Alles over Cepi

Onderzoek en innovatie staan centraal om de Europese papierindustrie tot een sector uit te bouwen die op de circulaire bio-economie steunt zoals de groene agenda van de Europese Unie die nastreeft. Enkele opvallende innovatiedomeinen daarbij zijn meer diverse cellulosebronnen, verpakkingsmaterialen, elektronische producten en textiel van biologische oorsprong.

De pulp- en papierproductie in Europa is er in 2023 op achteruit gegaan, vooral het grafische en het schrijfpapier scoorden slecht. Sectororganisatie Cepi haalt verschillende externe factoren aan als verklaring voor die achteruitgang: de ongunstige economische situatie, de afbouw van de voorraden en de nog altijd hoge energiekosten.

Sinds begin dit jaar is Marco Eikelenboom, de CEO van Sappi Europe, de nieuwe voorzitter van Cepi, de Europese federatie van de papierindustrie. Eikelenboom volgt Ilkka Hämälä op, de CEO van Metsä Group.

De structurele achteruitgang van grafisch papier en de investeringen met het oog op een koolstofneutrale productie zijn de twee belangrijke trends die hun stempel drukken op de pulp-, papier- en kartonindustrie. Sectororganisatie Cepi (Confederation of European Paper Industries) wijst er ook op dat de industrie zwaarder getroffen werd dan verwacht door de stijging van de energieprijzen en de vertraging van de economische groei in 2022. Ondanks een positieve handelsbalans vreest Cepi dat de achteruitgang van de markten de internationale concurrentiepositie van de sector zal verzwakken.

Sinds de EU de goedkeuring van de PPWR-regelgeving (Packaging and Packaging Waste Regulation) voorbereidt, klinken er stemmen die de efficiëntie van bepaalde doelstellingen in vraag stellen. Een nieuw onderzoek brengt de impact van herbruikbare verpakkingen op het milieu en op het budget van de consument in kaart die met de strenge EU-regels op dat vlak gepaard gaan.

Geconfronteerd met een tsunami aan Europese regelgevingen die Europa koolstofneutraal moeten maken, zoekt de papierindustrie naar manieren om te overleven en haar concurrentiepositie veilig te stellen. Tijdens de jaarlijkse conferentie van de Europese producentenorganisatie Cepi bleekt dat dit zowel uitdagingen als kansen inhoudt.

De internationale sectorfederatie Cepi heeft de voorlopige cijfers voor 2022 gepubliceerd. Die maken duidelijk dat de hoge energieprijzen en de slabakkende economische groei het de papierindustrie moeilijk hebben gemaakt. De Confederatie van de Europese Papierindustrie (Cepi) ziet nochtans positieve trends die de toekomst van de sector op lange termijn veiligstellen.

De Europese Commissie heeft eind november een voorstel voor de regelgeving betreffende de certificatie van koolstofabsorptie gepubliceerd. Die regelgeving wil de markt voor hernieuwbare en biogene producten een duwtje in de rug geven. De sectorfederatie CEPI (Confederation of European Paper Industries) volgt dat initiatief van nabij op om te vermijden dat zo'n mechanisme niet tot een vorm van 'greenwashing' verwatert.

De Europese papierproducenten trekken zich geleidelijk aan terug uit de markt voor grafisch papier - daar kampte men met overcapaciteit - en investeren liever in papier voor golfkarton, momenteel een sterke groeimarkt. De grafische sector moet zich op zijn beurt aan de nieuwe marktsituatie aanpassen: de beschikbaarheid van papier staat onder druk, de prijzen stijgen, de concurrentie om aan grondstoffen te geraken is hard... Zal er voldoende papier beschikbaar zijn tot het einde van het jaar? Een momentopname van een industrie in volle verandering.

De Europese confederatie van de papierindustrie (CEPI) vestigt de aandacht van de Europese Commissie op de 'ondraaglijk hoge' impact van de energieprijzen op de industriële activiteiten. CEPI wil dat de pulp- en papiersectoren als essentiële leveranciers erkend worden en dat ze voor staatshulp en voor prioritaire leveringen van gas in aanmerking komen.

Vanaf januari 2022 wordt Ilkka Hämälä, de voorzitter en CEO van Metsä Group, de nieuwe voorzitter van CEPI, de confederatie van de papier- en pulpindustrie die haar zetel in Brussel heeft.

Zowel de productie als het gebruik van papier in Europa is vorig jaar afgenomen, met respectievelijk -3,1% en -3,4%. Dat blijkt uit recente cijfers over 2019 van brancheorganisatie Cepi. Ze verwacht dat de gevolgen van de door de coronacrisis veroorzaakte 'enorme krimp' van de Europese economie, in 2020 grote gevolgen zal hebben voor de papiermarkt.

Papierleveranciers weten de de bevoorrading richting drukkerijen vooralsnog op peil te houden. Ook de papierfabrieken zetten alle zeilen bij, maar zij beginnen de gevolgen van de corona-pandemie te voelen.

Cepi, de confederatie van Europese papierindustrie, zegt de nieuwe door de Europese Commissie gelanceerde klimaatwet te verwelkomen. Ze noemt het een belangrijke stap in de strijd tegen de opwarming van de aarde: "Onze industrie wil haar steentje bijdragen".

Sinds januari 2020 is Ignazio Capuano de nieuwe voorzitter van Cepi. Ignazio Capuano is CEO van de Italiaanse firma Burgo Group Spa en vice-voorzitter van de Italiaanse vereniging van papierfabrikanten Assocarta.

Jori Ringman uit Finland is benoemd tot directeur van CEPI, de belangenbehartiger van de Europese papierindustrie. Hij volgt de Fransman Sylvain Lhôte op, die begin juni op 51-jarige leeftijd onverwacht overleed aan een hartaanval.

Zijn gerecyclede papieren echt milieuvriendelijker dan papieren op basis van nieuwe vezels? Bieden ze dezelfde drukkwaliteit? Wat zijn de gebruiksmogelijkheden van gerecyclede vezels? In welke milieulabels kun je vertrouwen stellen? Grafisch Nieuws onderzoekt het.