Het jaar 1991, het was de tijd van de Golfoorlog, het uiteenvallen van de Sovjetunie, de hereniging van Duitsland. Boris Becker en Steffi Graf domineerden het tennis. In eigen land kregen de traditionele politieke partijen klappen tijdens de federale verkiezingen van 'Zwarte Zondag', de PS-politicus André Cools werd in Luik vermoord. Raymond had een hit met 'Liefde voor muziek'. Op 21 maart 1991 verscheen in het Staatsblad de oprichting van het Grafisch Opleidingscentrum vzw, afgekort GRAFOC. Als vormingsfonds richt het zich op de arbeiders van het Paritair Comité 130 en de bedrijven die deze arbeiders tewerkstellen. Cefograf is de tegenhanger voor de Franse Gemeenschap en werd een jaar eerder opgericht.
...

Het jaar 1991, het was de tijd van de Golfoorlog, het uiteenvallen van de Sovjetunie, de hereniging van Duitsland. Boris Becker en Steffi Graf domineerden het tennis. In eigen land kregen de traditionele politieke partijen klappen tijdens de federale verkiezingen van 'Zwarte Zondag', de PS-politicus André Cools werd in Luik vermoord. Raymond had een hit met 'Liefde voor muziek'. Op 21 maart 1991 verscheen in het Staatsblad de oprichting van het Grafisch Opleidingscentrum vzw, afgekort GRAFOC. Als vormingsfonds richt het zich op de arbeiders van het Paritair Comité 130 en de bedrijven die deze arbeiders tewerkstellen. Cefograf is de tegenhanger voor de Franse Gemeenschap en werd een jaar eerder opgericht. "Dertig jaar is lang", zegt David Benoit, sinds 2005 actief bij GRAFOC. Hij dook in de archieven en stelde voor de dertigste verjaardag van het vormingsfonds een brochure samen over die drie decennia. "Het is een periode waarin we als sectorfonds heel wat stappen hebben gezet op verschillende terreinen. Een overzicht van de belangrijkste realisaties was dan ook op zijn plaats. Het geeft ook een inzicht in de uitdagingen van de brede printmediasector, zowel voor de werknemers als de werkgevers." Wat doet een vormingsfonds als GRAFOC eigenlijk? DAVID BENOIT. "Opleidingsfonds, sectororganisatie, vormingsfonds of loopbaanfonds... het is geen dagdagelijkse materie voor velen. Maar wat GRAFOC doet is belangrijk voor alle stakeholders binnen de sector. Met sommige acties bereiken we de media en een ruimer publiek, veel acties blijven onder de radar maar zijn cruciaal. Het overzicht in de brochure is mogelijks een eyeopener en plaatst bepaalde zaken in een juist perspectief. Net zoals veel sectoren gaat ook de printmedia industrie voor een continue upgrade. Hightech, nieuwe competenties, digitalisering, arbeidskrapte, vergrijzing, onderwijs... nooit ging GRAFOC een uitdaging uit de weg. Veel initiatieven zorgden bovendien voor een nieuwe dynamiek en intersectorale samenwerking." Waar focust GRAFOC vandaag op? BENOIT. "In een eerste pijler focussen we op het stimuleren van opleiding via een gratis aanbod en opleidingspremies via het webportaal ANNA. We zorgen voor dienstverlening aan de PC130-medewerkers, doen aan onderzoek en we zijn het aanspreekpunt tussen de sector en het onderwijs. Met PrintmediaJobs, onze tweede pijler, richten we ons op al wie wil werken in de printmedia industrie. We coachen en begeleiden nieuwe medewerkers op de werkvloer. We zorgen voor stagebegeleiding van werkzoekenden in opleiding en uitzendkrachten. We monitoren en verspreiden vacatures, werken rond knelpuntberoepen, met erkende stagebedrijven, enzovoort. In alle acties staat het 'keep it simple'-principe steeds voorop." Herman Staes, de coördinator van GRAFOC, was er twintig jaar geleden ook al bij. Wat waren de hoogtepunten in al die jaren? HERMAN STAES. "Alle acties die we realiseerden opsommen is onbegonnen werk, maar er zijn toch een aantal belangrijke mijlpalen. Zo investeerde GRAFOC over de jaren heen ruim 6,5 miljoen euro in machines en software voor het grafische onderwijs, Syntra's en VDAB. In 2002 werd een eerste van vele sectorconvenanten afgesloten tussen de Vlaamse regering en de sociale partners. Tot op vandaag is dit een belangrijke schakel in onze werking waarbij de focus ligt op bijleren, diversiteit, onderwijs en arbeidsmarkt. Vanaf 2003 voerden we promotie voor de sector via Pak&Go, investeringen in Het Beroepenhuis in Gent, Zeg het met kleur, de Open Bedrijven Dag, My Future in Print, enzovoort. Voor beroepen als drukafwerkers en drukkers is er bijna altijd een krapte geweest. Van West-Vlaanderen tot Limburg werden instroom- en opleidingstrajecten opgezet. Een kwalitatieve instroom vinden was en is nog steeds een uitdaging. Het werk is nooit af." BENOIT. "In 2006 verscheen onze eerste Navormingsbrochure. Dat was het startpunt om meer te communiceren met de bedrijven en de medewerkers. Later komen ook de sociale media aan bod met focus op LinkedIn en Facebook. Tijdens de Bootshows van 2007 tot 2009 werden medewerkers en bedrijven geïnformeerd en geïnspireerd." STAES. "Vanaf 2009 komt Henk Van der Beke aan boord. Als stagebegeleider voor VDAB maakt hij een verschil voor de honderden werkzoekenden die hij reeds begeleidde. Sinds dit jaar werken we samen met Travi voor het coachen van uitzendkrachten op de werkvloer. Met oog op de vergrijzing binnen de sector en de krapte op de arbeidsmarkt is dit een win-win voor iedereen. Daarom kan vanaf nu elk bedrijf die begeleiding aanvragen. Met Albe De Coker werd een eerste traject gestart voor twee arbeiders." BENOIT. "GRAFOC voert ook diverse onderzoeken uit, gaande van de competenties van de toekomst, over de impact van (nacht)ploegenarbeid tot HR bij printmediabedrijven. De resultaten zijn steeds online als in print beschikbaar, vaak gekoppeld aan een seminarie. Ook onderwijs is belangrijk. Naast de investeringen over gans Vlaanderen schrijft GRAFOC ook de Beroeps Kwalificatie Dossiers uit, de BKD's. Hiermee geeft de sector aan welke profielen ze verwacht. Met die BKD's kan het onderwijs aan de slag om leerplannen op te maken." Slotvraag, hoe zien jullie de toekomst van GRAFOC? BENOIT. "Voor de sector en GRAFOC liggen nog verschillende uitdagingen op de plank, waaronder het vinden van de juiste medewerkers om de vergrijzing en de uitstroom op te vangen. Het gaat om 35 procent van het personeel de komende vier jaar. Begin volgend jaar komt www.printmediajobs.be eraan om hiervoor een aanbod te voorzien."