De zestiende editie van de vakbeurs Sign2Com was een voltreffer. Bezoekers en exposanten waren op de afspraak in Kortrijk Xpo. Ondanks de kwakkelende economie en de magere vooruitzichten voor 2024 maken ondernemers plannen en wordt er gewerkt aan investeringen om de productie en de productiviteit op te drijven. Vakbeurzen spelen nog steeds een essentiële rol als uitstalraam, showroom en netwerkplek voor de brede sector van de visuele communicatie. In deze digitale tijden mogen we de meerwaarde van face-to-face-communicatie niet onderschatten. Ook het feit dat machines, software en producten live gedemonstreerd en kunnen uitgetest worden, blijft ee...

De zestiende editie van de vakbeurs Sign2Com was een voltreffer. Bezoekers en exposanten waren op de afspraak in Kortrijk Xpo. Ondanks de kwakkelende economie en de magere vooruitzichten voor 2024 maken ondernemers plannen en wordt er gewerkt aan investeringen om de productie en de productiviteit op te drijven. Vakbeurzen spelen nog steeds een essentiële rol als uitstalraam, showroom en netwerkplek voor de brede sector van de visuele communicatie. In deze digitale tijden mogen we de meerwaarde van face-to-face-communicatie niet onderschatten. Ook het feit dat machines, software en producten live gedemonstreerd en kunnen uitgetest worden, blijft een troef voor fysieke evenementen zoals Sign2Com (zie artikel blz. 12). Het vergt serieuze inspanningen van de exposanten, maar als er op de stand iets te beleven is, komen vakmensen poolshoogte nemen en gaan ze in gesprek. De beursorganisator zet in samenwerking met de redactie van M&C Magazine ook meer en meer in op content en kennisdeling. Actuele thema's zoals digitalisering, automatisering, innovatie en sustainability kwamen in het seminarieprogramma aan bod. De roep naar duurzaamheid komt trouwens ook tot uiting in de FESPA Print Census 2023 (zie artikel blz. 33). Bijna driekwart van uw klanten verwacht duurzame producten en/of een duurzame productie. Maar wat is duurzaam? Het was een van de vragen op het businessdebat op Sign2Com (zie artikel blz. 24) en uit de antwoorden van de ondernemers blijkt dat de duurzaamheidsvlag vele ladingen dekt. Dat leren we ook uit een recente bevraging van consultant BDO bij meer dan vijfhonderd bedrijven. Duurzaamheid staat hoog op de investeringsagenda van de Belgische bedrijven stelt de consultant vast. Vooral vergroening - zoals groene energie en elektrische mobiliteit - is hierbij een belangrijk thema. Zes op de tien van de bevraagde bedrijven hebben hier al in geïnvesteerd of plannen dit op korte termijn. Zo heeft 44 procent zijn bedrijfsafval geminimaliseerd, 28 procent zijn productie energiezuiniger gemaakt, is 21 procent omgeschakeld naar groene energie en heeft 18 procent zijn wagenpark volledig geëlektrificeerd. Een vijfde heeft ook een duurzaamheidsmanager aangesteld. Dat is allemaal goed nieuws al ontbreekt vaak een geïntegreerde duurzaamheidsstrategie. Volgens het onderzoek heeft slechts een kwart van de bevraagde bedrijven duidelijke klimaatambities gedefinieerd. Grote bedrijven maken zich op om vanaf 2024 ESG-rapporten samen te stellen. ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Het gaat om het rapporteren van niet-financiële gegevens zoals de milieu-impact, sociale aspecten en het bestuur van de onderneming. Ver van uw bed, denkt u? Vergis u niet, ook voor KMO's is deze ESG-rapportering niet onbelangrijk. Als u straks wil leveren aan een beursgenoteerde multinational, een overheidsopdracht wil binnenhalen of een lening bij de bank wil aangaan, dan zal ook uw duurzaamheidsscore gewicht in de schaal werpen. Wat is uw plan om uw CO2-voetadruk te verminderen? Hoe circulair gaat u om met materialen? Hoe inclusief en divers is uw personeelspolitiek? Hoe zit het met welzijn op het werk? Duurzaamheid is een blijver en alle bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze aan duurzaamheid werken. Ik wens u alvast veel leesplezier.