Consumenten vragen nadrukkelijk om minder plastic als verpakkingsmateriaal, zo constateert Tetra Pak. Daardoor zijn voedsel- en drankenbedrijven vandaag de dag sterk geneigd om plastic als favoriet verpakkingsmateriaal te minimaliseren. Van alle geproduceerde kunststof wordt volgens cijfers van de VN 36 procent gebruikt in verpakkingen. Tetra Pak onderzocht de houding van F&B-fabrikanten in de voedsel- en drankenindustrie ten opzichte van duurzaamheid, zowel nu als voor de komende vijf jaar. Dit kwalitatieve onderzoek omvatte ongeveer twintig interviews met interne experts van Tetra Pak plus twaalf met voedings- en drankenfabrikanten, verdeeld over alle regio's die binnen het project vallen. Het kwantitatieve onderzoek omvatte 346 interviews in negentien markten. België viel daar niet onder.
...

Consumenten vragen nadrukkelijk om minder plastic als verpakkingsmateriaal, zo constateert Tetra Pak. Daardoor zijn voedsel- en drankenbedrijven vandaag de dag sterk geneigd om plastic als favoriet verpakkingsmateriaal te minimaliseren. Van alle geproduceerde kunststof wordt volgens cijfers van de VN 36 procent gebruikt in verpakkingen. Tetra Pak onderzocht de houding van F&B-fabrikanten in de voedsel- en drankenindustrie ten opzichte van duurzaamheid, zowel nu als voor de komende vijf jaar. Dit kwalitatieve onderzoek omvatte ongeveer twintig interviews met interne experts van Tetra Pak plus twaalf met voedings- en drankenfabrikanten, verdeeld over alle regio's die binnen het project vallen. Het kwantitatieve onderzoek omvatte 346 interviews in negentien markten. België viel daar niet onder. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de ondervraagde bedrijven de consumentenvraag als de belangrijkste reden beschouwt om nieuwe duurzame oplossingen te gebruiken in de productie- en verwerkingssector. Dit komt overeen met de bevindingen van een apart consumentenonderzoek van Tetra Pak over verpakkingen. Tetra Paks meest recente consumentenonderzoek naar duurzame verpakkingen, uitgevoerd in 2023, omvatte in totaal 14.500 consumenteninterviews op basis van een online vragenlijst in 29 markten, waaronder België. Daaruit bleek dat bijna drie op de vier respondenten (74 procent) sneller tot aankoop over gaat als een merk milieukwesties benoemt. Bovendien gelooft 42 procent dat een 'milieuvriendelijke verpakking' een hogere prijs rechtvaardigt, wat de industrie een geruststellende reden geeft om een bedrijfsmodel te omarmen dat de milieu-impact vermindert. 77 procent van de bedrijven staat open voor kosten-gerelateerde compromissen bij de implementatie van duurzame productie- en verwerkingsoplossingen, ondanks voortdurende macro-economische uitdagingen in de industrie. Na COP28 hebben veel private belanghebbenden zich verbonden aan duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder Tetra Paks actiegerichte aanpak om voedselsystemen te transformeren. Bedrijven lijken op een cruciaal punt te staan wat betreft hun focus op milieueffecten. De noodzaak om praktijken toe te passen die de wereldwijde voedselsystemen koolstofvrij maken, zal de komende vijf jaar naar verwachting met 10 procent stijgen: van 49 naar 59 procent. Op de vraag hoe verpakkings- en verwerkingsleveranciers kunnen bijdragen, antwoordde 65 procent van de bedrijven dat nieuwe productontwikkelingen belangrijk zijn. Dit bevestigt de cruciale rol van innovatie in onze wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Gilles Tisserand, vicepresident Klimaat & Biodiversiteit bij Tetra Pak, daarover: "De voedsel- en drankenindustrie staat op een cruciaal punt. Beide industrieën heroverwegen hun manier van werken om de klimaatcrisis aan te pakken. En daarbij om te gaan met de onvermijdelijke impact daarvan op hun activiteiten. Ze kijken naar leveranciers voor hulp in een competitieve markt. Wij blijven vastberaden om ons steentje bij te dragen door innovatie te stimuleren en nieuwe onderzoeken, samenwerkingen en producten te ontwikkelen." "Onze focus op hernieuwbare en recyclebare materialen leidt onze weg naar innovatie", vervolgt hij. "We streven naar decarbonisatie en circulariteit in onze producten om te voldoen aan de vraag naar duurzame voedselverpakkingen. Onderzoeksuitkomsten, zoals de voorkeur van consumenten voor kartonnen verpakkingen als meest 'milieuvriendelijk' en plastic als minst milieuvriendelijk, tonen aan dat we op de juiste weg zijn. Het feit dat we in 2023 46 procent meer verpakkingen van plantaardige polymeren hebben verkocht dan in 2021, bevestigt de toewijding van de industrie aan verandering."Op vraag welke van de volgende soorten verpakking voor drank consumenten het meest milieuvriendelijk vinden, koos 41 procent voor kartonnen verpakking, 37 procent voor glazen fles, 8 procent voor plastic fles, 8 procent voor metalen blik, 3 procent voor plastic beker en 3 procent voor plastic zakje. Op de vraag 'welk van de volgende soorten verpakking voor drank vindt u het minst milieuvriendelijk?' antwoordde 32 procent plastic fles, 23 procent plastic zakje, 17 procent plastic beker, 13 procent metalen blik, 9 procent glazen fles en 6 procent kartonnen verpakking.