beheerorganisatie voor de uitgebreide verpakkingsverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen in België, heeft met My Recycled Content een wereldwijde primeur te pakken als het gaat om het bevorderen van het gebruik van recyclaat in bedrijfsmatige plastic verpakkingen. Verpakkende bedrijven kunnen er terecht om te zien bij welke verpakkingsproducenten zij verpakkingsmateriaal kunnen kopen dat minimaal 30 procent post consumer recyclaat bevat. Het toepassen van recyclaat in plastic verpakkingen wordt ook sterk gestimuleerd door de Europese Unie, dat als doel uiteindelijk mikt op een totaal aandeel van 10 miljoen ton aan recycled plastics in 2025. Het betreft hier een cumulatief bedrag voor recycled plastics in alle sectoren (automotive, electro, packaging, ....). My Recycled Content, het nieuwe initiatief van Valipac om het gebruik van gerecycleerd plastic in bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren, heeft een vliegende start gemaakt. Zonder veel ruchtbaarheid staan er sinds de officiële start op 1 januari, bij het sluiten van deze editie al zeven bedrijven op MyReycledcontent.com. "Dat zijn bedrijven die plastic verpakkingsmateriaal verkopen met een minimum van 30 procent post consumer recyclaat erin", vertelt Filip Vangeel, manager circulaire economie van Valipac. Het gaat daarbij om Aldoplastics (Duits), Hipac (Italiaans), Hobon (België), Duoplast (België), Oerlemans (Nederlands), Polyseal (België) en Trioworld (Zweden). Zowel Belgische als internationale bedrijven kunnen zich dan ook aanmelden. De praktijk leert dat verpakkers veelal met grote internationale leveranciers te maken hebben. Tegen de tijd dat dit artikel verschijnt, hebben waarschijnlijk nog meer bedrijven zich aangemeld. "De bedrijven die tot nu gecertificeerd zijn, zijn allemaal aanbieders van folie, vervolgt Vangeel. "Dus we hopen dat zich ook producenten en leveranciers van rigide plastics gaan aanmelden. Twaalf bedrijven staan op de nominatie om ook toegelaten te worden, maar zij moeten hun certificatie nog op orde krijgen. Daar zit overigens al minimaal één mondiale producent van rigide verpakkingen bij. Overigens is My Recycled Content nadrukkelijk niet bedoeld als handelsplatform waar bedrijven kunnen kopen en verkopen, gebruikers kunnen er wel gecertificeerde aanbieders vinden." Om actief meer deelnemers te werven is als eerste vervolgstap een direct mailing gegaan naar - via hun brancheorganisatie - aangesloten leden van Valipac. "Aanvankelijk waren we niet zeker hoe hoog we het percentage aan gerecycled plastic moesten leggen", vertelt Vangeel. "Wij hebben dan een benchmarkstudie uitgevoerd en daaruit bleek dat zeker voor films en folies 30 procent zowat de ondergrens is wat er op de markt wordt aangeboden. "Ik vermoed dat dit iets te maken heeft met de plastic taks die in het VK ingevoerd wordt voor verpakkingen die minder dan 30 procent gerecycleerd plastic bevatten." Hoe hoog het percentage recyclaat uiteindelijk in een bepaald verpakkingsmateriaal kan zijn, hangt helemaal af van waar het vandaan komt, schetst Vangeel. "Als het om stretchfolie gaat die puur van stretchfolie wordt gemaakt, kan het percentage vrij hoog zijn. Ondertussen zijn er producenten die wel tot 60 procent recyclaat gaan en toch dezelfde eigenschappen behouden. En het ligt er natuurlijk aan hoeveel additieven, kleurstoffen en inkt in een verpakkingsmateriaal zitten. Hoe minder die erin zitten, hoe beter de kwaliteit van het recyclaat is en hoe hoger het percentage recyclaat kan zijn, dat je aan een verpakkingsmateriaal kunt toevoegen." Bedrijven die verpakkingen of verpakkingsmateriaal kopen met een minimum van 30 procent post consumer gerecycleerd plastic, ontvangen een bonus van 50 euro per ton materiaal. Die 50 euro wordt niet gesubsidieerd door de overheid, maar betaald vanuit de ledenbijdrage van Valipac. Bij Valipac zijn alle grote brancheverenigingen in België aangesloten waaronder Fevia, Comeos, Detic, Fema en Indufed. Om een beeld te geven van de impact van die incentive schat Vangeel in het geval van folie dat een ton virgin materiaal 2.000 euro kost en een ton gerecycleerd materiaal 1.500 euro. "Dan lijkt 50 euro niet veel. Maar je hebt tijdens het productieproces van films toch wat uitdagingen als je gerecycleerd plastic gebruikt. Hierdoor is het uiteindelijke prijsverschil tussen een virgin en een circulaire film vrij klein. Dan is 50 euro per ton mooi meegenomen en een aardige prijsprikkel hebben wij van converters begrepen, die het materiaal aan de verpakkers leveren." Om er zeker van te zijn dat het werkelijk om een verpakkingsmateriaal gaat met tenminste 30 procent recyclaat, moet een producent daarvoor een certificaat kunnen overleggen. "Bij voorkeur werken we met geaccrediteerde certificatie systemen die aangesloten zijn bij het Polycert Europe-platform. Een certificaat is ook de enige manier om het percentage recyclaat te controleren, want je ziet het niet of nauwelijks aan het materiaal zelf. Daarnaast gaan we audits bij de bedrijven doen die de verpakkingen gebruiken. Dan controleren we aan de hand van hun boekhouding of ze inderdaad materiaal hebben afgenomen bij een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Dat kunnen we redelijk makkelijk controleren door bijvoorbeeld de pakbon voor een bepaalde zending te checken bij de klant." Een bepaalde doelstelling is niet bij Valipac neergelegd, vertelt Vangeel. "We gaan aan het eind van het jaar evalueren hoeveel bedrijven zich hebben aangemeld en hoeveel ton recyclaat we geregistreerd hebben. Afhankelijk hiervan gaan we actie eventueel bijsturen." Ik heb in ieder geval al uitnodigingen staan om bij diverse organisaties en evenementen te komen spreken. Dus hopelijk komen daar ook weer nieuwe aanmeldingen uit voort." Valipac heeft in december haar nieuwe vijfjaarlijkse erkenning mogen ontvangen voor de jaren 2022 tot en met 2026. Daarmee is het bedrijfsplan voor de organisatie voor de recyclage van bedrijfsmatig verpakkingsafval tevens goedgekeurd voor die periode. My Recycled Content is een van de pijlers in het bedrijfsplan van Valipac in de komende vijf jaar. Een tweede pijler is het verder aanmoedigen van de selectieve inzameling. Het huidige premiesysteem wordt verdergezet en licht aangepast om nog meer bedrijven aan te moedigen tot het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval: de startpremie wordt opgetrokken van ?100 naar ?150 (voor in principe alle verpakkingsmaterialen) en Valipac introduceert een nieuwe recyclagepremie van ?10/ton voor metaal. Verder stimuleert Valipac als derde pijler vanaf 1 januari van dit jaar de lokale recyclage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen door drie soorten cumuleerbare premies: ?20/ton voor recyclage binnen de EU; ?10/ton voor recyclage binnen een straal van 300 km rond Brussel en ?5/ton voor recyclage door EuCertPlast (of equivalent) gecertificeerde kunststofrecycleurs. Deze vergoedingen komen toe aan de partij die de beslissingsmacht heeft over de effectieve recyclage (aangesloten ophaler of trader). Als vierde pijler moet Valipac alle bestemmingen van het verpakkingsafval gaan traceren én de effectieve recyclage controleren. Er moet bij recycleurs een auditprogramma opgezet worden om te controleren dat het afval effectief gerecycleerd wordt en dat de recyclage gebeurt onder ecologische en sociaal ethische omstandigheden vergelijkbaar met de EU. Daarbij moet minstens 90 procent van de tonnage dat naar 'de handel' gaat, jaarlijks geauditeerd worden. De vijfde pijler van het beleid van Valipac voor de periode tot en met 2026 betreft een tariefwijziging voor de klanten van Valipac. De extra, hierboven genoemde taken, verplichten Valipac naar eigen zeggen voor het eerst sinds twintig jaar zijn tarieven aan te passen voor de door zijn klanten op de markt gebrachte verpakkingen. Het tarief voor verpakkingsafval bestaande uit recycleerbare verpakkingen (excl. kunststof) is vanaf 2022 ?17/ton; dat voor recycleerbaar kunststof verpakkingen ?53/ton en niet recycleerbare verpakkingen ?80/ton. Voor herbruikbare verpakkingen wordt er niets aangerekend.