Het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid sloot een raamcontract voor drukwerk met Artoos Group uit Kampenhout. Dankzij dit contract kunnen de Vlaamse overheid en de lokale besturen drukwerk bestellen zonder een aparte overheidsopdracht te moeten voeren. Administratieve vereenvoudiging en tijdswinst, dat is wat het nieuwe raamcontract voor drukwerk van de Vlaamse overheid ...

Het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid sloot een raamcontract voor drukwerk met Artoos Group uit Kampenhout. Dankzij dit contract kunnen de Vlaamse overheid en de lokale besturen drukwerk bestellen zonder een aparte overheidsopdracht te moeten voeren. Administratieve vereenvoudiging en tijdswinst, dat is wat het nieuwe raamcontract voor drukwerk van de Vlaamse overheid moet opleveren. "We schreven een omvangrijke tender uit met de bedoeling een raamcontract voor drukwerk te sluiten en zo het bestellen van drukwerk aanzienlijk te vereenvoudigen", zegt Frank Geets, de administrateur-generaal Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid. "Na een intensieve procedure werd de opdracht op 1 maart gegund aan Artoos Group, een ervaren communicatieproductiehuis uit Kampenhout. Zij overtuigden ons met hun service, hun prijzen en hun duurzame aanpak - een criterium dat fors aan belang wint in alle aanbestedingen van de Vlaamse overheid", duidt Geets. Met dit raamcontract kunnen alle entiteiten van de Vlaamse overheid eenvoudig en snel drukwerk en mailings bestellen. In grote lijnen spreken we over de Vlaamse ministeries, de kabinetten van Vlaamse ministers, het Vlaams Parlement, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, verzelfstandigde agentschappen, strategische adviesraden, Vlaamse openbare instellingen, ocmw's, universiteiten, universitaire associaties en hogescholen en ook provincies, steden en gemeenten. Artoos lanceerde een centraal bestelpunt print.vlaanderen om de bestellingen te verwerken. "Daar kunnen de gebruikers al hun drukwerk en communicatiemateriaal zoals folders, affiches, magazines, enz. bestellen zonder bestek. We hanteren vaste prijzen die centraal werden onderhandeld", stelt Leen Artoos, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Artoos Group. De hoofdzetel van Artoos Group is gevestigd in Kampenhout, Vlaams-Brabant. Het familiebedrijf heeft ook een vestiging in Ganshoren, samen goed voor 140 werknemers.