Wat is de FESPA Print Census?
...

Wat is de FESPA Print Census? GRAEME RICHARDSON-LOCKE. "De Print Census is een internationaal onderzoek georganiseerd door FESPA. Het doel is om trends beter te begrijpen, uitdagingen te herkennen en kansen te ontdekken binnen de wereldwijde print-, sign- en textielindustrie, op basis van directe feedback van drukkers en signmakers over de hele wereld. De Print Census is een pijler van FESPA's Profit for Purpose herinvesteringsprogramma. De bevindingen helpen ons om de FESPA-gemeenschap te ondersteunen door inzichten te verschaffen die hun zakelijke beslissingen kunnen optimaliseren. De Print Census van dit jaar werd gelanceerd op de FESPA Global Print Expo in Berlijn en in samenwerking met onze internationale verenigingen verzamelen we de reacties tot begin 2023. Vanaf dat moment analyseert onze onderzoekspartner Keypoint Intelligence de reacties en wordt er een rapport gemaakt met de bevindingen. Een eerste overzicht van de resultaten zal worden gedeeld met bezoekers van de FESPA Global Print Expo 2023 (van 23 tot 26 mei 2023 in München)." Welke domeinen onderzoekt deze bevraging? RICHARDSON-LOCKE. "Dit is de derde editie van de Print Census, de laatste is gepubliceerd in 2018. In de nieuwe editie willen we verder ingaan op de zes kerngebieden die in het laatste rapport zijn geïdentificeerd. Deze omvatten optimisme binnen de markt; hoe de vraag van klanten zich ontwikkelt en de impact die dit heeft op hun koopgedrag; de groeiende productmix voor grootformaat; het belang van digitale technologie en de investeringsbeslissingen die printproductiebedrijven nemen; de opkomst van textieldruk; en de invloed van milieubeleid. Door deze trends uit te diepen, willen we vaststellen hoe langetermijntrends zich ontwikkelen, in de context van de bredere commerciële en economische achtergrond. We zullen ook kijken naar nieuwe drijfveren die bepalend zijn voor de branche, zoals apparatuur, software en workflowtrends, automatisering, supply chain-uitdagingen en hoe prijzen en marges veranderen. Ten slotte zijn we, gezien de problemen waarmee bedrijven de afgelopen jaren te maken hebben, op zoek naar een volledig beeld van de impact van de wereldwijde COVID-19-pandemie op print- en signbedrijven." Welke resultaten verwacht u? En hoe sterk zullen ze afwijken van het onderzoek van 2018? De wereld is serieus veranderd op vijf jaar tijd. RICHARDSON-LOCKE. "Het is altijd moeilijk om exacte voorspellingen te doen van wat we gaan zien, omdat de markt zo volatiel is. Daarom doen we dit onderzoek. Het beeld in 2018 was positief en ondanks de uitdagingen van de afgelopen jaren hopen we dat de algemene stemming nog steeds optimistisch is. Het is redelijk om te verwachten dat het optimisme is afgenomen als gevolg van de pandemie, maar onze gesprekken met drukkers en signmakers tonen aan dat ze zich richten op vooruitgang, het toekomstbestendig maken van hun bedrijf door nieuwe kansen te grijpen om te diversifiëren en hun processen te stroomlijnen en zo groei te stimuleren. Ik denk dat een grote trend die we zullen zien rond markt- en applicatiediversificatie draait, aangezien veel print- en signbedrijven de afgelopen jaren naar verschillende inkomstenstromen moesten kijken vanwege de economische krimp als gevolg van de pandemie. In 2018 meldden bijna alle respondenten dat de vraag van klanten naar een snelle doorlooptijd, de trend naar kleinere oplagen en de verwachtingen van 'Just in Time'-leveringen toenam of stabiel waren. Deze klanteneisen blijven bestaan, maar we verwachten ook dat drukkers zich hebben aangepast, aangezien het geen nieuwe uitdagingen zijn. In het licht van deze trends is het duidelijk waarom digitale grootformaattechnologie - geoptimaliseerd voor flexibele, kleine oplagen en snelle doorlooptijden - zo belangrijk is geweest voor de bedrijfsgroei in het afgelopen decennium. En de afgelopen jaren hebben we zoveel innovaties gezien op het vlak van digitale grootformaattechnologie en software die printbedrijven hebben geholpen om de productie van begin tot eind te vereenvoudigen. We zijn benieuwd naar de impact die deze hebben gehad op print- en signbedrijven. Een van de andere thema's die we verwachten te zien, is het groeiende belang van duurzaamheid. In 2018 gaf 76 procent van de respondenten aan zich te laten beïnvloeden door duurzaamheid. We verwachten dat dit zal toenemen, aangezien we een punt hebben bereikt waarop het aantonen van milieukwaliteiten nu bedrijfskritisch is geworden voor de meeste service- en productiebedrijven." Hoe zullen de resultaten van de Print Census de industrie ten goede komen? RICHARDSON-LOCKE. "In wezen is ons doel bij FESPA om opleiding en inspiratie te bieden aan onze communities om hen te helpen groeien en bloeien. Door een duidelijk en actueel beeld te krijgen van de commerciële realiteit voor drukkers en signmakers over de hele wereld, en een beter begrip van hoe de markt diversifieert, kunnen we onze evenementen verder ontwikkelen en onze leden beter informeren. De resultaten van de Print Census zullen ons helpen om nieuwe producten te ontwikkelen en onze bestaande te verbeteren. Na de enquête van 2018 hebben we bijvoorbeeld Print Make Wear ontwikkeld om in te spelen op de textieldruktrend. Op FESPA 2019 concentreerde ons Trend Theatre-programma zich rond de belangrijkste onderwerpen die in de enquête naar voren kwamen. We hebben dit jaar ook de Sustainability Spotlight gelanceerd op de FESPA Global Print Expo in Berlijn en we zullen dit blijven ontwikkelen in lijn met de vastgestelde focus op duurzaamheid. Bovenal helpen de bevindingen van de Census onze leden om zichzelf te vergelijken met vergelijkbare bedrijven wereldwijd en om weloverwogen keuzes te maken voor hun toekomst." Waarom moet een drukker of signmaker meedoen aan de Census? RICHARDSON-LOCKE. "Ten eerste is het gemakkelijk en het duurt niet langer dan twintig minuten. Alle respondenten ontvangen een kopie van de samenvatting voordat deze breder wordt gepubliceerd. Bovendien doen alle deelnemers mee aan een prijstrekking om gratis toegang te krijgen tot de FESPA Global Print Expo 2023 in München, inclusief twee overnachtingen. De Print Census weerspiegelt de realiteit op het terrein en stelt drukkers in staat om hun zeg te doen over de toekomst van de industrie. Daarom zouden we graag zien dat drukkers en signmakers de tijd nemen om de vragen te beantwoorden en hun ervaringen te delen. We kijken uit naar de resultaten in 2023."