Thomas Davreux, deputy general manager van InDUfed, legt uit op welke manier deze Belgische koepel zich sterk heeft gemaakt voor continuering van de verpakkingsproductie. InDUfed is de Belgische koepel waaronder COBELPA (vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton), FETRA (federatie der papier- en kartonverwerkende bedrijven) en VGI (verbond van de glasindustrie) vallen. Davreux vertelt dat zijn organisatie een dreigend tekort aan synthetische ethylalcohol al snel heeft aangekaart bij de Belgische overheden. Het gaat immers om een noodzakelijke grondstof voor drukinkten voor voedingsmiddelenverpakkingen. Overschakelen op watergebaseerde inkten is alleen technisch al onmogelijk omdat dat hele andere manieren van drogen vraagt, en dus hele andere machines. Bovendien is de drukkwaliteit met dit soort inkten dusdanig minder dat zij in veel gevallen niet acceptabel is. Er dreigde een tekort aan deze grondstof omdat zij ook gebruikt wordt in desinfecterende handgel, een in sommige gevallen, levensreddend middel, om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. En dan is het logisch dat daar alle aandacht naartoe gaat, maar voedingsmiddelen behoren uiteraard ook tot de zogeheten essentiële sectoren.
...

Thomas Davreux, deputy general manager van InDUfed, legt uit op welke manier deze Belgische koepel zich sterk heeft gemaakt voor continuering van de verpakkingsproductie. InDUfed is de Belgische koepel waaronder COBELPA (vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton), FETRA (federatie der papier- en kartonverwerkende bedrijven) en VGI (verbond van de glasindustrie) vallen. Davreux vertelt dat zijn organisatie een dreigend tekort aan synthetische ethylalcohol al snel heeft aangekaart bij de Belgische overheden. Het gaat immers om een noodzakelijke grondstof voor drukinkten voor voedingsmiddelenverpakkingen. Overschakelen op watergebaseerde inkten is alleen technisch al onmogelijk omdat dat hele andere manieren van drogen vraagt, en dus hele andere machines. Bovendien is de drukkwaliteit met dit soort inkten dusdanig minder dat zij in veel gevallen niet acceptabel is. Er dreigde een tekort aan deze grondstof omdat zij ook gebruikt wordt in desinfecterende handgel, een in sommige gevallen, levensreddend middel, om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. En dan is het logisch dat daar alle aandacht naartoe gaat, maar voedingsmiddelen behoren uiteraard ook tot de zogeheten essentiële sectoren. Er dreigde in het begin van de corona-crisis, in de tweede week van maart, ook een probleem met de inzameling en aanvoer van oud papier, maar er wordt met man en macht gewerkt aan oplossingen om die toevoer te blijven garanderen, aldus Davreux. "Aanvankelijk werden de containerparken gesloten. Ook werd de huishoudelijke inzameling moeilijker omdat er te weinig en/of zieke afvalophalers waren waardoor sommige gemeenten en steden de voorkeur gaven om enkel de hygiënisch precairdere stromen zoals restafval op te halen. Als je er dan nog bijneemt dat het volume oud papier en karton dat bij de bedrijven wordt opgehaald nagenoeg gehalveerd is omdat er zeer veel ondernemingen stilliggen, kan je begrijpen dat het even schrikken was. De containerparken gingen vanaf 7 april weer open, dus daar kan een gedeelte weer mee worden ingezameld. Ook bij de huishoudelijke afval inzameling is meer ingezet op beschermingsmiddelen voor de afvalophalers en worden rondes gereorganiseerd waardoor het papier toch kan worden opgehaald. Hoewel er tekenen zijn dat de aanvoer van oud papier gestabiliseerd raakt, is waakzaamheid geboden, want het beschikbare volume in geheel Europa is gewoon lager. Hier willen we zeker alle afvalophalers zowel private als de publieke, loven die hun best doen om zo veel als mogelijk het afval blijven opalen in deze moeilijke tijden. Papier- en kartonfabrikanten kunnen niet zonder constante aanvoer van grondstoffen, verduidelijkt Davreux. "Papiermachines draaien volcontinu en kunnen alleen maar efficiënt op 100% draaien en niet op 60 of 70%." Davreux geeft daarbij een pluim aan de Belgische overheid die al snel erkende dat de papier- en kartonindustrie een essentiële sector is, met name voor wat betreft voedingsmiddelen en medicijnen. We legden ons oor ook te luister bij een aantal Europese producentenorganisaties. De brancheverenigingen die deel uitmaken van de European Paper Recycling Council (EPRC) meldden medio maart alles op alles gezet te hebben om alle essentiële papierproducten te blijven leveren. "Golfkartonnen verpakkingen zijn essentieel voor het transporteren en leveren van alle soorten voedsel en farmaceutische benodigdheden zoals medicijnen in beschermende verpakkingen." Daarvoor moeten volgens EPRC twee zaken geregeld worden: de inzameling en sortering van oud papier moet doorgaan en landen moeten de doorvoer ervan niet belemmeren. "We zijn afhankelijk van de snelle beschikbaarheid van vezels van gerecycled papier om onze verpakkingen te vervaardigen. Daarom doen we een beroep op de lokale gemeenschappen om ons te helpen deze te bedienen, door ervoor te zorgen dat de inzameling van papier en karton tijdens de crisis soepel verloopt. Anders ontstaat er binnen enkele weken een tekort aan grondstoffen en worden we gedwongen onze productie stop te zetten." ERPC refereert daarbij aan het feit dat individuele steden in sommige lidstaten hebben aangekondigd dat ze vanwege de huidige crisis mogelijk afzonderlijke inzamelingen of sorteercentra moesten sluiten. "Met een recyclingpercentage van 71,9% en zelfs 84,6% in verpakkingen, is de waardeketen van papier en karton afhankelijk van papier voor recycling." ERPC drong erop aan om de papier- en kartonindustrie ook te erkennen als een essentiële leverancier in verschillende kritieke Europese waardeketens. "En dat zij daarmee in aanmerking komt voor staatssteun om de continuïteit van de vitale voorziening van de samenleving tijdens de gezondheidscrisis te waarborgen." De Europese brancheorganisatie FEFCO (European Federation of Corrugated Board Manufacturers) verzekerde daarentegen al in een vroeg stadium dat de golfkartonindustrie voldoende transportverpakkingen produceert voor die sectoren die nu essentieel zijn, zoals farmaceutica, voedingsmiddelen of medische apparatuur. Onder de FEFCO valt ook de Corregated Benelux Association waar de golfkartonproducenten in België onder vallen. FEFCO: "De meeste golfkartonfabrieken in Europa werken op volle toeren om de levering van golfkartonnen verpakkingen aan deze essentiële sectoren te garanderen. Bijna alle fabrieken zijn volledig functioneel, tot dusver is het transport van onbewerkt materiaal geen groot probleem geworden." De industrie drong er bij de regeringen al onmiddellijk op aan om de grenzen open te houden en de vrachtwagens gemakkelijk te laten passeren, aangezien dergelijke transporten van vitaal belang zijn voor de voedingssector, zegt secretaris-generaal van FEFCO, Angelika Christ. "De EU-Commissie heeft richtlijnen opgesteld voor een effectieve grensbewaking, bescherming van de gezondheid en behoud van de integriteit van de interne markt om tekorten aan medische apparatuur of voedsel te voorkomen. Door de aanbevelingen van de WHO en andere instellingen in de fabrieken aan te passen, minimaliseren de bedrijven het risico van shutdowns daar als gevolg van corona." Directeur Horst Bittermann van Pro Carton, de Europese organisatie van vouwkartonproducenten, de nog een ander probleem. "De transportindustrie staat onder druk om de benodigde aantallen chauffeurs, voertuigen en containers te leveren. Dit is waarschijnlijk nog meer een probleem na de paasvakantie, wanneer sommige chauffeurs mogelijk in quarantaine moeten worden geplaatst voordat ze weer aan het werk gaan. De EU-Commissie heeft de belangrijke rol erkend die de verpakkingsindustrie speelt in de toeleveringsketen van essentiële goederen en heeft haar 'groene rijstroken' opengesteld met het doel een goede transportstroom door heel Europa te garanderen." De Europese belangenorganisatie van drukkers Intergraf (drukwerk en communicatie) en FTA (flexodrukkers) meldden al snel een risico op een tekort aan synthetische ethylalcohol en Iso-propylalcohol dat bij bepaalde converters aan het ontstaan was. Dit oplosmiddel vormt de basis voor inkten voor flexo- en - gedeeltelijk - offsetdruk, de dominante drukvormen als het gaat om flexibele en papier- en kartonnen verpakkingen voor met name voedsel. "Het is van cruciaal belang dat de voedselvoorziening aan de Europese bevolking wordt beschermd en daarom moet elke verstoring van de toeleveringsketen worden vermeden." Het tekort dreigt te ontstaan omdat synthetische ethylalcohol ook wordt gebruikt voor de productie van desinfectiemiddelen, die met de verspreiding van COVID-19 aanzienlijk is toegenomen. "Hoewel de toevoer van synthetische ethylalcohol moet worden gewaarborgd voor hygiënische doeleinden, met name in medische omgevingen, moet de voorziening voor de continue productie van voedselverpakkingen ook beschikbaar zijn. We roepen de Europese en nationale autoriteiten dringend op om de levering van synthetische ethylalcohol ook daarvoor veilig te stellen." Centexbel-VKC, het expertisecentrum van de Belgische kunststofverwerkende industrie, ziet niet direct problemen voor de aanvoer van kunststof verpakkingsmaterialen zelf. Reden: heel veel bedrijven kopen aan in de lokale markt. Ook naar grondstoftoevoer ziet Centexbel-VKC niet direct grote problemen omdat er hoofdzakelijk PP, PE, PET en PS gebruikt worden. "Normaal is Vlaanderen één van de grootste producenten van kunststoffen en één van de grootste verwerkers per inwoner van Europa, met 173.6 kg/inwoner (op een Europees gemiddelde van 59 kg/inwoner). De sector vertegenwoordigt een omzet van bijna 560 miljard euro." De capaciteit op EU niveau is op dit moment zeker voldoende, aldus Centexbel. Zij staaft dit met cijfers uit 2019. Uitgesplitst naar kunststofsoort laten deze het volgende beeld tussen aanbod en vraag zien. De LDPE-capaciteit is 7.240 kTon met een verbruik van 5.541 kTon (Borealis); de PP-capaciteit is 13.034 kTon met een verbruik van 11.880 kTon (Ineos, Total en Borealis); de PS-capaciteit is 2.210 kTon met een verbruik van 2.054 kTon (Ineos Styrolution); de PET-capaciteit is 4.736 kTon met een verbruik van 4.847 kTon (maar hier voorziet men in Europa een nieuwe plant van 1.500 kTon). Wat volgens Centexbel-VKC misschien zou kunnen een probleem zijn, zijn de volgende twee kunststoffen. De capaciteit van LLDPE is 3.922 kTon met een verbruik van 5.045 kTon; de HDPE-capaciteit is 8.104 kTon met een verbruik van 8.129 kTon (Ineos, Total).