Tetra Pak en Recon Polymers werken sinds 2019 samen om de recyclage van PolyAl nog verder te ontwikkelen. Deze aanpak heeft er naar verluidt voor gezorgd dat de technologie in 2021 economisch aantrekkelijk werd om toe te passen. Beide partijen versterken nu hun samenwerking met de investering van één miljoen euro door Tetra Pak, om de toepassing van de technologie verder uit te kunnen breiden.
...

Tetra Pak en Recon Polymers werken sinds 2019 samen om de recyclage van PolyAl nog verder te ontwikkelen. Deze aanpak heeft er naar verluidt voor gezorgd dat de technologie in 2021 economisch aantrekkelijk werd om toe te passen. Beide partijen versterken nu hun samenwerking met de investering van één miljoen euro door Tetra Pak, om de toepassing van de technologie verder uit te kunnen breiden. De PolyAl die in Roosendaal wordt verwerkt is afkomstig van een papierfabriek die het papier van drankkartons uit voornamelijk Frankrijk, België en Nederland terugwint. Wat overblijft na het recupereren van de papiervezels is 25 procent polyethyleen en aluminium. "Dankzij de verhoogde capaciteit zal in deze fabriek ongeveer 30 procent van al het PolyAl uit drankkartons worden gerecycleerd die in deze landen wordt ingezameld voor recyclage", aldus de samenwerkende bedrijven. Recon Polymers verwerkt PolyAl uit drankkartons tot circulair toepasbare grondstoffen binnen de kunststofverwerkende industrie. Tot de toepassingen van PolyAl behoren onder andere het produceren van herbruikbare pallets, interieur en groot formaat 3D-geprinte objecten. "De hoogwaardige recyclage van PolyAl krijgt dankzij onze samenwerking met Tetra Pak een verdere impuls met grote impact voor de regio", zegt Dirk van Loon, de directeur van Recon Polymers. "Onze capaciteit neemt niet alleen toe, maar we zijn hiermee ook in staat om de kosten- en energie-efficiëntie van het recyclageproces verder te verbeteren. De volgende gezamenlijke ambitie is, in nauwe samenwerking met Tetra Pak, de mogelijke uitbreiding van PolyAl-recyclagecapaciteit buiten Nederland verder te onderzoeken." De investering in Roosendaal is niet het enige nieuws dat Tetra Pak kan brengen op het gebied van recyclage. Met een gezamenlijke investering van ongeveer 29 miljoen euro door Tetra Pak en Stora Enso wordt een nieuwe recyclagelijn voor postconsumer drankenkartons in Polen in gebruik genomen. De lijn heeft volgens Tetra Pak het potentieel om de jaarlijkse recyclagecapaciteit van drankkartons in het land te verdrievoudigen - van 25.000 naar 75.000 ton - en biedt ruimte om het volledige volume drankkartons dat in Polen wordt verkocht te verwerken. Dat geldt ook voor extra volumes uit buurlanden, waaronder Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Letland, Estland en Litouwen. Met een jaarlijkse capaciteit van 50.000 ton scheidt de lijn van de productie-eenheid van Stora Enso in Ostro??ka (Polen) alleen de kartonnen fractie van de drankkartons, waarbij vezels worden losgemaakt van polymeren en aluminium. De vezels worden vervolgens gerecycleerd tot kartonnen materialen. Deze nieuwe recyclagefaciliteit wordt gecompleteerd door het Tsjechische bedrijf Plastigram Industries, dat samen met Tetra Pak een oplossing industrialiseert om polyAl te recycleren in nieuwe producten. De ambitie van de drankkartonindustrie is om in 2030 een inzamelpercentage te realiseren van 90 procent en een recyclagepercentage van 70 procent. De industrie heeft al ongeveer 200 miljoen euro geïnvesteerd om de capaciteit voor de recyclage van drankkartons in de EU te vergroten en is van plan om tegen 120 nog eens 2027 miljoen euro te investeren.