Waarvoor staat het 'verpakkingsteam' precies?
...

Waarvoor staat het 'verpakkingsteam' precies? Steven Verdick: "Met vijf ingenieurs en twee artwork coördinatrices zijn we verantwoordelijk voor de technische kant van de secundaire en tertiaire verpakkingsmaterialen. Als onderdeel van 'technical operations' werken we nauw met engineering samen. In team zoeken we naar manieren om de verpakkingsmaterialen op de bestaande machines af te stemmen en vice versa. Het verpakkingsverhaal bij Johnson & Johnson is immers erg dynamisch. Onder impuls van nieuwe trends, regelgeving, marketingcampagnes, klantenvereisten, ... moeten constant veranderingen worden doorgevoerd. Zeker in deze tijden waar flexibiliteit terrein wint op efficiëntie en standaardisatie. De primaire verpakkingen - die rechtstreeks met het product in contact komen - hebben daar minder last van. Deze worden in R&D ontwikkeld en nadien zelden nog aangepast. Vandaar dat we ze eerder als onderdeel van het vulproces beschouwen. Het echte verpakkingstraject start bij ons wanneer de standaardisatie ophoudt: met de secundaire en tertiaire verpakkingen dus." Over welke veranderingen spreken we dan precies? Verdick: "Met stipt op de eerste plaats is de aanpassing van de bedrukking. Janssen Supply Chain Beerse/Olen maakt producten voor meer dan tachtig landen wereldwijd, die elk hun eigen wetgeving, taal en cultuur hebben. Vooral de regelgeving durft al eens te veranderen, met als gevolg dat de informatie op de verpakking of bijsluiters geregeld gewijzigd moet worden. Soms gaat het om verregaande aanpassingen, zoals de wettelijke vereiste om elke verkoop-unit een uniek serienummer te geven in de strijd tegen namaakproducten. In dit geval zijn veelal ook aanpassingen aan het machinepark en de IT-infrastructuur nodig. Gelukkig zijn dergelijke drastische veranderingen eerder uitzondering dan regel." Zijn er nog andere redenen om de bedrukking te veranderen? Verdick: "Jazeker, zo detecteren we een groeiende vraag naar 'personalisatie' van lay-out en design. We spreken hier over het gebruik van andere kleuren of lettertypes, het voorzien van logo's of extra informatie, het bedrukken van het tamper evident label, extra anti-counterfeiting features of dimensionele wijzigingen zoals een vijfde of zesde paneel aan een vouwdoosje. Een andere impuls is de marketing die wijzigingen vraagt in het kader van promotiecampagnes, bijvoorbeeld om in te spelen op trends in de markt. Natuurlijk spreken we dan voornamelijk over consumentenproducten. In deze markten speelt het uitzicht en de uitstraling van verpakking een belangrijke rol. Dit is op zich ook weer onderhevig aan trends, waardoor verpakkingen op geregelde basis een 'facelift' moeten krijgen. Kortom, de bedrukking en design zijn in continue evolutie. Een cijfer die deze uitspraak in de juiste context zet: vorig jaar hebben we een 3.000-tal 'art work' aanpassingen doorgevoerd." Hoe organiseren jullie dan de stock aan verpakkingsmaterialen? Verdick: "Dit is inderdaad de achillespees van onze activiteit. Just-in-time is bij ons geen evident gegeven omdat de verpakkingen tot nu toe offset worden gedrukt. Dat is nog steeds de meest economische oplossing omdat we met grote batches werken. Vandaar dat we altijd een relatief grote voorraad aan (bedrukte) verpakkingsmaterialen hebben liggen. Deze lopen het risico om bij de kleinste aanpassing van de bedrukking naar de vuilnisbelt te worden verwezen. In deze tijden is dit ecologisch en financieel niet meer verantwoord. Vandaar dat we op meerdere vlakken testprojecten hebben geïnitieerd. Zo hebben we onlangs in het kader van een tweejarig proefproject een oncologisch product met een digitale leaflet geleverd. De (uitsluitend professionele) gebruiker kan alle informatie op zijn smartphone oproepen door het scannen van een QR-code. Ook werken we nauw met Reynders samen om te zien in hoeverre digital printing een antwoord op onze veranderende behoeften kan bieden. Door de voortschrijdende 'personalisatie' worden de batches kleiner, waardoor offset-druk minder interessant wordt. Met digital printing zouden we voor kleine orders de standaard leveringstermijn sterk kunnen verkorten en een kostenbesparing realiseren. Bovendien zou deze oplossing de flexibiliteit ten goede komt en toelaten om minder voorraad aan te leggen." Ziet u nog andere evoluties? Verdick: "Minder uitgesproken - maar zeker even belangrijk en interessant - zijn de veranderingen die door ecologische overwegingen worden ingegeven. Toegegeven, de farmaceutische sector hinkt op dat vlak nog wat achterop. Wellicht omdat de 'eindgebruiker' geen doorslaggevende stem heeft. De toepassing van biologisch afbreekbare materialen is nog niet voor morgen, zeker als we het over de primaire verpakkingen hebben. Want dat zou een onbetaalbaar R&D- en regulatoir traject met zich meebrengen. Farmaceutische producenten moeten immers bewijzen dat verpakkingsmaterialen geen impact op de houdbaarheid of efficiëntie van de geneesmiddelen hebben. Ook bij de secundaire materialen is het verhaal niet eenvoudig. Daar heeft de verpakking vaak meerdere functies. Denk maar aan de blister rond een spuit die voorkomt dat de gebruiker zich prikt. Niettemin vindt de duurzaamheidsgedachte toch zijn weg naar de farmaceutica, hetzij in mondjesmaat. Zo kregen we vorig jaar de vraag om een ecologisch alternatief te zoeken voor de tamper evident labels die nu uit kunststof bestaan. Idem dito voor de body sleeves die aantonen dat een flesje niet is geopend. Het zijn ad hoc initiatieven, want van een strategische roadmap is nog geen sprake. Wat misschien wel een gemiste kans is. Het lijkt me logisch dat de farmaceutica de duurzaamheidsdans niet zal ontspringen. Bedrijven die vandaag een groter draagvlak creëren om ecologische verpakkingen te lanceren, zouden morgen wel eens de grote winnaars kunnen zijn." Zijn er vanuit logistiek vlak vragen naar verpakkingsoptimalisatie? Verdick: "Ook dat is een aspect van duurzaamheid waar nog grote stappen kunnen worden gezet. Het lijkt logisch om vrachtwagens optimaal te beladen. Helaas zijn er nog maar beperkte initiatieven die overkoepelend over productie en logistiek lopen. Zoals in de meeste bedrijven concentreert de ecologische zoektocht zich bij ons eveneens eerst op de reductie van energie en water. Een gemiste kans volgens mij, want een efficiënte belading is een mooie manier om de ecologische voetafdruk te reduceren. Zonder dat het veel geld of inspanning moet kosten. Vandaar dat we binnen Janssen Supply Chain zelf initiatieven initiëren. Zo stapelen we de zendingen voor buiten de EU nu meteen op US- in plaats van Euro-paletten. Ook lopen er testen waarbij een bepaald product niet langer in blanco vouwdoosjes, maar wel in bulkverpakkingen naar China wordt getransporteerd. We geloven immers dat een deel van het secundaire verpakkingstraject beter naar het land van bestemming kan worden overgeheveld. Bulk kost minder, laat toe om de containers of vrachtwagens efficiënter te beladen en reduceert de hoeveelheid afval of verloren verpakkingen." Waar liggen de grootste uitdagingen voor jullie team? Verdick: "Flexibiliteit creëren in een gedateerd machinepark dat op standaardisatie is gebaseerd. Om de trend naar 'verpersoonlijking' op te vangen, moeten we zelfs afstappen van volautomatische verpakking. Manuele handelingen en semi-automatische verpakkingslijnen komen terug op de voorgrond, want dit is momenteel de enige manier om snel kleine batches te realiseren. Deze trend zien we in elke farmaceutische fabriek. Bij Janssen Supply Chain in Beerse brengt ze echter extra kopzorgen met zich mee omdat we hier sinds kort ook consumentenproducten verpakken. En binnenkort komen er ook nog 'medical devices' bij. Waarmee we drie categorieën goederen met specifieke verpakkingsbehoeften hebben, terwijl het machinepark voornamelijk op grote batches 'farmaceutische producten' is gericht. Een andere grote uitdaging resulteert uit onze 'lijm'-functie tussen de verschillende afdelingen. Wij moeten altijd de grootste gemene deler zien te vinden, wat nogal wat onderhandelingstalent vraagt. Extra complexiteit is dat bijvoorbeeld engineering lokaal werkt, terwijl 'artwork' mondiaal opereert. Of dat sommige taken door externe partijen worden uitgevoerd, zoals grafisch ontwerp. En om het nog moeilijker te maken, dienen we altijd een balans te vinden tussen klantenvraag, wetgeving, ecologie en supply chain. Kortom, het is een erg ingewikkeld kluwen dat bovendien in continue evolutie is."