Vaak zijn deze scans en audits zeer tijds- en kostenintensief, maar de hamvraag is of ze finaal lonen? Ja, tenminste als je iets doet met de aangeboden resultaten van de scan en er binnen redelijke termijn mee aan de slag gaat. Wie ze op de 'to do' stapel legt kan ze net zo goed weggooien en was er beter niet aan begonnen.
...

Vaak zijn deze scans en audits zeer tijds- en kostenintensief, maar de hamvraag is of ze finaal lonen? Ja, tenminste als je iets doet met de aangeboden resultaten van de scan en er binnen redelijke termijn mee aan de slag gaat. Wie ze op de 'to do' stapel legt kan ze net zo goed weggooien en was er beter niet aan begonnen.Vaak is ons advies: de juiste scan op het juiste moment. Eenvoudig gezegd, de tijd moet rijp zijn op alle niveaus in de onderneming, anders heeft het geen zin er tijd en energie aan te spenderen.We willen alvast 3 laagdrempelige scans voorstellen voor de printmedia industrie die snel resultaat kunnen opleveren:Wanneer je focus op je medewerkers ligt of nog meer wil leggen (en in welk bedrijf is dit niet het geval?) is deze scan van GRAFOC, het printmedia Sectorfonds, een ideale basis om te kijken wat de stand van zaken is in je onderneming.Aan de hand van onze korte (2-4 uur), gerichte bedrijfsscan doorlopen we met GRAFOC de volledige HR-cirkel, steeds op maat van de onderneming. Dit kan bijvoorbeeld volgende items inhouden:Nulmeting HR-scan, wat doe je nu al op HR-vlak?Instroombeleid: Hoe trek je de juiste medewerkers aan? Vacaturebeleid.Doorstroombeleid: Hoe ga je om met je huidige medewerkers? Zijn er evaluatiegesprekken, werkpleziergesprekken, ...?Ontwikkelingsbeleid: Wat met het opleidingsbeleid? Zijn er opleidingsplannen op collectief of individueel niveau?Retentiebeleid: Iemand verlaat het bedrijf, zijn er exitgesprekken?Strategische oefeningen zoals bv. je Mission Statement: Zowat de basis, is er een missie, visie en waarde aanwezig en gekend door de medewerkers? Is die nog up-to-date?Verzuim: Hoe scoort je bedrijf qua verzuim t.o.v. het sector gemiddelde?...Samengevat: De scan peilt naar wat er leeft op HR-vlak in de onderneming, in gesprekken met HR-verantwoordelijke/zaakvoerder en medewerkers, van instroombeleid over loopbaanbeleid tot retentiebeleid en doorloopt zodoende de volledige HR-cirkel om een totaalbeeld te geven van de actuele stand van zaken van het personeelsbeleid.Wat haal je eruit?De scan is uiteraard een momentopname maar kan als een nulmeting gebruikt worden, is objectief, confidentieel én gratis voor PC130-bedrijven. Als bedrijf ontvang je een overzichtelijk gepersonaliseerd rapport, dat we persoonlijk voorstellen. Het rapport wordt aangevuld met gemotiveerde aandachtspunten en adviezen op maat van je bedrijf die uit de scan naar boven kwamen. 2 mogelijke voorbeelden:Coaching: Uit de scan kan blijken dat bepaalde medewerkers of teams een coaching nodig hebben, bv. vanwege een conflict binnen het team, of een leiderschapscoaching.Cultuurveranderingstrajecten: Wat doe je bij een fusie waarin mensen met een verschillende bedrijfscultuur plots met elkaar moeten samenwerken? Dit los je niet op door iedereen een nieuwe T-shirt te geven! Als je dit bijgevolg goed aanpakt, neem je veel spanning weg!Onze adviezen kunnen de verdere leidraad vormen om gerichte modulaire HR-trajecten op te zetten met GRAFOC of andere HR-partners!De praktijkEr doen nog veel te weinig bedrijven beroep op het sectorale aanbod van de HR-QuickScan, niettegenstaande je er als bedrijf enkel maar voordeel kan uit halen. Deze GRAFOC HR-QuickScan kan een bevestiging zijn van je huidige personeelsbeleid en strategie of een wake-up call. Als Sectorfonds willen we echter ook duidelijk stellen dat er wel degelijk aan strategisch HR-beleid wordt gedaan in tal van bedrijven waarmee we in contact staan!In 2018 voerde GRAFOC bij 11 printmedia bedrijven een HR-QuickScan uit, bij ondernemingen met minder dan 10 medewerkers, als bij ondernemingen met meer dan 130 medewerkers.Gezien het confidentiële karakter kan er uiteraard niet in detail worden ingegaan op de resultaten, maar feit is wel dat bij de meeste bedrijven er tal van opportuniteiten zijn in relatie met hun organisatie en medewerkers. Aan de andere kant zijn er ook een pak uitdagingen. De storm rond de 'war for talent' is nog lang niet gaan liggen, vergrijzing en het overdragen van die aanwezige kennis is nog steeds aan de orde voor alle bedrijven en zou momenteel een continue zorg moeten zijn.In die zin is het een bezorgdheid dat slechts een zeer laag percentage van de bedrijven een beroep deed op GRAFOC om verdere stappen te zetten in de begeleiding van de aanbevelingen naar aanleiding van de scan, tenzij dit met eigen partners gebeurde, waarvan GRAFOC niet altijd op de hoogte is. Meer weten: www.grafoc.beNooit ging de technologische evolutie sneller dan vandaag en er is geen enkel teken dat dit de eerste jaren een andere wending zal nemen. Integendeel! De impact op mens en bedrijf is immens naar nieuwe competenties, investeringen, technologie en businessmodellen.Voor een onderneming vormen mensen en (nieuwe) technologie één geheel. Zoals hierboven beschreven kan je je personeelsbeleid laten scannen via GRAFOC, maar VIGC, het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie, kan je ondersteunen in een audit van je processen en technologie verkenning. Als je beide scans/audits combineert, levert dit je een optimaal overzicht, 2 vliegen in 1 klap!Meer weten: www.grafoc.be en www.vigc.beWerkbaar werk is van belang voor werknemers, ondernemers én organisaties. Het is motiverend, biedt voldoende leerkansen, levert geen overmatige stress en maakt een beter evenwichtig werk-privé mogelijk. Het hebben van een werkbare job is belangrijk voor het werkplezier en de motivatie, maar ook om ervoor te zorgen dat werknemers langer actief kunnen blijven.Om het belang ervan te onderstrepen werd begin mei een nieuwe campagne gestart rond 'Werkbaar werk' (www.werkbaarwerk.be) die half juni zal gevolgd worden door een campagne rond 'Focus op talent'. Aan de campagne is de lancering van de 'Werkbaar-heidscheque' gekoppeld. Met deze cheques kunnen bedrijven acties financieren om de werkbaarheid van jobs te verhogen. Er is 3 miljoen euro per jaar voor de cheques uitgetrokken.Bedrijven zullen maximaal drie jaar een beroep kunnen doen op een cheque van 10.000 euro gekoppeld aan cofinanciering. Met deze cheque kunnen zij eventuele knelpunten inzake werkbaar werk in hun onderneming in kaart brengen, en er een actieplan voor opstellen en opvolgen. Daarnaast wordt het plafond van de KMO-portefeuille tijdelijk verhoogd met maximum 5.000 euro om acties rond werkbaar werk te realiseren.De werkbaarheidscheques maken deel uit van een actieplan werkbaar werk waarvoor de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering de handen in elkaar slaan. Het actieplan moet sensibiliseren, enthousiasmeren en inspireren om met concrete maatregelen aan de slag te gaan zodat een echt werkbaar werk-beleid tastbaar wordt voor iedereen.Het actieplan komt er naar aanleiding van een duidelijke daling van de gemeten werkbaarheidscijfers 2017 vs. 2013.