In plaats van de beoogde 15 procent verminderde Topa haar CO?-uitstoot in 2022 met 27 procent. Om zich in 2022 'klimaatneutraal' te mogen noemen, compenseerde Topa de CO?-uitstoot met het klimaatproject 'Windenergie Noordoost Brazilië'.
...

In plaats van de beoogde 15 procent verminderde Topa haar CO?-uitstoot in 2022 met 27 procent. Om zich in 2022 'klimaatneutraal' te mogen noemen, compenseerde Topa de CO?-uitstoot met het klimaatproject 'Windenergie Noordoost Brazilië'. Dit jaar zijn de handelsactiviteiten Topa Verpakking, Topa Packaging en Topa Thermal opnieuw gecertificeerd. Nu is gekozen om de uitstoot te compenseren door een windmolenproject in Chili te ondersteunen. Als de windmolens gebouwd zijn, zal dit project zo'n 197.420 ton CO?-uitstoot per jaar besparen. Het verpakkingsbedrijf heeft de uitstoot inmiddels verlaagd van 1.660 ton CO? naar 1.212 ton CO?. CEO Hein Stevens: "Op verwarming hebben we bijvoorbeeld 75 ton bespaard door betere isolatie en bewuster te verwarmen. Op afval 2 ton door efficiënter te recyclen. Op elektriciteit maar liefst 200 ton door over te stappen naar groene stroom." Het doel is om in 2023 uiteindelijk nog eens 10 procent minder uitstoot te realiseren. Topa gaat voor het eerst een volledig jaar groene stroom gebruiken. Stevens: "We starten en optimaliseren allerlei duurzame initiatieven. Zo gaan we het afvalplan verder uitrollen en we bekijken het verpakkingsgebruik in de medische sector. Ons lange termijnplan is om in 2023 in totaal 25 procent reductie te behalen ten opzichte van 2021, maar gezien de uitkomst van het eerste jaar is dit ondertussen alweer achterhaald. Daarom leggen we de lat nog iets hoger."