In de sector Print & Sign wordt Schmitz Digital Printing vaak aangehaald als een productiebedrijf dat blijk geeft van een goed milieumanagement. Het systeem voor milieubeheer dat de digitale drukkerij ingevoerd heeft, is op de Easy-methodologie van EMAS gebaseerd (Eco-Management and Audit Scheme - een initiatief van de EU). Die methodologie definieert onder andere de verantwoordelijkheden, de doelstellingen, de middelen en de noodzakelijke milieu-inspanningen. Schmitz Digital Printing is de enige van de 67 Belgische bedrijven met een EMAS-registratie die deze Europese milieucertificering heeft. Om die certificering te verwerven, moet het bedrijf jaarlijks een duurzaamheidsverslag publiceren. Sinds 2013 heeft de digitale drukkerij ook het milieulabel ISO 14001. En nog voor Schmitz Digital Printing in 2010 het EMAS-certificaat verwierf, voerde het bedrijf onder de naam 'Green Attitude' al zijn eigen politiek op het vlak van milieubeheer. "We streven er telkens weer naar om de milieu-impact van onze producten zo laag mogelijk te houden, " zegt de website van het bedrijf. Met het oog daarop werkt de drukkerij met inkten op waterbasis, vermindert ze het materiaalafval tijdens de productie, herwaardeert ze producten en sorteert ze zoveel mogelijk het afval.
...

In de sector Print & Sign wordt Schmitz Digital Printing vaak aangehaald als een productiebedrijf dat blijk geeft van een goed milieumanagement. Het systeem voor milieubeheer dat de digitale drukkerij ingevoerd heeft, is op de Easy-methodologie van EMAS gebaseerd (Eco-Management and Audit Scheme - een initiatief van de EU). Die methodologie definieert onder andere de verantwoordelijkheden, de doelstellingen, de middelen en de noodzakelijke milieu-inspanningen. Schmitz Digital Printing is de enige van de 67 Belgische bedrijven met een EMAS-registratie die deze Europese milieucertificering heeft. Om die certificering te verwerven, moet het bedrijf jaarlijks een duurzaamheidsverslag publiceren. Sinds 2013 heeft de digitale drukkerij ook het milieulabel ISO 14001. En nog voor Schmitz Digital Printing in 2010 het EMAS-certificaat verwierf, voerde het bedrijf onder de naam 'Green Attitude' al zijn eigen politiek op het vlak van milieubeheer. "We streven er telkens weer naar om de milieu-impact van onze producten zo laag mogelijk te houden, " zegt de website van het bedrijf. Met het oog daarop werkt de drukkerij met inkten op waterbasis, vermindert ze het materiaalafval tijdens de productie, herwaardeert ze producten en sorteert ze zoveel mogelijk het afval. Schmitz Digital Printing is ook goed op weg naar de industrie van de toekomst. De digitale drukkerij is immers een van de 12 'Made Different' ambassadeurs van 'Digital Wallonia'. Digital Wallonia is een platform dat in Wallonië de digitale transformatie van de industrie en de evolutie naar Industry 4.0. promoot om de concurrentiekracht te vergroten. De 'Made Different' ambassadeurs zijn bedrijven die innovatieve en baanbrekende initiatieven nemen rond één of meer digitale en technologische transformaties. De titel van ambassadeur geeft aan dat het bedrijf het potentieel heeft om een 'Fabriek van de Toekomst' te worden. Wallonië telt momenteel zes zulke bedrijven. Schmitz Digital Printing voldoet vandaag al aan vier van de zeven transformatiecriteria om een 'Fabriek van de Toekomst' te worden (zie kader). De voortdurende investeringen in een ultramodern digitaal machinepark en het engagement van de drukkerij voor het milieu behoren tot de criteria waaraan is voldaan. Schmitz Digital Printing wordt dus beschouwd als een van de Waalse bedrijven die op weg zijn om de industrie van de toekomst mee vorm te geven. De drukkerij zegt dat 80% van de productiestroom geautomatiseerd verloopt dankzij de verbetering van de ERP-software. "De automatisering zal het leven van onze medewerkers eenvoudiger, creatiever en minder repetitief maken, " zegt Bruno Schmitz. Volgens hem zullen de bedrijven van morgen de stap naar de digitale transformatie moeten zetten door te automatiseren of zelfs te robotiseren. Niet alleen om concurrentieel te zijn en goede producten te leveren, maar ook opdat het personeel zich binnen het bedrijf zou kunnen ontplooien. Uw bedrijf is al tien jaar EMAS-gecertificeerd. Hebt u recent nog nieuwe inspanningen geleverd om de impact van uw bedrijf op het milieu nog verder te verminderen?BRUNO SCHMITZ: Omdat we de EMAS-certificatie hebben, zijn we voortdurend op zoek naar verbeteringen en leveren we dagelijks nieuwe inspanningen. Onlangs hebben we de printers die met solventinkten werken, uit ons machinepark gehaald. We hebben onze productiestroom nog verfijnd door onze ERP te verbeteren zodat we bestellingen beter kunnen automatiseren en groeperen. We blijven ook zoeken naar nieuwe partners die met de recyclingsector vertrouwd zijn omdat de kosten en de materialen die gerecycled kunnen worden, voortdurend veranderen. Materialen zoals dibond en dekzeilen zijn het moeilijkst te recyclen. Onlangs hebben we ook een speciale verpakking ontworpen voor een van onze klanten door verpakkingsproducten te recupereren, zoals de cilinders die gebruikt worden om vinylrollen te verpakken. Bij de vinylleveranciers begint men nu nog maar dit soort van producten te recupereren, terwijl ik dat al tien jaar probeer te doen. Wat is uw visie op de duurzame ontwikkeling?SCHMITZ: Sinds we EMAS zijn, heb ik altijd onderstreept dat er niet alleen het milieuaspect is, maar ook het kwaliteitsaspect. We spannen ons in om zo goed mogelijk werk te leveren met een minimum aan afval. Daarnaast moet je ook rekening houden met de herkomst van de producten. Wij kiezen ervoor om in België met Belgisch personeel te werken en om Europese producten te gebruiken in plaats van de productie in Oost-Europa uit te besteden of Aziatische producten te kopen. Dat impliceert ook dat we niet naar de goedkoopste prijzen zoeken omdat dat niet met onze waarden overeenkomt. Welke voordelen levert uw beleid op het vlak van milieubeheer voor uw bedrijf op?SCHMITZ: Bij klanten die echt gevoelig zijn voor de duurzame ontwikkeling, komen we als bedrijf in de schijnwerpers. Tegelijk is het voor ons ook bevredigend om ons steentje bij te dragen door onze waarden te volgen en door als bedrijf echt verantwoordelijkheid voor het milieu te nemen. Ook onze medewerkers vinden zich in die visie terug. En in welke zin is het duurzaamheidsverslag belangrijk?SCHMITZ: Opdat de klanten zich rekenschap zouden kunnen geven van de inspanningen die we leveren, moeten die inspanningen ook stevig verankerd zijn in het beleid voor milieubeheer. In heel wat sectoren is er sprake van greenwashing, maar als je even dieper graaft dan het oppervlak, merk je dat er niets is. Bij ons kan iedereen onze milieuverklaringen inzien. Ons bedrijf kan ook bezocht worden, we hebben niets te verbergen. We produceren bijna 95% van onze producten binnenshuis. Het is een kwestie van mentaliteit. Zijn niet alle (potentiële) klanten gevoelig voor de duurzame ontwikkeling?SCHMITZ: De mentaliteit moet nog veranderen. We moeten niet alleen Belgische producten kopen - wat op zich een goede zaak is - maar we moeten ook duurzaam inkopen. Het milieu is daar een aspect van, maar niet het enige: we moeten ook rekening houden met de maatschappelijke gevolgen. Hoe goedkoper een product is, hoe minder aandacht aan de productiewijze besteed wordt. De beslissingsniveaus moeten de prijs op de tweede plaats zetten en ermee instemmen meer te betalen als zij een ecologisch ontworpen product willen dat in overeenstemming is met de duurzame ontwikkeling. Dat is wat we bepleiten, maar we worden niet altijd gehoord. Volgens de theoretici nemen de concurrentiekracht en de productie toe naarmate een bedrijf duurzamer is. En dalen de kosten. Stelt u dit vast in uw bedrijf?SCHMITZ: Ja, doordat we onze werkstromen analyseren, kennen we per definitie precies onze kosten en weten we wat er bijvoorbeeld bij de ene of andere energiebron bespaard kan worden. Ik heb de EMAS-certificatie nu tien jaar, maar ik had vier jaar nodig om meer te produceren met minder energie. Op een gegeven moment stabiliseert de situatie, maar je blijft een goede curve volgen omdat je almaar meer produceert. U bent een van de 'Made Different' ambassadeurs van 'Digital Wallonia'. Op welke manier profileert uw bedrijf zich als een onderneming op weg naar 'Industry 4.0'?SCHMITZ: Omdat we alle aspecten onder controle hebben, kunnen we bewijzen dat we onze productie hoe langer hoe meer automatiseren en dat onze aandacht naar creativiteit en toegevoegde waarde gaat. Digital Wallonia wilde benadrukken dat we op milieuvlak al ver gevorderd zijn en dat het milieu hand in hand gaat met de digitale transformatie. Ook het feit dat we een bedrijf zijn dat technologisch voorop loopt en dat we in technologie blijven investeren, heeft een rol gespeeld. Zo investeerden we als een van de eersten in een UV LED-printer, installeerden we tien jaar geleden een latexprinter, en recent ook de eerste HP Latex R2000 printer in Europa. We hebben ook geïnvesteerd in een vernismachine, waarmee we kunnen doen wat maar weinig bedrijven doen. Daardoor zijn we technologisch zeer geavanceerd en kunnen we producten aanbieden die anderen niet kunnen vervaardigen. Door die mengeling van technologie met automatisering en menselijke waarden, waaronder het welzijn op het werk, komen we in een andere dimensie. Wat de normen van Digital Wallonia betreft: we voldoen al aan vier van de zeven criteria om een 'Fabriek van de Toekomst' te worden. Hoe komt de automatisering in uw bedrijf tot uiting?SCHMITZ: In 2020 blijven we in de ontwikkeling van een gecombineerd ERP- en printsysteem investeren om de productie verder te optimaliseren en de arbeidstijd te minimaliseren. 80% van de productiestromen zijn geautomatiseerd. De toegenomen automatisering vloeit voort uit onze inspanningen voor een duurzame ontwikkeling. We automatiseren zowel de software als de hardware. Van robotarmen is er nog geen sprake. Maar dat kan wel nuttig zijn voor het welzijn van de werknemers als ze veel lasten moeten manipuleren of als veel verschillende zaken geproduceerd moeten worden. U heeft het vaak over het welzijn op het werk... SCHMITZ: Sinds twee jaar geven we binnenshuis trainingen. Over welzijn, maar ook over creativiteit en andere onderwerpen. Dat maakt deel uit van mijn algemene visie op duurzame ontwikkeling. Medewerkers maken daar net zo goed deel van uit als de buitenwereld. Alle partijen zijn onderling nauw verbonden. Houdt de duurzame ontwikkeling ook verband met de motivatie van de werknemers?SCHMITZ: Ja, ook al omdat de gezondheidscrisis een impact heeft op de motivatie van de werknemers. Ik verwacht dat sommige van mijn medewerkers met vragen zullen komen, meer bepaald over het belang om ter plaatse te blijven werken wanneer je ook vanuit je huis kunt werken. De coronacrisis zal haar sporen nalaten. Ik zie nu al in andere bedrijven dat alles stilgelegd wordt en dat er vragen worden gesteld... Daarom ben ik ervan overtuigd dat het welzijn op het werk en de mogelijkheid voor medewerkers om zich toe te leggen op taken die echt lonen, heel belangrijk zijn voor vandaag en zeker voor morgen. Niet alleen het welzijn van ons allen staat op het spel, maar ook de leefbaarheid van bedrijven en productiebedrijven. We hebben vaak de indruk dat we elders op zoek moeten naar bepaalde vaardigheden, terwijl de menselijke capaciteiten vaak al in het bedrijf aanwezig zijn .Heeft de gezondheidscrisis de werking van uw bedrijf in vraag gesteld?SCHMITZ: Ik voelde me gesterkt door het idee dat we juist bezig waren, ook op het vlak van de online verkoop. Wij zien de online verkoop als een hulpmiddel en niet als een manier om spullen kwijt te raken. Daarnaast zal de behoefte om een snelle dienstverlening te bieden, almaar groter worden. Door die evolutie ben ik nog meer overtuigd van mijn visie op de noodzakelijke veranderingen. De grafische wereld zal veranderen, net als andere sectoren. We zijn tevreden dat we onze plannen kunnen voortzetten en dat we onze doelstellingen tegen het einde van het jaar zullen kunnen halen.