In 2017 bedroeg de totale papierproductie in Europa 92,2 miljoen ton. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen krantenpapier en grafisch en schrijfpapier (36,2%), verpakkingspapier en -karton (51,3%) en hygiënisch papier (8,1%). De productie van krantenpapier en grafisch en schrijfpapier is goed voor 33,3 miljoen ton, waarvan 12% gestreken papier en 15,6% niet-gestreken. Dat zijn de cijfers die de CEPI, de Confederatie van de Europese Papierindustrie, in haar milieurapport 2018 vermeldt.
...