Graag even eerlijk antwoorden op de volgende vragen. Wie schrijft zijn e-mails, sms'jes of Whatsapp-boodschappen nog met de hand? En wie dicteert zijn boodschappen met Google Assistant of Siri? Jörg Eugster, die zichzelf een 'boodschapper uit de toekomst' noemt (daarnaast is hij ook bezig met het opzetten van startups), dicteert al sinds jaren consequent zijn boodschappen. Het gaat om een technologie die dankzij de AI (artificiële intelligentie) een razendsnelle ontwikkeling gekend heeft. Wie weet bijvoorbeeld dat Alexa, de assistent van Google, bij het begin van 2019 al meer dan 100 miljoen keer verkocht was? Of wie weet dat men bij Skype-conferenties in real time kan laten vertalen? De meeste deelnemers aan 'Übermorgen ist schon heute' (overmorgen is al vandaag) waren zich daar niet van bewust, hoewel ze allemaal al sinds jaren met hun smartphone werken. Hoe ver men vandaag al staat, zie je in deze films waarin de mogelijkheden van de Google-Duplex-technologie en Skype-Translate getoond worden: start de film!
...

Graag even eerlijk antwoorden op de volgende vragen. Wie schrijft zijn e-mails, sms'jes of Whatsapp-boodschappen nog met de hand? En wie dicteert zijn boodschappen met Google Assistant of Siri? Jörg Eugster, die zichzelf een 'boodschapper uit de toekomst' noemt (daarnaast is hij ook bezig met het opzetten van startups), dicteert al sinds jaren consequent zijn boodschappen. Het gaat om een technologie die dankzij de AI (artificiële intelligentie) een razendsnelle ontwikkeling gekend heeft. Wie weet bijvoorbeeld dat Alexa, de assistent van Google, bij het begin van 2019 al meer dan 100 miljoen keer verkocht was? Of wie weet dat men bij Skype-conferenties in real time kan laten vertalen? De meeste deelnemers aan 'Übermorgen ist schon heute' (overmorgen is al vandaag) waren zich daar niet van bewust, hoewel ze allemaal al sinds jaren met hun smartphone werken. Hoe ver men vandaag al staat, zie je in deze films waarin de mogelijkheden van de Google-Duplex-technologie en Skype-Translate getoond worden: start de film!Het voorbeeld van de stemassistentie maakt duidelijk dat veel technologieën, waarvan men vermoedt dat ze voor 'morgen' of zelfs 'overmorgen' zijn, nu al bestaan. Hoe ziet de toekomst er met de stemassistentie uit? Deze film hangt daar een humoristisch beeld van op: start de film!De stemassistentie is maar één van de ontwikkelingen die in de loop van de volgende jaren in de belangstelling zullen staan. Daarnaast is ook het 'internet of things', ofwel de integratie van alle toestellen in een netwerk, een van de megaonderwerpen die zich aandient. In de grafische sector en ook in andere bedrijfstakken wordt het 'internet of things' als de basis van industrie 4.0 beschouwd. Niet alle mogelijke ontwikkelingen zijn daarbij echter even zinvol. Jörg Eugster: "Bij het internet of things duikt telkens weer die beruchte koelkast op. Maar hoeveel zin heeft het echt wanneer de koelkast me laat weten dat er geen eieren meer zijn? Het internet of things maakt echter wel veel andere nuttige toepassingen mogelijk. Bijvoorbeeld een kinderwagen die met sensoren uitgerust is en die eventuele gevaren een halt kan toeroepen - wanneer die kinderwagen bijvoorbeeld zonder toezicht op een gevaarlijke plek, zoals een weg, wegrolt." Volgens Jörg Eugster zal het internet of things ook het zelfstandig rijden mogelijk maken, al is dat nog niet voor meteen. Hij gaat ervan uit dat de integratie van voertuigen in een netwerk in eerste instantie zal helpen om files te verminderen. In een tweede fase kan het zelfstandig rijden dan als een aanvulling op het openbaar vervoer in stadscentra ingevoerd worden. Hoe dat in de praktijk kan verlopen, kunnen we vandaag al zien aan de zelfrijdende Way-mo-taxi's? start de film!Niet alle fascinerende ideeën zullen een doorbraak kennen. Zo is Jörg Eugster bijvoorbeeld niet overtuigd van de mogelijkheid om in dichtbevolkte gebieden drones als vervoersmiddel in te zetten. "Daarmee verschuiven we het probleem van het verkeersinfarct van de weg naar de lucht." Drones zullen echter ongetwijfeld in een groot aantal andere toepassingen hun nut bewijzen. "De kosten van een transportdrone zijn even hoog als die van een vlieguur met een helikopter. Daarom zullen drones in gebieden waar het transport van belangrijke goederen over de grond beperkt of onmogelijk is, in de toekomst veel vaker ingezet worden. Ook kunnen we niet om de vaststelling heen dat technologische ontwikkelingen vaak verwarrende wegen volgen. Wie herinnert zich nog de hype met de VR-/AR-brillen van enkele jaren geleden? Is dat ouwe koek geworden? Helemaal niet! De realiteit is dat het gebruik van zulke brillen in de dienstverlening en de logistiek almaar ruimer verspreid raakt. Ook in de grafische industrie zijn zulke technologieën vandaag al ingeburgerd: start de film!Wanneer we het over AI hebben, zijn robots nooit ver weg. Ook de robotica is een fascinerend onderwerp. Dat betekent echter niet dat de humanoïde robot - die de mens vervangt - al voor de deur staat. Maar misschien zadelt dat beeld ons wel met een verkeerde benaderingswijze op. Een robottoepassing die vandaag al wel beschikbaar is, het zogenaamde 'exoskelet', gaat een heel andere kant op: start de film!En waarom zouden we ons tot robots moeten beperken? Wat als mensen dankzij nieuwe technologieën 'bovenmenselijke' eigenschappen krijgen. Bekijk dit voorbeeld maar eens: start de film!Daarnaast zijn er ook nog tal van andere belangwekkende digitale technologieën. De 3D-druk bijvoorbeeld. Een onderwerp dat we in dit tijdschrift ook al geregeld aangekaart hebben.De lezing van Jörg Eugster was verbluffend en maakte indruk op het publiek. Vooral omdat we er allemaal weer eens aan herinnerd werden dat de technologie vandaag al veel verder gevorderd is dan we denken. Tom Oelsner van de Heidelberg Digital Unit, een onderneming die ongeveer een jaar geleden opgericht werd, had de taak om het publiek weer naar de realiteit van de huidige grafische industrie te leiden. En die is, wat de technologische aspecten betreft, al even fascinerend. Zijn opbeurende boodschap: "Tegen alle voorspellingen in, blijft het jaarlijkse industriële drukvolume stabiel. En dat is toch goed voor min of meer 400 miljard euro per jaar. Het is duidelijk dat de grafische sector zich tot een echte drukindustrie ontwikkelt en precies dat is het pijnlijke aanpassingsproces waar tal van ondernemingen vandaag door moeten." Hoe gaat Heidelberg met die uitdaging om? Met nieuwe persen en met almaar krachtigere digitale printers? Volgens Tom Oelsner moeten we de sleutel elders zoeken: bij het internet of things dat meer bepaald over verschillende digitale dienstverleningen opgesplitst wordt. In dat verband heeft men het over 'Big Data Services' en 'Real Time Services'. En waar haalt Heidelberg al die data? Van de 13.000 machines die vandaag overal ter wereld geïnstalleerd zijn, en van de 28.000 Prinect-modules. En daarmee wordt de cirkel gesloten: talloze sensoren en toepassingen leveren een enorme hoeveelheid gegevens op die dankzij AI geordend kunnen worden, zodat er besluiten uit getrokken worden die dan weer in maatregelen omgezet worden. Natuurlijk weet Heidelberg dankzij die technologieën veel meer over zijn klanten dan in het verleden, maar tegelijk weten ook de klanten - voor zover ze dat willen - veel meer over zichzelf dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden.Wat betekent dat echter in de praktijk? En wat zijn de toekomstige mogelijkheden van drukkerijen? Interessante vragen in de aanloop naar Drupa 2020.Wat men ook mag denken van de thesis van Jörg Eugster, de boodschapper van de toekomst, om al die toekomstbeelden waar te maken, is een sleuteltechnologie onmisbaar: namelijk 5G. Claude Graf van Swisscom, een strategische partner van viscom/print+communication, behandelde dat onderwerp. Interessant bij 5G zijn de verschillende parameters. Bijvoorbeeld de hoeveelheid gegevens die de verschillende technologieën kunnen overdragen: - 1G: 2,4 Kbit/s - 2G: 256 Kbit/s - 3G: 42 Mbit/s - 4G: 450 Mbit/s - 5G: tot 1 Gbit/sNaast de hoeveelheid gegevens die overgedragen kunnen worden, speelt ook de reactietijd bij het tot stand komen van de verbinding en de gegevensoverdracht een belangrijke rol. - 2G: 500 milliseconden - 3G: 400 milliseconden - 4G: 35 milliseconden - 5G: 5 millisecondenWat vertellen die cijfers ons? 5G maakt het niet alleen mogelijk om veel grotere hoeveelheden gegevens over te dragen, maar brengt de noodzakelijke verbinding ook veel sneller tot stand. 5G is er niet om films sneller te kunnen downloaden, maar om veel meer toestellen veel sneller met elkaar te laten communiceren. Of om het met enige zin voor pathetiek te zeggen: 'Internet of things', 'Industrie 4.0', 'zelfstandig rijden' en veel andere mogelijkheden zullen alleen maar een realiteit worden, wanneer 5G overal in gebruik genomen is.Na de lezing van Claude Graf ontspon er zich een levendige discussie. Zoals we allemaal vandaag op het nieuws kunnen volgen, stuit de installatie van 5G-masten overal bij de bevolking op weerstand. Claude Graf toonde zich een geroutineerd spreker en bleef professioneel kalm: "Inspraaksessies, schade aan installaties, zelfs bomaanslagen op antennes - we hebben het allemaal al eens meegemaakt. Hoewel de omschakeling op 5G vandaag op veel plaatsen geblokkeerd is, is de wetgeving duidelijk en zien we niet hoe de invoering op middellange termijn verhinderd kan worden." Het blijft dus spannend. En onafgezien van de angst voor 5G: een land (in casu Zwitserland) dat louter en alleen uit angst van de invoering van 5G afziet, dat is pas beangstigend!Het artikel verscheen eerder in swiss print+ communication. Het Zwitserse magazine maakt zoals Grafisch Nieuws deel uit van het onafhankelijke tijdschriftenplatform Eurographic Press.