Waarom een spin off van de Sign & Print Expo?
...

Waarom een spin off van de Sign & Print Expo?ORGANISATOR: Sinds we met Artexis Easyfairs in 2016 eerst de beurs en later de evenementenhal in Gorinchem hebben overgenomen, zijn we met het organisatieteam in de weer geweest om de formule van de expo nog aantrekkelijker te maken voor de standhouders en bezoekers. De Sign & Print Expo in maart van dit jaar was de eerste keer dat de nieuwe versie van de vroegere Grafische Vakbeurs en Vakbeurs Sign werd georganiseerd. Deze beurs met een volle beurshal is tweejaarlijks. We hebben ondertussen veel exposanten en bezoekers gepolst naar hun toekomstverwachtingen, strategieën en behoeften en hen gevraagd of ze een jaarlijks evenement wensten? Het antwoord was 'ja' maar de exposanten wensten geen groot jaarlijks evenement omdat dit een te grote hap uit de budgetten zou vergen. Een groot gedeelte van de bezoekers vertelden dat ze niet zo vaak grote buitenlandse beurzen bezochten maar dat ze graag geïnformeerd wilden blijven over nieuwe toepassingen. En vandaaruit groeide het idee om een tussenevenement met een andere invalshoek te organiseren. We mikken hiermee weer op bezoekers uit Nederland en België. Op de Sign & Print Expo van dit jaar kwamen 8% van de bezoekers (zo'n 800) uit België en dat is best een zeer mooi aantal.Wat moeten we ons van het Sign & Print Festival voorstellen?ORGANISATOR: We willen op het Sign & Print Festival nieuwe toepassingen tonen die gepresenteerd worden door innovatieve exposanten. Er is plaats voor 80 standhouders. De maximale oppervlakte van een beursstand wordt beperkt tot 48 m2, dus geen grote beursstands zoals op de Sign & Print Expo. De nadruk ligt op innovatieve toepassingen, creativiteit, interactie, ... en niet op het tonen en demonstreren van machines. De beursvloer wordt opgedeeld in aandachtsgebieden volgens vier thema's: Duurzaamheid, Substraten, Applicaties en De'sign. In elk aandachtsgebied is er een centraal punt voor workshops, kennissessies, live demonstraties, speciale activiteiten, enz. De vier aandachtsruimten zijn gegroepeerd rondom een centrale food court, zeg maar een binnenplein met hapjes en drankjes, waarmee we het netwerken tussen de bezoekers willen bevorderen.Voor welk publiek is het Sign & Print Festival bedoeld?ORGANISATOR: Voor de bezoekers van onze grote tweejaarlijkse expo waarvan een groot aantal werkgevers en werknemers uit de productiebedrijven. Maar we mikken tevens op dtp-specialisten, designers en merkeneigenaars. Kortom de hele keten moet er belang bij hebben om een bezoek te brengen aan het Sign & Print Festival.En een festivalsfeer moet hierbij helpen?ORGANISATOR: Het evenement moet sfeer hebben en ademen. Het is een belevingsevenement met een vette knipoog naar de gezelligheid van de festivals. We denken nog na over de manier hoe we die sfeer op beursvloer gaan creëren. Het wordt in ieder geval eerder een café-achtige setting waar men zich gemakkelijk voelt. Er zal een 5D Experience Box worden geïnstalleerd waar de bezoekers doorheen kunnen lopen en waar de 5 zintuigen geprikkeld zullen worden zoals dat met drukwerk eveneens het geval is. Live artiesten worden geboekt om de festivalbeleving te versterken. De ideeën krijgen stilaan vorm.Geraken de namen op de 'festivalaffiche' ook stilaan ingevuld?ORGANISATOR: Jawel. Er wordt samengewerkt met het mediamagazine 'FONK', er staan workshops gepland van Adobe (waarschijnlijk Bart Van de Wiele); Blender (een opensourceprogramma voor het maken van 3D-computergraphics en computeranimaties) met David Baron van Kubik Amsterdam (een wereldwijd opererend bureau gespecialiseerd in geïntegreerde 3-D communicatie); SketchUp 3D Design software; digital designer Rob de Winter, enz.Nog meer initiatieven?ORGANISATOR: We willen de studenten die binnenkort het bedrijfsleven instappen er graag bij. Jongeren kiezen niet zo snel meer voor deze branche. We willen ze enthousiasmeren voor de wereld van drukwerk, print, sign en visuele communicatie. Doen we dat niet, dan dreigt de kennis en expertise van de branche verloren te gaan. We hebben al toezeggingen van grafische en kunstscholen waarmee we willen brainstormen over de manier waarop studenten kunnen participeren in het Festival. We nodigen andere scholen en opleidingscentra uit om ons te contacteren om te overleggen over gezamenlijke initiatieven.Tot slot, kan met het nieuwe evenement de grote beurshal van Gorinchem worden gevuld?ORGANISATOR: Neen en dat is met de kleinschaligere opzet ook niet de bedoeling. We denken dat we maximaal de helft van de hal zullen nodig hebben. We willen geen grote beurs maar een belevingsevenement creëren waardoor de decoratie ervan heel belangrijk zal zijn. Het beursteam van Easyfairs mikt op 2500 bezoekers gedurende de twee dagen van het Festival. Voor een actuele stand van zaken kan u terecht altijd op https://www.signprintexpo.nlSign & Print Festival11 maart (woensdag): van 13 uur tot 21 uur12 maart (donderdag): van 10 uur tot 18 uurEvenementenhal Gorinchem/Easyfairs Evenementenhal