"De focus voor het nieuw opgerichte Europese platform ligt op alle Europese doelstellingen van de EU Green Deal, gerelateerd aan voedselverpakkingen", vertelt Angelique Vandemoortele, die als projectmanager bij Pack4Food, het S3 Partnership Food Packaging onder haar hoede heeft. "Dan moet je denken aan het Circular Economy Action Plan, Zero Pollution Action Plan, Plastic Strategy, Packaging and Packaging Waste Directive, SUP Directive, ....." Het gaat om het meer circulair maken van voedselverpakkingen, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit ervan. "Bijvoorbeeld in de vorm van recycleerbaar, eventueel met t...

"De focus voor het nieuw opgerichte Europese platform ligt op alle Europese doelstellingen van de EU Green Deal, gerelateerd aan voedselverpakkingen", vertelt Angelique Vandemoortele, die als projectmanager bij Pack4Food, het S3 Partnership Food Packaging onder haar hoede heeft. "Dan moet je denken aan het Circular Economy Action Plan, Zero Pollution Action Plan, Plastic Strategy, Packaging and Packaging Waste Directive, SUP Directive, ....." Het gaat om het meer circulair maken van voedselverpakkingen, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit ervan. "Bijvoorbeeld in de vorm van recycleerbaar, eventueel met toepassing van recyclaat, biogebaseerde materialen, herbruikbaar en composteerbaar. Vandemoortele meldt verder dat de eerste gesprekken, die uiteindelijk tot de vorming van het Partnership leidden, reeds in 2021 zijn gestart. "Pack4Food en Flanders' FOOD hebben verschillende clusters gelinkt aan voedselverpakkingen gecontacteerd omtrent onze ambitie om de Roadmap Voedselverpakkingen van de toekomst verder uit te rollen op Europees niveau." Deze roadmap, geïnitieerd door Pack4Food in nauwe samenwerking met Flanders' FOOD, Catalisti, VIL en SIM, definieert de toekomstvisie voor voedselverpakkingen richting 2030. Uit deze roadmap zijn de laatste jaren diverse projecten geïnitieerd en gerealiseerd. "Ook in de komende jaren zullen nog projecten worden opgezet in het kader van deze roadmap, aldus de projectmanager. "Deze brengt dus op nationaal niveau veel opportuniteiten met zich mee. Echter de Europese doelstellingen gerelateerd aan voedselverpakkingen zijn zeer ambitieus waardoor Europese samenwerking een must is." Vervolgens heeft Pack4Food, met ondersteuning van Flanders' FOOD, zijn internationale contacten aangesproken op hun ambitie waarna het S3 Partnership Food Packaging is ontstaan." De Europese partners in het nieuwe S3-partnernschap zijn clusters, clusterorganisaties of vzw's. "Deze brengen stakeholders in de voedselverpakkingsketen samen met kennisinstellingen om zo innovatie bij bedrijven te stimuleren. "Concreet loopt er nog geen project onder de nieuwe paraplu, maar dat is wel een van de doelstellingen voor de korte termijn." Als eerste vervolgstap zullen nu binnen het partnership verschillende werkgroepen worden opgericht. "Bijvoorbeeld omtrent wetgeving, living labs en projectgeneratie. Uit deze werkgroepen zullen projectideeën gevormd worden waarbij tevens gezocht zal worden naar mogelijke financiering." Een eerste online netwerk en kennismaking event vond plaats in juni 2021. Hieraan namen 23 clusters van 14 EU-landen deel. Eind 2021 werd een 'Expression of Intrest' ingediend bij de Europese commissie (DG regio). Daarin hebben 20 clusters uit 11 landen hun engagement geuit. Eind augustus werd het S3 Partnership Food Packaging goedgekeurd en officieel erkend door de EU." Vandermoortele vertelt dat er ambitie is om het S3 Partnership Food Packaging nog verder uit te bouwen. "Ja, toch op Europees vlak. Het S3 Partnership Food Packaging is open en voor alle geïnteresseerde en toegewijde regio's die het eens zijn met de visie en strategie van het partnerschap."