De resultaten van de Print Census 2023 bevestigen de lange-termijntrends die al uit de Print Census 2018 naar voren waren gekomen. Dit jaar verzamelde de enquête de getuigenissen van 1778 drukkers en signbedrijven uit meer dan 120 landen - dat zijn er 26,5 procent meer dan in de enquête van 2018. De respondenten definiëren hun businessfocus als grafisch (61%), signage (26%), textiel (24%) en industrieel (14%).
...

De resultaten van de Print Census 2023 bevestigen de lange-termijntrends die al uit de Print Census 2018 naar voren waren gekomen. Dit jaar verzamelde de enquête de getuigenissen van 1778 drukkers en signbedrijven uit meer dan 120 landen - dat zijn er 26,5 procent meer dan in de enquête van 2018. De respondenten definiëren hun businessfocus als grafisch (61%), signage (26%), textiel (24%) en industrieel (14%). De enquête brengt opnieuw positieve perspectieven in kaart. 71 procent van de respondenten zegt optimistisch te zijn over de toekomst van hun bedrijf ondanks de grote economische uitdagingen van de vijf laatste jaren. De Print Census onderstreept daarnaast dat de sector zich aan de veranderende situatie heeft kunnen aanpassen en nieuwe groeikansen gevonden heeft. De respondenten geven aan dat hun inkomsten gemiddeld 7 procent hoger liggen dan bij het vorige onderzoek. In 2018 bedroegen de gemiddelde jaarlijkse inkomsten 4,4 miljoen euro - in 2023 was dat 4,7 miljoen euro. Het onderzoek bevestigt het feit dat drukkers en signmakers almaar meer onder druk staan om duurzame praktijken in te voeren. 72 procent van de kopers van printdiensten eist milieuvriendelijke methodes en producten. Een kwart van de drukkers zegt dat duurzame producten voor hun klanten een prioriteit zijn, bij nog eens 12 procent is dat de invoering van duurzame productiemodellen - en 36 procent zegt dat hun klanten voor beide criteria oog hebben. De prijsverhogingen vormen echter vaak een obstakel voor een meer duurzame productie. 70 procent van de respondenten stelt dat ze aan de duurzaamheidseisen van hun klanten kunnen voldoen zonder hun prijzen te verhogen. 22 procent zegt dat ze hun prijs verhoogd hebben zonder dat dit een effect op de verkoop heeft. De eisen van de klanten evolueren en de sector moet zich daaraan aanpassen. 67 procent van de respondenten meldt een grotere vraag naar kortere levertijden, 58 procent ziet de vraag naar kleine oplagen stijgen en 56 procent wijst op de groeiende belangstelling voor een aanbod met meer mogelijkheden op het vlak van versiebeheer en personalisatie. 38 procent van de respondenten verklaart dat ze te maken krijgen met een sterkere vraag naar complexere logistieke diensten. De enquête maakt daarnaast duidelijk dat de printproductiebedrijven bereid zijn om te investeren in technologieën die de productie rationaliseren en meer flexibiliteit in het aanbod mogelijk maken. Voor de 201 respondenten met eigen zeefdrukmachines en grootformaatprinters staan de inkjettechnieken met UV-droging (27%) en met ecosolventen (18%) alsook de CNC-afwerkingsmethodes (17%) bovenaan het investeringslijstje. Gevraagd naar de reden voor de technologische investeringen die ze overwegen, geeft 55 procent van de respondenten aan dat het de bedoeling is om nieuwe markten te veroveren en om hun aanbod diensten en toepassingen te verruimen. 53 procent wil de drukkwaliteit verbeteren en 52 procent wil de prijs per eenheid drukken.