De verpakkingsindustrie moet zich aanpassen aan veranderende marktbehoeften. Deze zijn ingegeven door uiteenlopende factoren als toegenomen regelgeving, tekort aan vaardig personeel en digitale transformatie. Om de bijbehorende kansen en risico's tegemoet te treden, richt de industrie zich onder meer op de samenwerking tussen mens en robot. Met behulp van kunstmatige intelligentie en intensief 'data mining'. Volgens Malte Schlüter zijn er vier belangrijke trends in de verpakkingsindustrie en zij maken de toekomst uit. Hij gaat daar in dit artikel dieper op in.
...