Het onderzoek werd besteld door de Europese federaties die de belangen van de bedrijven uit de verpakkings- en de papier-/kartonsector verdedigen, namelijk Cepi, ECMA, EPPA, FEFCO en Pro Carton. De onderzoeksresultaten die vorige maand gepubliceerd werden, beschrijven de impact van de doelstellingen voor hergebruik die de EU zich in het raam van het PPWR stelt. Het rapport bundelt gegevens over verpakkingen die van verschillende bronnen afkomstig zijn, onder andere McKinsey.

Er worden twee verschillende scenario's onderzocht: een voor meeneemgerechten in België en een voor e-commerceverpakkingen in Duitsland. Die voorbeelden werden gekozen om de impact van verpakkingen op basis van papier - zoals die vandaag gebruikt worden - te vergelijken met die van de verpakkingen uit herbruikbaar plastic wanneer de doelstellingen voor hergebruik (voor 2030) die in het PPWR voorzien zijn, toegepast zouden worden.

Milieu-impact

Het besluit is dat de herbruikbare oplossingen meer CO2 uitstoten dan papier en karton. Volgens McKinsey zouden de verpakkingen voor meeneemgerechten tot 160 procent meer CO2 in de atmosfeer uitstoten, de e-commerceverpakkingen tot 40 procent.

Economische impact

Dankzij jarenlange investeringen in recyclage worden papier en karton vandaag binnen een kringloopeconomie als duurzame en recycleerbare verpakkingen gebruikt. "Wegens de investeringen die noodzakelijk zouden zijn om een compleet nieuw verpakkingsmodel te ontwikkelen en wegens de hoge exploitatiekosten daarvan, impliceert een grotere hoeveelheid herbruikbare verpakkingen ook hogere algemene kosten. Volgens het rapport zouden die kosten in hoofdzaak op de consument verhaald worden", geeft Cepi aan.

Volgens de scenario's in het onderzoek zijn de CO2-uitstoot en de kosten in hoofdzaak aan het transport te wijten. "Herbruikbare verpakkingen moeten na de levering of aankoop naar de producent teruggebracht worden. Bij recyclage is dat niet het geval, die gebeurt in de buurt van de consument en niet waar de oorspronkelijke productie plaats vindt", legt Cepi uit.

Optimistisch scenario

Volgens Cepi wijzen de hypotheses van het rapport over de herbruikbare plastic verpakkingen toch op een optimistisch scenario "in de veronderstelling dat de recyclage van plastic in de toekomst een snelle ontwikkeling kent of dat de plastic verpakkingen veel vaker hergebruikt worden dan nu het geval is".

Jori Ringman, de algemeen directeur van Cepi, zegt in dat verband: "Het hergebruik en de recyclage zouden complementaire oplossingen kunnen zijn om tot een betere kringloop te komen. Wat de EU-wetgeving momenteel zegt, is dat de beslissing om voor de éne of andere oplossing te kiezen op gerechtvaardigde redenen moet steunen, onder andere technische haalbaarheid, economische leefbaarheid en bescherming van het milieu. Dat kan niet met één enkel globaal besluit voor de hele EU beslist worden, zoals de Europese Commissie voorstelt, maar moet geval per geval beslist worden waarbij de voorkeur moet gaan naar de opties die het beste algemene milieuresultaat opleveren."

"Met dit nieuwe rapport geven we een overzicht van wat de wetenschap zegt over de herbruikbare verpakkingen op basis van fossiele grondstoffen, over de recycleerbare verpakkingen op basis van vezels en over hun respectieve impact op het klimaat en het milieu - en dit aan de hand van twee goed gedocumenteerde voorbeelden. De resultaten tonen aan dat de doelstellingen voor de grootschalige toepassing van herbruikbare verpakkingen gewoon niet te rijmen zijn met een algemene aanpak op basis van bewezen milieuvoordelen."

Het onderzoek werd besteld door de Europese federaties die de belangen van de bedrijven uit de verpakkings- en de papier-/kartonsector verdedigen, namelijk Cepi, ECMA, EPPA, FEFCO en Pro Carton. De onderzoeksresultaten die vorige maand gepubliceerd werden, beschrijven de impact van de doelstellingen voor hergebruik die de EU zich in het raam van het PPWR stelt. Het rapport bundelt gegevens over verpakkingen die van verschillende bronnen afkomstig zijn, onder andere McKinsey.Er worden twee verschillende scenario's onderzocht: een voor meeneemgerechten in België en een voor e-commerceverpakkingen in Duitsland. Die voorbeelden werden gekozen om de impact van verpakkingen op basis van papier - zoals die vandaag gebruikt worden - te vergelijken met die van de verpakkingen uit herbruikbaar plastic wanneer de doelstellingen voor hergebruik (voor 2030) die in het PPWR voorzien zijn, toegepast zouden worden.Het besluit is dat de herbruikbare oplossingen meer CO2 uitstoten dan papier en karton. Volgens McKinsey zouden de verpakkingen voor meeneemgerechten tot 160 procent meer CO2 in de atmosfeer uitstoten, de e-commerceverpakkingen tot 40 procent.Dankzij jarenlange investeringen in recyclage worden papier en karton vandaag binnen een kringloopeconomie als duurzame en recycleerbare verpakkingen gebruikt. "Wegens de investeringen die noodzakelijk zouden zijn om een compleet nieuw verpakkingsmodel te ontwikkelen en wegens de hoge exploitatiekosten daarvan, impliceert een grotere hoeveelheid herbruikbare verpakkingen ook hogere algemene kosten. Volgens het rapport zouden die kosten in hoofdzaak op de consument verhaald worden", geeft Cepi aan.Volgens de scenario's in het onderzoek zijn de CO2-uitstoot en de kosten in hoofdzaak aan het transport te wijten. "Herbruikbare verpakkingen moeten na de levering of aankoop naar de producent teruggebracht worden. Bij recyclage is dat niet het geval, die gebeurt in de buurt van de consument en niet waar de oorspronkelijke productie plaats vindt", legt Cepi uit.Volgens Cepi wijzen de hypotheses van het rapport over de herbruikbare plastic verpakkingen toch op een optimistisch scenario "in de veronderstelling dat de recyclage van plastic in de toekomst een snelle ontwikkeling kent of dat de plastic verpakkingen veel vaker hergebruikt worden dan nu het geval is".Jori Ringman, de algemeen directeur van Cepi, zegt in dat verband: "Het hergebruik en de recyclage zouden complementaire oplossingen kunnen zijn om tot een betere kringloop te komen. Wat de EU-wetgeving momenteel zegt, is dat de beslissing om voor de éne of andere oplossing te kiezen op gerechtvaardigde redenen moet steunen, onder andere technische haalbaarheid, economische leefbaarheid en bescherming van het milieu. Dat kan niet met één enkel globaal besluit voor de hele EU beslist worden, zoals de Europese Commissie voorstelt, maar moet geval per geval beslist worden waarbij de voorkeur moet gaan naar de opties die het beste algemene milieuresultaat opleveren.""Met dit nieuwe rapport geven we een overzicht van wat de wetenschap zegt over de herbruikbare verpakkingen op basis van fossiele grondstoffen, over de recycleerbare verpakkingen op basis van vezels en over hun respectieve impact op het klimaat en het milieu - en dit aan de hand van twee goed gedocumenteerde voorbeelden. De resultaten tonen aan dat de doelstellingen voor de grootschalige toepassing van herbruikbare verpakkingen gewoon niet te rijmen zijn met een algemene aanpak op basis van bewezen milieuvoordelen."