"Het afval dat het best gerecycleerd wordt, is het afval dat we niet geproduceerd hebben." Dat adagium, dat niemand vandaag nog in vraag durft te stellen, geldt voor alle domeinen, dus ook voor de verpakkingswereld. Als producenten van verpakkingen leggen we onze klanten telkens uit dat de verpakking die het gemakkelijkst te recycleren is, de verpakking is die we niet geproduceerd hebben en die zij niet op de markt gebracht hebben. Je zou kunnen zeggen dat we wat schizofreen zijn. Maar het is een absolute en dringende noodzaak om ons achter onze persoonlijke en bedrijfswaarden te scharen, ook al betekent dit dat we sommige mensen choqueren.
...

"Het afval dat het best gerecycleerd wordt, is het afval dat we niet geproduceerd hebben." Dat adagium, dat niemand vandaag nog in vraag durft te stellen, geldt voor alle domeinen, dus ook voor de verpakkingswereld. Als producenten van verpakkingen leggen we onze klanten telkens uit dat de verpakking die het gemakkelijkst te recycleren is, de verpakking is die we niet geproduceerd hebben en die zij niet op de markt gebracht hebben. Je zou kunnen zeggen dat we wat schizofreen zijn. Maar het is een absolute en dringende noodzaak om ons achter onze persoonlijke en bedrijfswaarden te scharen, ook al betekent dit dat we sommige mensen choqueren. Als we echter een duurzame en harmonieuze toekomst willen, dan moeten we ons gedrag en onze denkwijze veranderen, moeten we nieuwe oplossingen voor de uitdagingen van morgen aanbieden, moeten we vastgeroeste gewoontes doorbreken, moeten we een andere kijk op groei krijgen en moeten we erkennen dat er meer dan één manier is om zaken gedaan te krijgen. De digitale technologie, die al sinds jaren gemeengoed is in handelsdrukkerijen en in de etikettensector, zal er toe bijdragen om een nieuwe kijk op projecten en behoeften te ontwikkelen, ongeacht of we al dan niet een voorstander van digitalisering zijn. De digitalisering beperkt zich niet alleen tot het drukken zelf - wat vaak in tegenstelling gezien wordt tot de klassieke technieken zoals offset of flexo - maar omvat ook de hele afwerking met inbegrip van de veredeling (vernis, goudfolies, enz.), het stanswerk, het automatische beheer van werkstromen en een beter beheer van de prepress om de kloof tussen klanten en productie te overbruggen. De sleutel om die technologieën te omarmen en er op te anticiperen, bestaat erin om je manier van denken te veranderen, om een holistische benadering uit te werken, om de verhouding met klanten en de markt opnieuw te bekijken en om zo de bedrijfscultuur te veranderen zodat nieuwe elementen in alle niveaus van de samenleving kunnen doordringen en er impact op hebben. De voorbije zeven jaren hebben we de markt niet geprospecteerd om verpakkingen te verkopen. Wel hebben we de markt willen bekeren. We spannen ons in om het bewustzijn van merken en betrokkenen te vergroten. We sporen ze aan om uit hun comfortzone te treden, om de technologische innovatie te omarmen, en om zich te realiseren dat er alternatieve wegen zijn die eerst misschien niet haalbaar lijken, maar die elkaar aanvullen zodat resultaten geboekt worden die aan de verwachtingen tegemoet komen. Gedurende zeven jaar hebben we aan de weg getimmerd en de nieuwe en verwarrende boodschap gebracht om niet meer zoals de vorige generaties te werken: we hebben de beperkingen die de kartonproducenten aanhalen, onder de loep genomen - minimumhoeveelheden, de moeilijke combinatie van verscheidene referenties, machinekosten die verhinderen dat nieuwe spelers op de markt komen, enzovoort. Door die archaïsche concepten te ontmaskeren (wat niet betekent dat we geen rekening meer houden met de beperkingen van de conventionele technologieën), hebben we voor alle merken en initiatiefnemers die zich achter deze paradigmaverschuiving scharen, een weg kunnen uittekenen: "Nu krijgen mijn beperkingen en wensen de voorrang!" We zijn ondertussen vertrouwd met web-to-print - een aanpak die zich voortdurend aan de markt aanpast, die op behoeften anticipeert en die de consument een bijzonder fijne beleving biedt. Die aanpak heeft dan ook direct zijn voordeel gedaan met de nieuwe mogelijkheden van de digitale vooruitgang. Zonder die bijdrage zou web-to-print beslist niet de markt zo op haar kop gezet hebben. We mogen ook niet vergeten dat web-to-print en de digitale technologieën elkaar versterken en helpen om vooruitgang te boeken en om marktaandeel te winnen - als een spiraal die almaar sterker wordt. Op zijn beurt doet web-to-pack ook zijn voordeel met de mogelijkheden van de digitale middelen die aan de verpakkings- en POS-sector gewijd worden. Constructeurs spelen daar op in met de ontwikkeling van nieuwe apparatuur en oplossingen. De combinatie van digitale technieken en de web-to-pack technologie draagt ongetwijfeld bij om de toegang tot vereenvoudigde verpakkingsoplossingen, die voordien voorbehouden waren voor experts die een minimumvolume moesten produceren, te democratiseren. Dankzij die combinatie kan elk merk en elke initiatiefnemer nu de markt uittesten, vergissingen maken, op zijn stappen terugkeren en grote financiële verplichtingen vermijden. Al die factoren dragen bij tot de snelle groei van het marktaandeel van web-to-pack, zonder dat dit de traditionele bedrijfsactiviteiten op persoonlijke basis in de weg staat. Bovendien dragen het groeiende aantal nieuwe producten op de markt, de speciale en beperkte edities, en de trend om tal van variaties van hetzelfde product aan te bieden - om tegemoet te komen aan de voorkeur van individuele klanten op het vlak van smaak, kleur, enzovoort - bij tot de explosieve toename van de behoefte aan online oplossingen in combinatie met digitale productietechnologieën. En als die verpakkingen lokaal geproduceerd worden, meteen in de ateliers die op het web-to-pack platform aangesloten zijn, is de cirkel rond. We merken dat min of meer vooruitstrevende en transparante web-to-pack-aanbiedingen ontwikkeld worden met de onderliggende boodschap dat hun oplossing het nieuwe eldorado is. Maar we mogen ons geen rad voor de ogen draaien: de productie van verpakkingen, zelfs met digitale apparatuur, vereist goed geregelde processen en een technische knowhow die pas na verloop van tijd - en soms met de nodige stappen terug - verworven wordt. Sommige platforms fungeren gewoon als tussenpersoon en verkopen producten die lokaal of elders geproduceerd worden, terwijl andere platforms er bewust voor kiezen om hun processen zelf te sturen en de producten intern te vervaardigen, ondanks de beperkingen en moeilijkheden die daarmee gepaard gaan. Op die manier houden ze echter wel de toegevoegde waarde binnen het eigen bedrijf. Zoals steeds in periodes van verandering zien we dat bedrijven opgericht worden, dat bedrijven samensmelten, dat bedrijven snel groeien of verdwijnen tot de structuur van de markt weer een nieuw evenwicht gevonden heeft. Ondertussen verleggen vindingrijkheid en creativiteit, die van nature uit nieuwe domeinen opzoeken, de grenzen. Dat is de reden waarom Drupa 2024 belangrijk is. Daar worden nieuwe technologieën, ontwikkelingen en misschien revoluties voorgesteld om de markt te bedienen. De technologische ontwikkeling gaat zowel geleidelijk als met bruuske stappen. Drupa 2024 is de gelegenheid bij uitstek om te kijken in welke mate de conventionele en digitale middelen complementair zijn. En wat hun combinatie met artificiële intelligentie (AI) oplevert. Die moet echter nog wel gekanaliseerd worden en in ons voordeel ingezet, net als de innovatieve oplossingen die het mogelijk maken om de skelet- en spierproblemen en andere beroepsziekten waar onze operatoren mee geconfronteerd worden, te verminderen. Het opmerkelijke vermogen van de mens om zichzelf telkens weer opnieuw uit te vinden, geeft ons hoop op een veelbelovende toekomst, al zal die anders zijn dan wat we vandaag vermoeden. Uiteindelijk blijft één vraag overeind: willen we iets beters voor morgen, of kunnen we zelf beter worden. En dat is een heel programma.