Pierre Macharis, de CEO van de familiale verpakkingsgroep VPK, trok aan de alarmbel over de hoge energiekosten in België. Volgens Febeliec, de sectororganisatie voor de industriële grootverbruikers, betalen bedrijven met een basisbelasting 18 tot 23 procent meer voor hun stroom dan het gemi...

Pierre Macharis, de CEO van de familiale verpakkingsgroep VPK, trok aan de alarmbel over de hoge energiekosten in België. Volgens Febeliec, de sectororganisatie voor de industriële grootverbruikers, betalen bedrijven met een basisbelasting 18 tot 23 procent meer voor hun stroom dan het gemiddelde in Centraal-West-Europa. "In het geval van VPK bedraagt het prijsverschil voor elektriciteit - voor een gelijkaardige productie - 20 miljoen euro tussen België en Frankrijk", stelt Pierre Macharis, de CEO aan Belga. "En dat op een jaaromzet van 220 miljoen." Het gaat hier om jobs, om inkomsten voor de sociale zekerheid en zelfs om restwarmte voor de omgeving die ons land op die manier verliest, waarschuwde de topman. De laatste grote investering in de fabriek van VPK in Dendermonde dateert van 1997, terwijl het verpakkingsbedrijf intussen wel nieuwe fabrieken heeft gebouwd in Straatsburg en in Normandië. Febeliec verwelkomt de invoering van de energienorm op federaal niveau in België en dringt aan op een snelle omzetting in de gewesten en een effectieve toepassing in de praktijk. Daarnaast roept de federatie overheden op om spoedig alle mogelijke maatregelen te treffen om de competitiviteit van de industrie te herstellen, waaronder een verlaging van de meerkosten op elektriciteitsverbruik en de invoering van een korting op de transmissienetkosten voor basislastverbruikers (bedrijven die tussen de 100 GWh en 1.000 GWh per jaar verbruiken).