De belangrijkste updates in pdfToolbox 15 zijn onder andere de geoptimaliseerde preflight profiel editor en de Process Plan editor, die nu gebruiksvriendelijker zijn en extra opties bieden. De Object Inspector is ook uitgebreid. De Object Inspector is een weergavemodus waarmee je alle eigenschappen van geselecteerde objecten op de pagina kunt zien. Het is nu mogelijk om een nieuwe preflightcontrole af te leiden uit alle of enkele eigenschappen van het geselecteerde object in de Object Inspector. Ondertussen maakt de geïntegreerde testmodus het eenvoudig om door de gebruiker gemaakte profielen of procesplannen te testen. Vanaf pdfToolbox 15 bevat deze modus nu een nieuw loupe tool, de mogelijkheid om vormen of door de gebruiker gedefinieerde paginaregio's te visualiseren in controles of fixups, en een nieuwe weergave die objecten isoleert die tijdens controles zijn geïdentificeerd.

Stanslijnen en afloop

PdfToolbox 15 bevat ook een aantal verbeteringen met betrekking tot stanslijnen, zoals de mogelijkheid om CF2-bestanden te lezen en te converteren naar PDF. Gebruikers kunnen nu ook stanslijnen opbreken in aparte paden op bepaalde locaties of gebroken stanslijnen samenvoegen zodat snijplotters ze gemakkelijk kunnen gebruiken. Er is ook een nieuwe mogelijkheid toegevoegd om de lengte van de stanslijnen te berekenen en stanslijnen te detecteren die te scherpe hoeken of smalle bochten bevatten.

Afloop kan nu ook worden toegestaan langs de binnenranden van vectorpaden. Bovendien kan het genereren van afloop aan de randen van pagina's automatisch problemen detecteren en oplossen die kunnen optreden als de pagina-inhoud het verkleinvak niet volledig bereikt. Ten slotte kan pdfToolbox 15 ook afloop- en verkleinmarkeringen detecteren, zelfs als ze deel uitmaken van een afbeelding of in de verkeerde kleurruimte zijn gemaakt. Dit maakt het automatisch instellen van een correct afloop- en verkleinvak veel eenvoudiger.

PdfToolbox 15 kan ook afloop- en verkleinmarkeringen detecteren.

Variabelen

Met variabelen kan informatie automatisch vanuit andere systemen (zoals een MIS, een Web2Print-site...) in pdfToolbox worden ingevoerd, waar ze kunnen worden gebruikt voor kwaliteitscontrole of PDF-fixes. Als alternatief kan de gebruiker via een dialoogvenster zijn eigen waarden invoeren. In pdfToolbox Desktop kunnen gebruikers nu de inhoud en het uiterlijk van dit dialoogvenster bewerken met slechts een paar regels JavaScript. Ze kunnen bijvoorbeeld de volgorde aanpassen waarin variabelen worden weergegeven en relaties tussen variabelen definiëren.

Digitale facturen

Callas software zal op Drupa ook laten zien hoe bedrijven digitale facturen in Factur-X of ZUGFeRD-formaat kunnen maken en verwerken met XML-bestanden als basis. Dit is belangrijk omdat bedrijven vanaf 2026 wettelijk verplicht zijn om digitale facturen in een gestructureerd formaat uit te reiken.

Daarnaast wordt de pdfChip gepresenteerd, een commandoregeltool voor flexibele conversie van HTML-bestanden naar PDF's van hoge kwaliteit. Deze oplossing ondersteunt alle HTML-functies, plus CMYK, steunkleuren, XMP-metadata, barcodes enzovoort. Typische toepassingen voor pdfChip zijn transactionele afdrukken voor factuur- of orderinformatie, het maken van boeken en catalogi of web-to-print-toepassingen.

De belangrijkste updates in pdfToolbox 15 zijn onder andere de geoptimaliseerde preflight profiel editor en de Process Plan editor, die nu gebruiksvriendelijker zijn en extra opties bieden. De Object Inspector is ook uitgebreid. De Object Inspector is een weergavemodus waarmee je alle eigenschappen van geselecteerde objecten op de pagina kunt zien. Het is nu mogelijk om een nieuwe preflightcontrole af te leiden uit alle of enkele eigenschappen van het geselecteerde object in de Object Inspector. Ondertussen maakt de geïntegreerde testmodus het eenvoudig om door de gebruiker gemaakte profielen of procesplannen te testen. Vanaf pdfToolbox 15 bevat deze modus nu een nieuw loupe tool, de mogelijkheid om vormen of door de gebruiker gedefinieerde paginaregio's te visualiseren in controles of fixups, en een nieuwe weergave die objecten isoleert die tijdens controles zijn geïdentificeerd.PdfToolbox 15 bevat ook een aantal verbeteringen met betrekking tot stanslijnen, zoals de mogelijkheid om CF2-bestanden te lezen en te converteren naar PDF. Gebruikers kunnen nu ook stanslijnen opbreken in aparte paden op bepaalde locaties of gebroken stanslijnen samenvoegen zodat snijplotters ze gemakkelijk kunnen gebruiken. Er is ook een nieuwe mogelijkheid toegevoegd om de lengte van de stanslijnen te berekenen en stanslijnen te detecteren die te scherpe hoeken of smalle bochten bevatten.Afloop kan nu ook worden toegestaan langs de binnenranden van vectorpaden. Bovendien kan het genereren van afloop aan de randen van pagina's automatisch problemen detecteren en oplossen die kunnen optreden als de pagina-inhoud het verkleinvak niet volledig bereikt. Ten slotte kan pdfToolbox 15 ook afloop- en verkleinmarkeringen detecteren, zelfs als ze deel uitmaken van een afbeelding of in de verkeerde kleurruimte zijn gemaakt. Dit maakt het automatisch instellen van een correct afloop- en verkleinvak veel eenvoudiger.Met variabelen kan informatie automatisch vanuit andere systemen (zoals een MIS, een Web2Print-site...) in pdfToolbox worden ingevoerd, waar ze kunnen worden gebruikt voor kwaliteitscontrole of PDF-fixes. Als alternatief kan de gebruiker via een dialoogvenster zijn eigen waarden invoeren. In pdfToolbox Desktop kunnen gebruikers nu de inhoud en het uiterlijk van dit dialoogvenster bewerken met slechts een paar regels JavaScript. Ze kunnen bijvoorbeeld de volgorde aanpassen waarin variabelen worden weergegeven en relaties tussen variabelen definiëren.