We kunnen er niet omheen: de Belgische grafische sector heeft het moeilijk om gekwalificeerd personeel te vinden. Volgens Beatrice Klose, de secretaris-generaal van Intergraf, zijn het tekort aan gekwalificeerde medewerkers en de beperkte aantrekkingskracht van de sector overigens de grootste uitdagingen voor de Europese grafische sector. Voor jongeren biedt de grafische sector echter heel wat carrièremogelijkheden, vooral ook omdat het huidige personeel niet meer zo jong is en de sector moet anticiperen op het feit dat veel werknemers binnen afzienbare tijd op pensioen gaan. Dat is de achtergrond waartegen de toolkit met best practices tot stand gekomen is - die moet elke werkgever uit de grafische sector helpen om zijn aantrekkingskracht als werkgever te verhogen. Deze toolkit is tot stand gekomen binnen het project ' Print Your Future: Attracting a New Skilled Workforce for Quality Jobs in the European Graphic Industry' dat door de Europese Commissie gefinancierd werd en deels door Intergraf gecoördineerd werd.
...

We kunnen er niet omheen: de Belgische grafische sector heeft het moeilijk om gekwalificeerd personeel te vinden. Volgens Beatrice Klose, de secretaris-generaal van Intergraf, zijn het tekort aan gekwalificeerde medewerkers en de beperkte aantrekkingskracht van de sector overigens de grootste uitdagingen voor de Europese grafische sector. Voor jongeren biedt de grafische sector echter heel wat carrièremogelijkheden, vooral ook omdat het huidige personeel niet meer zo jong is en de sector moet anticiperen op het feit dat veel werknemers binnen afzienbare tijd op pensioen gaan. Dat is de achtergrond waartegen de toolkit met best practices tot stand gekomen is - die moet elke werkgever uit de grafische sector helpen om zijn aantrekkingskracht als werkgever te verhogen. Deze toolkit is tot stand gekomen binnen het project ' Print Your Future: Attracting a New Skilled Workforce for Quality Jobs in the European Graphic Industry' dat door de Europese Commissie gefinancierd werd en deels door Intergraf gecoördineerd werd. Hoe vindt u de volgende generatie? Websites, verenigingen, vakbonden, scholen, universiteiten en vak- en jobbeurzen zijn plekken waar u nieuwe medewerkers kunt vinden. Het is belangrijk om tot een interactie met het publiek te komen. Deelnemen aan jobbeurzen en andere evenementen in uw streek is een goede manier om u als werkgever te profileren. Ontwerp een aantrekkelijke stand voor de bezoekers zodat u een emotionele band tot stand brengt. Bijvoorbeeld met een hoekje waar de bezoekers uw drukwerk kunnen leren kennen en voelen. Neem ook uw beste werknemers mee, zij zullen zich immers ontpoppen tot goede ambassadeurs voor uw bedrijf en uw sector. "Spreek op een positieve manier over wat u doet. Als de sector zelf zich laatdunkend over de branche uitlaat, zal niemand er willen komen werken. Toch gebeurt dat vaak. Drukkers ontbreekt het aan zelfvertrouwen. Ze zijn niet trots op wat ze doen terwijl ze alle redenen hebben om dat wel te zijn. Ze vervaardigen immers fantastische producten die alle economische sectoren ondersteunen. Drukkers leveren voor de maatschappij essentiële diensten", zegt Beatrice Klose. De volgende stap dan. Hoe de nieuwe generatie aantrekken? Een van de best practices in de toolkit wijst op het belang om een bedrijfscultuur in het leven te roepen die op de werknemers gericht is. Dat stelt u in staat om talent aan te trekken en te behouden. Een belangrijk hulpmiddel bij het opbouwen van zo'n cultuur is de voortdurende communicatie en de sociale dialoog binnen het bedrijf. De werknemers van vandaag verwachten een goede balans tussen werk en privéleven, duidelijke loopbaanverwachtingen en -kansen en een op normen en waarden gestoelde omgeving. Een andere tip: voer promotie voor uw bedrijf op verschillende communicatiekanalen, met inbegrip van de sociale media. U kunt uw vacatures verspreiden, uw personeel vragen om hun ervaringen binnen hun netwerken te delen, bedrijfsvideo's toegankelijk maken, enzovoort. "In het verleden was het gangbaar dat drukkerijen op de homepage van hun website hun machinepark toonden. Erg aantrekkelijk is dat niet. Wat daarentegen belangrijk is, is kennis tonen en communiceren over de missie van het bedrijf en over de waarde die het bedrijf de maatschappij biedt", stelt Beatrice Klose. Vandaag kan geen enkele bedrijfstak nog functioneren zonder dat er diversiteit in de aanwervingsprocedure ingebouwd is. In de grafische industrie zijn vrouwen vaak ondervertegenwoordigd, ook bij directiefuncties. Het is dus raadzaam om vacatures en publicaties meer inclusief te maken. De grafische sector is overigens een van de meest duurzame en milieuvriendelijkste bedrijfstakken. En dat is een stevig argument om de jonge generatie aan te trekken. Die hecht immers veel belang aan het milieu, ook in haar zoektocht naar werk. En hoe hou je de nieuwe generatie aan boord? De strikte werkomgeving met een uitgesproken hiërarchische structuur behoort tot het verleden. Boeiend en zinvol werk is belangrijker dan vroeger. Een bedrijf dat in de professionele ontwikkeling van zijn medewerkers investeert, is aantrekkelijk voor de volgende generatie. Mentoren of coaches aanstellen, is een goede manier om jongeren in uw bedrijf te begeleiden. Ook het welzijn op het werk is belangrijk. Volgens Beatrice Klose is een prettige en stimulerende werkomgeving essentieel: "Een mooi versierde eetzaal, lokalen om een pauze te nemen, gratis fruit - dat zijn kleine zaken die het engagement van de werknemers kunnen verbeteren". Het wordt tot in den treure herhaald, maar in de toekomst wordt digitale kennis onmisbaar in een productieatelier. Om dat te beseffen, moet u alleen maar de evolutie van de machines bekijken. Daarin neemt het aandeel automatisering en artificiële intelligentie toe. Beatrice Klose van Intergraf wijst op het groeiende belang van de inkjet- en flexotechnieken in de groeisector van de verpakkingen. "Wanneer we het over machines hebben, denken jongeren aan routineus handwerk. Maar dat is niet het geval. Zowat elke machine wordt vandaag door een computer aangestuurd. Het werk wordt veelzijdiger en in de toekomst zullen we echt nood hebben aan digitale competenties." Ook op dat vlak is er dus nog werk aan de winkel om een realistischer beeld van de sector in het leven te roepen, een modern en technologisch imago dat het verouderde beeld van de drukkerij, zoals Gutenberg die nog bedacht heeft, naar de vuilnisbak verwijst.