Vaak zijn deze scans en audits zeer tijds- en kostenintensief, maar de hamvraag is of ze finaal lonen? Ja, tenminste als je iets doet met de aangeboden resultaten van de scan en er binnen redelijke termijn mee aan de slag gaat. Wie ze op de 'to do' stapel legt kan ze net zo goed weggooien en was er beter niet aan begonnen.
...