De post op maandag begin maart 2019. Alleen de folder van Aldi. Verder is er geen 'gewone' post. De dienstdoende postbode zegt ook dat die gewone post steeds minder wordt. Eigenlijk sta je er niet van te kijken als particulier want een (rode) non-prior-zegel is dit jaar een pak duurder geworden: van 0,87 naar 0,95 cent. En als je wil dat je post dag +1 bezorgd wordt dan kun je een blauwe, nog duurdere prior-zegel (1 euro) kopen. Maar er is weinig reguliere post die binnenkomt die voorzien is van zo'n zegel.
...

De post op maandag begin maart 2019. Alleen de folder van Aldi. Verder is er geen 'gewone' post. De dienstdoende postbode zegt ook dat die gewone post steeds minder wordt. Eigenlijk sta je er niet van te kijken als particulier want een (rode) non-prior-zegel is dit jaar een pak duurder geworden: van 0,87 naar 0,95 cent. En als je wil dat je post dag +1 bezorgd wordt dan kun je een blauwe, nog duurdere prior-zegel (1 euro) kopen. Maar er is weinig reguliere post die binnenkomt die voorzien is van zo'n zegel.De prijs van de prior postzegel is met 14,9% veel meer gestegen dan de inflatie (2,17%). Geen wonder dat er minder 'gewone post' verstuurd wordt en dat er gekeken wordt naar goedkopere alternatieven. Dat geldt ook voor de zogenaamde 'admin'-zendingen (administratieve post als facturen, bankafschriften). Bedrijven zoals Proximus sturen facturen online en als je die toch nog op papier wil, dan moet je dat expliciet vragen. Banken besparen veel op hun kosten door homebanking te promoten. Wie overgaat op homebanking krijgt ook de keuze om de rekeningafschriften digitaal te raadplegen en ze niet meer opgestuurd te krijgen. Philippe Massin, general manager van The Mailing Factory) heeft het in dat verband over de 'digitale mantra': "Die bedrijven gaan digitaal vanuit kostenbesparing. De digitale factuur is het afbouwen van de service naar de klant."Voor direct mail zijn de prijzen van de verzending eveneens sterker dan de inflatie gestegen. De verhogingen zijn afhankelijk van type contract tussen 3,5 en 9% voor een zending 'small' van 20 gram en tussen 3,4 en 18% voor een zending 'small' met een gewicht in de categorie 21 tot 50 gram (zie kader). En dan is er nog niets gedrukt.... Ook hier kijken bedrijven naar niet-postale alternatieven. Een bedrijf dat campers verkoopt en verhuurt, liet vorig jaar al weten dat de direct mailzending die men toen verstuurde (een commerciële nieuwsbrief) de laatste zou zijn die de ontvanger 'op papier' kreeg. Voortaan zou die per email komen als je daarvoor tenminste een opt-in deed.Het volume aan post neemt dus af. En wat er nog in de bus komt is vooral commercieel van aard: ongeadresseerd (tot drie items per dag) en geadresseerd. Die commerciële zendingen nemen ook af in aantal en in frequentie. De cijfers tonen dat aan. De uitgaven voor direct mail zoals bpost die laat tellen door onderzoeksbureau Nielsen (op basis van de bruto kosten van de postzegel zoals die in de tarief lijsten staan - er wordt daarbij geen rekening gehouden met extra kortingen) zijn in 2018 met 0,5% licht gedaald ten opzichte van 2017: van 278.678.072 miljoen euro naar 277.151.009 miljoen euro. Het volume is echter sneller gedaald zo blijkt uit de cijfers van bpost over 2018: -5,8%.Pascal De Greef, sales & marketing director en lid van het executive committee 'Mail & Retail' bij bpost, plaatst daar wel enkele kanttekeningen bij. Er is in 2018 een verschuiving in investeringen van het bedrijfsleven geweest van het puur commerciële naar het meer relationele. Dat heeft alles te maken met de omschrijving van het product van bpost én met het tarief dat daarvoor geldt. De Greef: "Om in de categorie direct mail terecht te komen, zowel bij bpost als bij de tellingen van de media-investeringen, moet het altijd een communicatie zijn die onderbouwd is met een commercieel aanbod. Een folder is een mooi voorbeeld van een puur commerciële boodschap. Maar ook een direct mail met een uitnodiging voor een open deurdag." Sinds enkele jaren wordt er ook meer geïnvesteerd in het puur relationele, bijvoorbeeld een mailing om een klant te feliciteren met zijn verjaardag of een maling naar aanleiding van het zoveel jaar bestaan van het bedrijf. Dergelijke zendingen die in de optiek van bpost zonder commerciële onderbouwing zijn, bestempelt men dan als transactionele mail (met een ànder, lees hoger tarief). Die zendingen zitten niet meer in de tellingen van direct mailzendingen.Op die manier wordt het moeilijker om de investeringen in direct mail met die van andere media te vergelijken. Een tv-spot die het imago van een bedrijf of merk moet versterken of bestendigen (à la 'Drink Coca-Cola want het is lekker') zònder een commercieel aanbod (bijvoorbeeld 'nu 20% korting') wordt wél in de tellingen van mediareclame meegerekend...Natuurlijk zou je kunnen zeggen dat je in een 'relationele' mail een PS zet met de boodschap dat op vertoon van die brief de klant 20% korting krijgt. Maar zo werkt dat niet. De Greef: "Ik volg je redenering. Maar we moeten elk exemplaar op content controleren. Je kunt de lijn verder trekken en een factuur of een rekeninguittreksel opsturen met daarop een commerciele boodschap. Er is echter een verbod op mixed content: het moet het één of het ander zijn. Nu, er zijn in alle transparantie hele creatieve adverteerders die het omgekeerd doen: ze vertrekken vanuit een commerciële boodschap en dan trekken ze de klant meer in het relationele. Ik denk dat dat de richting is waarin meer en meer adverteerders zullen uitgaan. Dan lukt het wel natuurlijk."Een van onze gesprekspartner zegt met het oog op de tarieven van bpost dat "....de post ons niet echt help. Men zou meer kunnen doen om het volume op te krikken. De post zou meer kunnen doen om ook positief bij de klanten over te komen en niet alleen bij de aandeelhouders. Op het vlak van direct mail zijn er bij de post wel de juiste mensen die interageren met de markt, maar ze worden aangestuurd vanuit de cijfers op de beurs die voor de CEO daar heel belangrijk zijn."De postzegel maakt een steeds groter deel uit van de kosten van een direct mail. De kosten voor druk en postklaar maken blijven daarentegen gelijk of dalen zelfs. "We zijn een van de weinige deflatoire sectoren," zegt Alex Joos, CEO van Group Joos in Turnhout. "De lonen en de papierprijzen zijn wel gestegen, maar er is een druk op de prijzen. Door de jaren heen zijn onze prijzen naar beneden gegaan."Pascal De Greef zegt dat de post-kosten zo'n 50% van de totale kosten van een direct mailing uitmaken. "Het hangt natuurlijk ook af van de volumes die je drukt en verstuurt. Je zult altijd tussen de 30 en 40 cent aan portkosten moeten betalen. Dan kun je het langs de kant van het drukwerk goedkoop houden door een postkaart te versturen. Dan moet je er misschien 30 cent bijtellen en dan zit je aan die 50%," aldus De Greef. bpost deed ook promoties met het postkaart-formaat. Wie eind 2018 zo'n mailing verstuurde, kreeg een korting van 15% op het verzendtarief. Dat ontlokt bij verzenders de schampere opmerking dat bpost de mailing uitkleedt tot een postkaart om toch maar adverteerders te laten mailen. Dan hoeft er ook geen omslag meer gemaakt en bedrukt te worden....Voor 'high end'-producten ligt de kostenstructuur weer anders: dikker papier, glossy drukwerk.... De kostprijs van zo'n mailing is dan hoger en het aandeel van de postzegel relatief kleiner. Maar zo'n direct mailing mag al wat meer kosten: de 'return on investment' is heel anders voor een topklasse wagen dan voor een doos wasmiddel...Voor de marketeer is de Return On Investment bepalend. Zolang de mailings opbrengen, blijven ze verstuurd worden. Maar de aard van de mailings is de afgelopen jaren sterk veranderd onder invloed van steeds beter databeheer. De grote massamailings, zoals die nog in de jaren negentig regelmatig verstuurd werden, zijn verdwenen. Dat waren mailings die door de postordersector of door pechver-helpingsorganisaties als Touring verstuurd werden. De evolutie bij Group Joos is exemplarisch voor de verandering in de markt. Momenteel heeft Group Joos twee vestigingsplaatsen: Turnhout voor de offset en digitale druk en Leuven voor productie van administratieve zendingen. De vestiging in Bornem, een rotatiedrukkerij met de postordersector als grote klant, is enkele jaren geleden gesloten. De postorder - tot eind vorige eeuw de sector die het meeste mailde - is in ons land zo goed als verdwenen. Stuk voor stuk zijn die bedrijven opgeheven, hebben ze België verlaten of hebben ze de activiteiten zwaar ingekrompen: Quelle, Neckermann Postorder, La Redoute, Trois Suisses. Er zijn nog amper catalogi en daarom ook geen stroom van mailings meer om de consumenten aan te zetten de catalogi nog eens vast te nemen en te doorbladeren. Het opvallende is ook dat die klassieke postorderbedrijven de e-commerce-boot volledig gemist hebben.Alex Joos wijst ook op een technische shift. "Direct mail was voor ons 'vroeger' voordrukken in offset op de grote rol met af en toe een plaatwissel en vervolgens personaliseren met naam- en adresgegevens in eigen huis of elders," zegt hij. Maar de ontwikkelingen in digitaal printen boden veel meer personalise-ringsmogelijkheden, niet alleen wat betreft naam en adres, maar wat betreft tekst en beeld. Zegt Joos: "We hebben zo'n vijf, zes jaar geleden andere accenten gelegd met de ontwikkeling van Joos Connect (omni-channel communicatie). De toekomst is direct mail volledig in digitale print, inkjet of tonerbased. De kwaliteit van digitale print is nu van dien aard dat mensen het verschil met offset niet meer zien. Ik heb onlangs de Hunkeler Innovation Days in Luzern bezocht. Alle leveranciers waren daar met hun laatste technologieën bijeen: Xeikon, Xerox, Canon, HP.... Daar moet mij eens iemand komen zeggen of die zonder loep een verschil ziet. Met loep zie je nog enkele verschillen, maar ik zie dat zelfs niet meer."Ook de mailhouses hebben geïnvesteerd in digitale technologie. Philippe Massin (The Mailing Factory): "Digitaal biedt voldoende kwaliteit om de boodschap over te brengen. Vijftien jaar geleden vertrokken we van voorgedrukt materiaal, nu is de shift gemaakt naar starten met wit blad."Alex Joos heeft het in dat verband over een evolutie naar een andere soort communicatie. "We gaan veel meer op basis van lifecycle werken. Ik kan nu digitaal kleine oplagen drukken. Het hoeft geen miljoenenmailing meer te zijn. Een aantal kleine jobs voor duizend consumenten is ook interessant. Ik kan die productietechnisch achter elkaar zetten. Ik vertrek immers van een wit papier. Je krijgt een evolutie naar on demand, naar instant communicatie. Vroeger moesten we grote runs hebben, anders waren we niet geïnteresseerd. Nu zijn we heel tevreden met recurrente zaken die in een communicatieplan van de klant zitten. Dat zijn contracten op lange termijn, waarbij je elke dag of elke week een batch krijgt, zoals de welcome-packs van de energieleveranciers.Die shift naar een wit blad is ook wat de retailers met Colruyt Group als voorloper doen. De retailers zijn momenteel de grootste gebruikers van direct mail: goed voor 70% van de gemeten investeringen. Zij trekken het one-to-one-marketing-verhaal door. De retailers verzenden per keer nog grote hoeveelheden maar elke klant krijgt aanbiedingen die op maat zijn en dus verschillend van de ander. Dat kan dankzij de digitale printtechnologie én het vergevorderde getrouwheidssysteem. In plaats van één massamailing kun je stellen dat de retailers een massa one-to-one mailings versturen.Die database is een goudmijn voor de retailers én voor bpost. Maar zeker voor bpost is die afhankelijkheid van de retailsector een gevaarlijke situatie. De dag dat de retailers mìnder gaan investeren in direct mail, zal bpost dat direct voelen. Pascal De Greef wijst op een evolutie in het gebruik van direct mail door de grote merken in fast moving consumer goods, de Unilevers en Procter & Gambles van deze wereld. Dergelijke bedrijven hebben minder gegevens over wie hun producten koopt. Die kennis zit bij de retailers - 'GDPR compliant'. De Greef: "Er is een investering van de fmcg-be-drijven in dm langs de retail louter en alleen om de toegang te hebben tot correcte, bruikbare en segmenteerbare data. We zien meer en meer solo-campagnes, je krijgt een flyer onder omslag gepersonaliseerd met aanbiedingen van één bedrijf. Sommige doen het generiek (koop het in uw supermarkt) sommige meer specifiek (koop het in uw Delhaize...). Dat fmcg-cijfer zit bij ons in de retail. In media als tv ga je Coca Cola bijvoorbeeld bij fmcg vinden, niet bij retail. Dat is een klein beetje een vertekend beeld en dat verklaart ook waarom retail groeit, of feller groeit dan de andere sectoren." Overigens hebben de fmcg-producenten géén inzicht in de data. Die blijven bij de retailers die zo de merkproducten aan zich kunnen binden.De retailers zijn dé direct mail/direct marketing-specialisten van nu en hebben die rol overgenomen van postorderbedrijven die in de jaren negentig alle kennis over dm in huis hadden. Volgen de bedrijven in àndere sectoren ook? Dat is minder het geval. De meeste sectoren besteden evenveel of zelfs minder aan direct mail. Pascal De Greef ziet een deel van de verklaring in een verandering van aanpak bij bedrijven in bijvoorbeeld de energie- en de telecom-markten. Dat zijn markten die vrijgemaakt zijn en waar na een periode van werven van nieuwe klanten (lees vooral afnemen van de vroegere monopolisten) een periode van behoud van klanten in ingetreden.De vraag is ook of er buiten de retailsector nog veel kennis is over direct mail. De gespecialiseerde direct marketingbureaus zijn stuk voor stuk verdwenen. 'Direct' is geen specialisme meer, maar is opgenomen in het hele digitale marketingtraject. En kennen de creatieven bij de bureaus het medium nog wel? Henny van Gerwen, tot voor kort als direct marketingspecialist werkzaam voor de BBDO-groep maar nu als copywriter op eigen benen samen met zijn dochter ('Van Gerwen & Vader'), heeft twijfels bij de kennis van de mogelijkheden van direct mail bij de creatieven. "De sector heeft een opdracht om jonge creatieven, die nu digitaal bezig zijn, in te wijden in de mogelijkheden van papier. In principe schelen digitaal en papier niet echt veel. Maar je moet wel weten hoe je het moet doen. Het voordeel van papier is dat je echt kunt personaliseren. Je kunt niet voor iedereen online een aparte film maken," zegt hij.Ontbreekt de kennis ook bij jonge marketeers? Weten zij nog wat direct mail is? "Zwart-wit gesteld: nee," aldus Van Gerwen. "Ik merk dat bij de 'customer proof copy'-workshops die ik elk jaar bij de UBA geef. Daarin laat ik marketingcommunicatie managers zien hoe de consumenten naar direct mail kijken. Ze kennen de leescurve niet. Ze weten niet hoe de mensen lezen, waar het oog stil blijft staat. Mijn mond valt open van verbazing als blijkt dat de basiskennis van zo'n belangrijk medium niet aanwezig is. Ik heb nu vier sessies gedaan met elke keer 25 personen. Dat zijn samen 100 mensen die er niet zo heel veel van afweten. Maar ze zouden dat naar mijn mening wél moeten weten."Ook bpost werkt aan vergroting van de kennis bij (aspirant-)marketeers. Pascal De Greef: "We organiseren sessies voor adverteerders rond tips & tricks, do's and don't's, hoe maak je een goede direct mail. En we gaan ook naar scholen waar we proberen laatstejaars marketing en communicatie ons medium te laten kennen. We hebben gemerkt dat er heel veel marketeers van de schoolbanken komen zonder enige kennis van ons medium. En die kennis is ook niet meer aanwezig bij bureaus en adverteerders. Als wij die rol niet op ons nemen, wordt het wel heel moeilijk om de waarde van ons medium te tonen."Betekent dat ook mailinghouses en bedrijven zoals Joos Connect een deel van de creatieve taken op zich gaan nemen? Deels wel, maar Henny van Gerwen stipt aan dat de grote merken nog altijd voor een communicatiebureau kiezen. "Een drukker is niet hun eerste aanspreekpunt," zegt hij. Alex Joos ziet dat bureaus nog niet mee zijn in het nieuwe digitale direct mail-traject. Er wordt nog 'klassiek' gewerkt, met een overschot aan drukwerk omdat er nog niet geweten is hoeveel adressen er precies gebruikt zullen worden. Wat hij ook ziet is dat de techniek nog niet goed gebruikt wordt in direct mail. Joos maakt de vergelijking met online. "Je doet je laptop open en je gaat naar een site. Daar krijg je zaken te zien op basis van je surfgedrag of van de producten die je al eerder gekocht hebt. Jij zult andere suggesties krijgen dan ik, omdat jij andere producten hebt gekocht. Dat gebeurt allemaal online, maar die mogelijkheden worden niet benut in digitaal printen. Daar missen we een stuk van de essentie van wat de technologie kan.De creatieven zijn in de segmentatie in print nog niet scherp genoeg om iemand echt in het hart te raken zoals we dat wel in online gewend zijn. De dag dat dat doorgedrongen is, dan valt overigens ook de discussie weg of je digitaal of in offset moet drukken."*Het punt is daar dat het hele online-traject geautomatiseerd is. Pascal de Greef zegt daarover: "Dat wordt gedreven door marketing automation. Je gaat een bepaalde actie-reactie programmeren. De input en de output zijn puur digitaal. Je kunt dat enkel laten werken als je digitaal een trigger geeft en waarop digitaal gereageerd wordt." In marketing automation zou daarom ook direct mail opgenomen moeten worden. bpost is actief met pilootprojecten op dat vlak. De Greef: "We proberen nu het systeem van marketing automation te connecteren met een direct mailproductie. Bijvoorbeeld dat er de dag erop een minicatalogus gestuurd wordt. We willen dat testen met een aantal spelers, zowel adverteerders als bedrijven die de marketing automation tools maken. We hebben die allemaal gesproken. Er was er geen enkele die vanuit zijn positie als softwareleverancier ook maar het idee had om een integratie te maken met een bedrijf of een ketting op te zetten die tot een papieren direct mail leidt. Het is eenvoudig op te zetten. Ik hoop dat we in de loop van dit jaar daar de eerste resultaten van zullen hebben."bpost zette enkele jaren geleden het 'postmoment' zwaar in de kijker als troef voor direct mail: de meeste inwoners van ons land gaan dagelijks naar de brievenbus om die te legen en brengen dan enkele minuten door met het triëren van hun post. Hoe staat het momenteel met dat postmoment nu het volume aan post afneemt?Philippe Massin (The Mailing Factory) vindt fysieke brievenbus nog altijd uniek. "Vroeger kloeg men dat er veel rommel in de brievenbus kwam, maar nu is het een premium plek om communicatie te ontvangen die je rustig kunt bekijken. In de digitale mailbox komt zoveel dat het niet meer efficiënt is. Als er iets in de brievenbus valt, dan krijgt het nog degelijk de aandacht."Bij bpost zegt Pascal De Greef dat nog altijd dagelijks de brievenbus geopend wordt, zelfs als er niet in ligt. "In onderzoek geven de meeste respondenten gaven aan dat er toch nog altijd de kans bestaat dat je iets in mijn brievenbus krijgt," zegt De Greef. "Ik moet toegeven dat we zelf een grotere impact verwacht hadden, dan wat de studie heeft aangetoond. Mensen willen nog dagdagelijks naar hun brievenbus stappen. Dat doen ze nog altijd uit nieuwsgierigheid. Of ze morgen één stuk vinden en de dag nadien negen stuks, dat maakt eigenlijk niets uit. Het is effectief de waarde van het moment zelf: open doen, nieuwsgierigheid en een moment zoeken om de post rustig door te nemen."Momenteel komt de postbode nog zes keer per week langs: vijf keer - op werkdagen - met alle post en met de kranten, één keer - op zaterdag - enkel me de kranten. Blijft dat zo? Er zijn immers her en der ballonnetjes opgelaten met ideeën om aan het bezorg-moment te sleutelen nu het volume daalt, zoals de bezorging van direct mail beperken tot twee dagen per week. Pascal de Greef (bpost) daarover: "Er is nog niets definitiefs, dus is het voorbarig om er over te publiceren. Het is wel zo dat er momenteel een aantal modellen wordt bekeken. Het vertrekpunt zal altijd zijn dat we op de vijf werkdagen zullen blijven bedelen. Het is een misverstand in de markt dat bpost op bepaalde dagen geen post zou bedelen. De aanbieding aan onze klanten zowel de eindcon-sument als de bedrijven is dat je kunt kiezen: ofwel wil je een dag plus één bedeling (je geeft vandaag af en de dag nadien bedelen we) ofwel geef je bpost meer tijd om te bedelen. Je hebt nu ook de prior-zegel 'dag plus één' en de niet-prior, 'dag plus drie'. We bekijken hoe we optimaal kunnen bedelen en daar ligt er momenteel inderdaad een aantal scenario's op tafel zoals eerst de even nummers van de straat en de dag erop de oneven nummers, of de helft van de gemeente vandaag en de andere helft morgen."bpost werkt tegenwoordig met contracten onder abonnementsvorm. Voor mailhouses betekent dat ook dat als ze veel zendingen aan de bpost kunnen aanbieden de kortingen groter worden. En de kortingen die aan de klant doorgerekend worden zijn daardoor ook interessanter dan die de klant zelf kan bedingen. Die kortingen zijn op die manier eveneens voor de mailhouses een commercieel wapen geworden om business binnen te krijgen. "Meer en meer klanten zeggen we hoeven geen contracten, we doen dat wel met jullie," aldus Philippe Massin van The Mailing Factory.Maar zo'n abonnement brengt ook verplichtingen met zich mee. "Wat voor ons het belangrijkste is, is de aankondiging van het volume," aldus bpost's Pascal De Greef, "omdat we op basis daarvan de volledige back office en distributie moeten gaan organiseren." De zendingen moeten dus op tijd aangemeld worden en als die binnenkomen mag er geen verschil op zitten. De mailhouses en drukkers met mailhandling zijn de laatste schakel in de ketting naar de post en er kan altijd een technisch probleem opduiken dat voor vertraging zorgt. Dat is dan pech voor de mail-handlers want de postkosten worden tegenwoordig ook in tenders vastgelegd.Direct mail is meer en meer een medium geworden waarmee bedrijven bestaande klanten benaderen. Het zoeken naar nieuwe klanten via deze weg (prospectie) is verminderd. Pascal De Greef (bpost) bevestigt dat er een vertraging zit in prospectie. Als reden haalt hij het in voege treden van de GDPR-reglementering in mei 2018. "Omwille van dat GDPR-verhaal is aantal adverteerders op de rem gaan staan. Men wist niet of prospectie nog kon. En dan heb je het post-GDPR-tijdperk waar we heel veel opnieuw hebben moeten opbouwen. Ondertussen merk ik wel het gebruik van prospectie-adressen weer in de lift zit. Maar inderdaad het grootste volume draaien we niet op prospectie; maar op bestaande data van adverteerders."Als er dan toch via de brievenbus aan prospectie gedaan wordt, is de ongeadresseerde folder een alternatief. Bpost heeft een aantal nationale klanten (retailers) die via die weg huis-aan-huis-folders verspreiden (Aldi, Hubo...). Maar het grootste aantal gebruikers van ongeadresseerd valt eerder onder regionaal opererende bedrijven. Bpost mag per dag drie ongeadresseerde stukken in de brievenbussen deponeren. Concurrent BD - My Shopi (Belgische Distributiedienst) komt één tot twee keer per week langs met een pakket folders. Hoe groot die markt van ongeadresseerd is en wat de investeringen van adverteerders in dat medium zijn is onbekend. BD geeft geen cijfers en van de weeromstuit doet bpost dat ook niet....De retailsector is in ons land de grootste gebruiker van direct mail. Bijna 70% van de investeringen in direct mail (ruim 277 miljoen euro) werd gedurende 2018 door die sector gedaan. Vergeleken met 2017 was er een stijging van 4,6%. In alle andere sectoren (op 'onderhoud woning bureau' na) was er sprake van een daling van de investeringen in direct mail. Die 15 sectoren waren samen goed voor slechts 30% van de uitgaven aan direct mail. De totale opgemeten investeringen (op basis van bruto postkosten) daalden in 2018 met 0,5% ten opzichte van 2017. (zie tabel hiernaast)Vergeleken met de uitgaven aan reclame in klassieke media en in online-media houdt direct mail zich goed staande. Adverteerders spendeerden in 2918 277 miljoen euro in direct mail, 0,5% minder dan in 2018. De andere 'papieren media' (kranten, magazines en gratis lokale pers) kenden een veel sterkere daling. De AV-media (tv, radio en bioscoop) en online kenden daarentegen een groei. (zie tabel pag. 20)Van 2018 op 2019 verhoogde Bpost de tarieven voor direct mail met 3,4 tot 19%.Een overzicht op basis cijfers van Bpost ('Oplossingen en tarieven direct mail zendingen' 2018 en 2019) (zie tabel hiernaast)