GRAFOC maakt bekend dat VDAB vanaf volgend jaar zelf de werkzoekenden in opleiding zal opvolgen tijdens hun stages. De hoofdreden waarom de samenwerking met GRAFOC als stagebegeleider wordt stopgezet is de onvoldoende kwalitatieve instroom aan werkzoekenden. In het opleidingscentrum in Turnhout beschikt de VDAB over zes instructeurs. Zij zullen vanaf volgend jaar instaan voor het opvolgen van de bedrijfsstages.
...

GRAFOC maakt bekend dat VDAB vanaf volgend jaar zelf de werkzoekenden in opleiding zal opvolgen tijdens hun stages. De hoofdreden waarom de samenwerking met GRAFOC als stagebegeleider wordt stopgezet is de onvoldoende kwalitatieve instroom aan werkzoekenden. In het opleidingscentrum in Turnhout beschikt de VDAB over zes instructeurs. Zij zullen vanaf volgend jaar instaan voor het opvolgen van de bedrijfsstages. De samenwerking tussen de arbeidsmiddelaar en het sectorale loopbaanfonds liep al 14 jaar. In 2009 ging GRAFOC in op de VDAB-tender om werkzoekenden in een grafische opleiding op te volgen en te begeleiden tijdens hun bedrijfsstages. Deze samenwerking omvatte de VDAB-centra in Haasrode (Leuven), Turnhout en Brugge (in samenwerking met GRAFOC, VDAB en Syntra), waar opleidingen werden aangeboden voor prepress, drukken, drukafwerking en digital print operator. "GRAFOC engageerde zich ook om machines en software aan te kopen en in bruikleen te geven aan deze centra. Hierdoor konden werkzoekenden, werknemers en leerlingen zowel overdag als 's avonds hoogwaardige opleidingen volgen, met een positieve impact op de brede grafische sector", duidt David Benoit van GRAFOC. Echter, eind 2012 nam VDAB de beslissing om de grafische opleidingen in Haasrode stop te zetten. In het najaar van 2015 kwam er eveneens een einde aan het Brugse verhaal. Deze beslissingen werden genomen vanwege een gebrek aan voldoende werkzoekenden en cursisten. Voortaan worden enkel nog in Turnhout grafische opleidingen ingericht. "GRAFOC en VDAB hebben in de periode 2015-2020 nog diverse opleidingstrajecten op de werkvloer ingericht in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. De uitstroom naar werk van deze werkzoekenden waren eveneens succesvol", stelt Benoit. "Het begeleiden van de werkzoekenden is altijd een win-win voor iedereen", zegt Henk Van der Beke, al sinds 2009 stagebegeleider. "Ik vorm de link met bedrijven die vacatures hadden en de stagiairs. Meestal kwamen we zo tot een goede match met blijvende tewerkstelling". Voor de stagiairs drukken en drukafwerking lag het tewerkstellingscijfer vaak boven de 90 procent, stelt GRAFOC. "In het begin kregen jaarlijks meer dan 150 werkzoekenden die begeleiding, de laatste jaren zakte dit aantal gestaag omwille van te weinig werkzoekenden." Bij GRAFOC betreuren ze de beslissing van de VDAB. "Nieuwe medewerkers hebben net die extra begeleiding en opvolging nodig, anders haken ze te snel af", zegt Van der Beke. GRAFOC wijst in een persbericht naar de mogelijkheden van het jobportaal printmediajobs.be. Daar zijn verschillende diensten te vinden waaronder een vacaturewebsite, jobmatching, begeleiding en coaching op de werkplek, profielbepaling van carrièreswitchers, erkende stagebedrijven, enzovoort. "Bedrijven kunnen op dit portaal zelf hun vacatures eenvoudig plaatsen en beheren", zegt Herman Staes, coördinator bij GRAFOC. "Het is ook belangrijk dat we op de hoogte zijn van de vacatures in de sector. We kregen dit jaar via ons jobportaal al meer dan twintig cv's binnen van mensen op zoek naar een job. Na een face-to-face profielbepaling matchten we reeds 75 procent daarvan succesvol met een bedrijf." GRAFOC blijft naar eigen zeggen verder inzetten op de begeleiding van nieuwe en ervaren medewerkers op hun werkplek. "Met dit opleidingstraject ontzorgen we bedrijven met kennis van zaken in functie van duurzame tewerkstelling. Geen overbodige luxe gezien de vergrijzing en arbeidskrapte", stelt David Benoit. Begin volgend jaar zal het sectorale loopbaanfonds een mentorenopleiding aanbieden. Deze training zet in op de communicatie tussen de mentor (of meter/peter) en de nieuwe medewerker. Eveneens op de planning: een actieve ondersteuning en begeleiding rond absenteïsme en ziekteverzuim (of aanwezigheidsbeleid) voor bedrijven en medewerkers.